• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY - TRƯỜNG THCS MỸ LỘC !
 • Quản lí đề thi IN TEST
  | 89 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bài tập Pascal
  | 104 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hàm và thủ tục Pascal
  | 100 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề số 01
  | 108 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đáp án đề số 01
  | 97 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề số 02
  | 100 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đáp án đề số 02
  | 101 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề số 03
  | 110 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đáp án đề số 03
  | 100 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề số 04
  | 93 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đáp án đề số 04
  | 95 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề và Đáp án đề số 05 - làm ở lớp
  | 96 lượt tải | 1 file đính kèm