• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY - TRƯỜNG THCS MỸ LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách HSG Huyện 2013 - 2014

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI HUYỆN TRƯỜNG THCS MỸ LỘC NĂM HỌC  2013-2014
 
TT Họ và tên Ngày sinh Môn Giải Con ông (Bà) Địa chỉ
1 Trần Bá Thắng 05/05/99 Toán 9 KK Trần Bá Hiền Bắc Đô
2 Trần Bá Thắng 05/05/99 Casio 9 Nhì Trần Bá HIền Bắc Đô
3 Trần Bá Thắng 5/5/99 Bóng Đá Nhất Trần Bá Hiền Bắc Đô
4 Đặng Viết Sơn 10/12/99 Toán 9 KK Đặng Viết Đồng Đại Đồng
5 Đặng Thị Nhân 20/12/99 Văn 9 Ba Đặng Tài Đại Đồng
6 Đặng Thị Thương 29/3/99 Anh 9 Ba Đặng Tịnh Đại Đồng
7 Nguyễn Thị Thúy Hằng 07/11/01 Toán 7 KK Nguyễn Viết Bảy Đại Đồng
8 Đặng Thị Lệ Khuyên 11/08/01 Văn 7 KK Đặng Quốc Niêm Đại Đồng
9 Nguyễn Thị Tâm 26/04/00 Văn 8 Nhì Nguyễn Tiến Bát Đại Đồng
10 Nguyễn Trọng Mạnh 26/03/00 Hóa 8 KK Nguyễn Sáu Đại Đồng
11 Nguyễn Thị Vân 05/08/00 Hóa 8 Nhì Nguyễn Qúy Đại Đồng
12 Trần Thị Hoài 16/10/00 Sử 8 Nhì Trần Công Đại Đồng
13 Đặng Viết Sơn 10/12/99 Casio 9 Nhì Đặng Viết Đồng Đại Đồng
14 Nguyễn Hữu Tài 25/08/99 Casio 9 KK Nguyễn Hữu Anh Đại Đồng
15 Đặng Quốc Bảo 10/3/99 Cờ Vua Ba Đặng Quốc Nga Đại Đồng
16 Đặng Bá Sơn 10/12/99 Bóng Đá Nhất Đặng Viết Đồng Đại Đồng
17 Trần Đình Anh 6/7/99 Bóng Đá Nhất Trần Đình Dũng Đại Đồng
18 Hoàng Văn Quốc 20/10/00 B.Chuyền Ba Hoàng Tuấn Đại Đồng
19 Trần Đình Đức 4 /10/ 00 TA QM KK Trần Cầm Đại Đồng
20 Hoàng Văn Quốc  20/10/00 TA QM KK Hoàng Tuấn Đại Đồng
21 Đặng Thị Thương 29/3/99 TAQM KK Đặng Tịnh Đại Đồng
22 Trần Thị Hà 22/3/99 Sinh 9 Ba Trần Văn Sơn Đô Hành
23 Trần Đình Hảo 21/12/00 Lý 8 KK Trần Đình Nho Đô Hành
24 Trần Thị Hàn   Bóng Bàn Ba Trần Đình Chắt Đô Hành
25 Trần Đình Nhu 15/8/00 B.Chuyền Ba Trần Đình Đắc Đô Hành
26 Trần Đình Thành   TA QM KK Trần Đình Chắt Đô Hành
27 Lê Đình Tỷ 12/01/99 Toán 9 KK Lê Đình Luận Nhật Tân
28 Lê Đình Khiêm 28/02/99  Lý 9 Ba Lê Đình Kỷ Nhật Tân
29 Lê Thị Oanh 04/10/99 Sinh 9 KK Lê Đình Hiên Nhật Tân
30 Trần Văn Sáng 15/03/02 Toán 6 KK Trần Thị Hà Nhật Tân
31 Lê Thị Mai 20/03/02 Văn 6 KK Lê Thị Tứ Nhật Tân
32 Trần Đình Quyết 08/10/00 Toán 8 KK Trần Đình Tiến Nhật Tân
33 Trần Thỏa 30/11/00 Toán 8 Ba Trần Độ Nhật Tân
34 Trần Đình Quyết 08/10/00 Hóa 8 Ba Trần Đình Tiến Nhật Tân
35 Nguyễn Thế Hoàng 26/10/00 Casio 8 KK Nguyễn Thế Chất Nhật Tân
36 Trần Đình Thỏa 30/11/00 Casio 8 KK Trần Độ Nhật Tân
37 Lê Đình Khiêm 28/02/99 Casio 9 Nhì Lê Đình Kỷ Nhật Tân
38 Lê Đình Trạch 04/10/99 Casio 9 KK Lê Đình Bang Nhật Tân
39 Phan Thị Nga 3/10/99 Điền kinh KK Phan Dũng Nhật Tân
40 Trần Đình Song 5/11/00 Bóng Đá Nhất Trần Đình Hòe Nhật Tân
41 Lê Thanh Tùng 30/1/99 B.Chuyền Ba Lê Văn Bá Nhật Tân
42 Lê Hoàng Lãm 15/9/99 B.Chuyền Ba Lê Đình Hạnh Nhật Tân
43 Nguyễn Mạnh Thành 05/11/00 Lý 8 KK Nguyễn Mạnh Hà Sơn Lộc
44 Trần Thị Mai 12/03/99 Văn 9 KK Trần Bĩnh Nghiêm Sơn Thủy
45 Trần Thị Thùy Linh 09/05/99 Anh 9 Ba Trần Viết Thường Sơn Thủy
46 Trần Viết Hoàng 01/8/99 Hóa 9 KK Trần Viết Vân Sơn Thủy
47 Trần Thị Hồng 26/10/99 Sinh 9 Ba   Sơn Thủy
48 Trần Thị Trang 09/12/99 Sinh 9 KK Trần Bỉnh Vinh Sơn Thủy
49 Trần Bĩnh Hướng 21/05/02 Anh 6 KK Trần Bỉnh Hậu Sơn Thủy
50 Trần Thị Linh Chi 28/09/01 Toán 7 Ba Trần Viết Sâm Sơn Thủy
51 Trần Thị Duyên 20/05/01 Toán 7 KK Trần Viết Thường Sơn Thủy
52 Trần Hương Ly 27/01/00 Văn 8 KK Trần Viết Đồng Sơn Thủy
53 Trần Viết Quốc 8/2/99 Bóng Đá Nhất Trần Viết Ngụ Sơn Thủy
54 Trần Viết Đức 26/4/99 B.Chuyền Ba Trần Viết Sỷ Sơn Thủy
55 Trần Thị Hằng  2/9/ 00 TA QM KK Trần Viết Khuê Sơn Thủy
56 Trần Thị Thùy Linh 6/5/99 TA QM KK Trần Viết Thường Sơn Thủy
57 Nguyễn Thị Hà 06/11/99 Văn 8 KK Nguyễn Văn Sơn SơnThủy
58 Phan Khánh Linh 16/03/99 Sử 9 KK Phan Văn Hùng Thạch Hà
59 Lê Thị Khánh Ly 19/05/01 Văn 7 Ba Lê Đình Hiền Thái Xá 1
60 Trần Nhân Việt 14/2/99 B.Chuyền Ba Trần Nhân Chương Thái Xá 1
61 Hoàng Trọng Dũng   TA QM KK Hoàng Trọng Luận Thái Xá 1
62 Hoàng Thị Huyền 19/06/99 Văn 9 KK Hoàng Trọng Đông Thái Xá 2
63 Lê Thị Giang 10/04/99 Anh 9 Ba Lê Vạn Thắng Thái Xá 2
64 Lê Văn Quốc 12/06/02 Toán 6 KK Lê Văn Khánh Thái Xá 2
65 Lê Thị Anh 16/02/02 Văn 6 Ba Lê Vạn Hưu Thái Xá 2
66 Lê Thị An Hà 20/06/02 Văn 6 KK Lê Vạn Đồng Thái Xá 2
67 Lê Thị Thu Trang 02/08/02 Văn 6 KK Lê Vạn Thủy Thái Xá 2
68 Đặng Thị Thùy Mỹ 05/09/00 Anh 8 KK Đặng Quốc Thành Thái Xá 2
69 Hoàng Trọng Dũng 26/11/02 Anh 6 KK Hoàng Luận Thái Xá 2
70 Lê Công Trường 25/2/00 Bóng Đá Nhất Lê Công Định Thái Xá 2
71 Đặng Thị Thùy Mỹ  05/09/00 TA QM KK Đặng Quốc Thành Thái Xá 2
72 Lê Thị Giang  10/4/99 TAQM KK Lê Vạn Thắng Thái Xá 2
73 Đặng Thị Liên 08/06/99 Văn 9 KK Đặng Dũng Trại Tiểu
74 Đặng Thị Bé Thơ 12/04/99 Văn 9 Nhì Đặng Thắng Trại Tiểu
75 Đặng Viết Phụng 01/09/99 Anh 9 Ba Đặng Viết Lợi Trại Tiểu
76 Đặng Thị Liên 08/06/99 Sử 9 KK Đặng Dũng Trại Tiểu
77 Đặng Thị Hồng Diệp 10/10/99 Địa 9 Ba Đặng Viết Chiêu Trại Tiểu
78 Đặng Thị Thu Hoài 09/09/99 Địa 9 KK Đặng Văn Thanh Trại Tiểu
79 Nguyễn Thị Miên 18/08/99 Địa 9 Ba Nguyễn Huynh Trại Tiểu
80 Đặng Thị Phương 18/03/99 Địa 9 KK Đặng Quế Trại Tiểu
81 Đặng Thị Mỹ Uyên 16/06/99 Địa 9 Ba Đặng Kiểu Trại Tiểu
82 Đặng Phương Nam 14/02/02 Anh 6 KK Đặng Quyền Trại Tiểu
83 Nguyễn Thị Ly 15/09/01 Văn 7 KK Nguyễn Huynh Trại Tiểu
84 Nguyễn Văn Liêm 03/08/01 Anh 7 KK Nguyễn Mạo Trại Tiểu
85 Phan Văn Tương 25/07/01 Anh 7 KK Phan Văn Lai Trại Tiểu
86 Nguyễn Tuấn Vũ 20/03/01 Anh 7 KK Nguyễn Văn Đài Trại Tiểu
87 Đặng Thế Lương 20/01/00 Toán 8 KK Đặng Băng Trại Tiểu
88 Đặng Tuấn Vũ 06/09/00 Toán 8 Ba Đặng Quốc Toàn Trại Tiểu
89 Hoàng Thị Thùy Ly 08/12/00 Sử 8 Nhì Hoàng Điền Trại Tiểu
90 Trần Thị Hà Trang 23/02/00 Sử 8 Nhất Trần Đình Sâm Trại Tiểu
91 Đặng Thị Việt 01/03/00 Sử 8 Ba Đặng Ngọc Lan Trại Tiểu
92 Đặng Thị Huế 09/03/00 Địa 8 KK Đặng Thước Trại Tiểu
93 Đặng Thế Lương 20/01/00 Casio 8 KK Đặng Bằng Trại Tiểu
94 Nguyễn Đinh Chiều 20/2/99 Bóng Đá Nhất Nguyễn Đăng Duy Trại Tiểu
95 Đặng Chín 10/4/99 Bóng Đá Nhất Đặng Huế Trại Tiểu
96 Đặng Viết Ngà 18/2/99 Bóng Đá Nhất Đặng Viết Ái Trại Tiểu
97 Đặng Bảo 20/6/00 Bóng Đá Nhất Đặng Tuấn Trại Tiểu
98 Nguyễn Bảo 3/8/00 Bóng Đá Nhất Nguyễn Linh Trại Tiểu
99 Đặng Toàn 3/4/00 Bóng Đá Nhất Đặng Xuân Bắc Trại Tiểu
100 Đặng Chín 10/4/99 B.Chuyền Ba Đặng Huế Trại Tiểu
101 Nguyễn Đình Chiểu 20/2/99 B.Chuyền Ba Nguyễn Đăng Duy Trại Tiểu
102 Đặng Phương Nam 14/02/02 TA QM KK Đặng Quyền Trại Tiểu
103 Nguyễn Tuấn Vũ 20/03/01 TA QM KK Nguyễn Văn Đài Trại Tiểu
104 Đặng Viết Phụng  1/9/99 TA QM KK Đặng Viết Lợi Trại Tiểu
             
 
 
 
 
                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                                                                           Thân Văn Châu
 
 
 

Tác giả: Thân Văn Châu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết