• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY - TRƯỜNG THCS MỸ LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY

UBND HUYỆN CAN LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
 
 
 

Can Lộc,  ngày         tháng         năm 2014
  
PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY
 
Họ và tên  người dự giờ:……………………………………………………………………...
Họ và tên giáo viên dạy: ………………………………………………………......................
Môn:……………, Tiết (PPCT):………..; Lớp:……….;  Trường:………………………….
Bài:…………………………………………………………………………………………...
NỘI DUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM TỐI ĐA ĐIỂM GIỜ DẠY
Nội dung kiến thức
(5điểm)
1 Nội dung kiến thức chính xác, đảm bảo các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng  
3
 
2 Đảm bảo tính hệ thống, làm rõ nội dung trọng tâm, liên hệ thực tế (nếu có), có tính giáo dục (tư tưởng, tình cảm, thái độ)  
2
 
Tổ chức hoạt động cho học sinh
(9điểm)
3 Sử dụng hợp lí, hiệu quả các phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng bộ môn, kiểu bài lên lớp  
2
 
4  Sử dụng hình thức và phương pháp chuyển giao nhiệm vụ học tập sinh động, hấp dẫn học sinh, khuyến khích học sinh hoạt động tích cực  
2
 
5 Sử dụng hợp lí, hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học. Ngôn ngữ phù hợp, rõ ràng, mạch lạc; trình bày bảng khoa học  
2
 
6 Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có các biện pháp hỗ trợ hiệu quả.  
1.5
 
7 Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động học tập của học sinh 1.5  
Hoạt động của học sinh
(6 điểm)
8  Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của  tất cả học sinh trong lớp 1.5  
9 Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập 1.5  
10 Mức độ tham  gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 1.5  
11  Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh và khả năng vận dụng, thực hành của học sinh 1.5  
Tổng điểm 20  
 
                              Xếp loại:…………………..                                   Chữ kí của người dự giờ
 
 
Lưu ý:
           -  Loại giỏi: Tổng điểm từ 17 trở lên và không có tiêu chí nào bị điểm không;
- Loại khá: Tổng điểm từ 14 trở lên và không có tiêu chí nào bị điểm không;
- Loại TB: Tổng điểm từ 10 trở lên và không có tiêu chí nào bị điểm không;
- Loại yếu: Các trường hợp còn lại;
- Điểm từng tiêu chí cho lẻ đến 0.5.

Tác giả: Thân Văn Châu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết