• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY - TRƯỜNG THCS MỸ LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TĂNG BUỔI

                         iTHỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM  VÀ ÔN THI TUYỂN  SINH k 9                                                                 ( Thực hiện tù 20/ 1 /2015 – 25 /5 /2015 )
 
THỨ 9G 9K 9TB 9Y
 
2
Văn -  Uyển Toán - Phương Văn – Vũ Toán - Vũ
Toán - Phương Văn – Uyển Toán - Vũ Văn - Hòa
       
 
3
Văn – Uyển Toán - Phương Văn - Hòa Toán - Vũ
Toán - Phương Văn – Uyển Toán - Vũ Văn - Hòa
       
       
 
5
Văn -  Uyển Toán - Phương Văn – Hòa Toán - Vũ
Toán - Phương Văn – Uyển Toán - Vũ Văn - Hòa
       
 
6
Văn – Uyển Toán - Phương Văn - Hòa Toán - Vũ
Toán - Phương Văn – Uyển Toán - Vũ Văn - Hòa
       
 
 
                    THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM VÀ BỒI DƯỠNG HSG  K8                                                                                    ( Thực hiện từ 20 / 9 /2014 – 30/ 4/2015 )
 
THỨ 8 Toán 8 Văn 8 Anh 8 TB
 
2
Toán - Tài Văn - Na Anh - Hướng Toán - Trung
Toán- Tài Văn - Na Anh – Hướng Toán - Trung
       
 
3
     Văn- Na     Toán – Tài Toán - Trung   Văn - Tuyên
     Văn - Na           Toán - Tài Toán - Trung Văn - Tuyên
       
       
 
5
Toán - Tài ( BD) Văn - Na  ( BD ) Anh - Hướng  ( BD ) Toán - Trung  ( PĐ )
Toán- Tài ( BD ) Văn - Na  ( BD ) Anh – Hướng  (BD ) Toán - Trung  ( PĐ )
       
 
6
Toán - Tài ( BD ) Văn - Na  BD ) Anh - Hướng ( BD ) Văn - Tuyên  ( PĐ )
Toán- Tài  ( BD ) Văn - Na  BD ) Anh – Hướng  ( BD ) Văn - Tuyên  ( PĐ )
       
 
                THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM VÀ BỒI DƯỠNG HSG  K7                                                                                       ( Thực hiện từ 20 / 9 /2014 – 30 /4/ 2015)
  
THỨ 7 Toán 7  Văn 7  Anh 7  TB
 
2
Toán - Tùng Van - Lài Anh – Đức Toán – Hải
Toán - Tùng Văn - Lài Anh – Đức Toán – Hải
       
 
3
Văn - Lài Toán – Hải Toán – Hải Văn – Tú
Văn- Lài Toán – Hải Toán – Hải Văn – Tú
       
       
 
5
Toán - Tùng ( BD ) Văn - Lài ( BD ) Anh – Đức ( BD ) Toán  - Hải  ( PĐ )
Toán- Tùng  ( BD ) Văn - Lài  ( BD ) Anh – Đức  ( BD ) Toán  - Hải  ( PĐ )
       
 
6
Toán - Tùng  ( BD ) Văn - Lài  ( BD ) Anh – Đức  ( BD ) Văn – Tú  ( PĐ )
Toán - Tùng  ( BD ) Văn - Lài  ( BD ) Anh – Đức  ( BD ) Văn – Tú   ( PĐ  )
       
 
 
                  THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM  VÀ BỒI DƯỠNG HSG  K6                                                                           ( Thực hiện từ 20 / 9 /2014 – 30/4/ 2015 )
 
THỨ 6  Toán 6  Văn 6  Anh 6  TB
 
2
Toán – Minh Van – Vị Anh - Liếu Văn - Cường
Toán – Minh Văn – Vị Anh - Liếu Văn - Cường
       
 
3
Văn – Vị Toán – Minh Anh -  ( BD ) Toán - Khanh
Văn – Vị Toán – Minh Anh - Lan Toán - Khanh
       
       
 
5
Toán – Minh  ( BD ) Văn – Vị  ( BD ) Toán – Khanh  ( PĐ ) Văn -  Cường  ( PĐ )
Toán – Minh  ( BD ) Văn – Vị  (( BD ) Toán – Khanh   ( PĐ ) Văn - Cường   ( PĐ )
       
 
6
Toán – Minh  ( BD ) Văn – Vị  (BD ) Anh - Liễu  ( BD ) Toán - Khanh   (PĐ )
Toán – Minh  ( BD ) Văn – vị  ( BD ) Anh - Liễu  ( BD ) Toán - Khanh  ( PĐ )
       
 

Tác giả: Thân Văn Châu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết