• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY - TRƯỜNG THCS MỸ LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phân Phối chương trinh Môn Nhạc

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ÂM NHẠC 6
(Thực hiện từ năm học 2014-2015)
Học kỳ I : 18 tuần  (18 tiết)
 Học kỳ II: 17 tuần (17 tiết)
  Cả năm: 35 tiết/ 35 tuần
      
            HỌC KÌ I
 
Tuần Tiết Tên bài dạy
1 1 - Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở
- Tập hát Quốc ca
2 2 - Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ
- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta
3 3 - Ôn tập bài hát tiếng chuông và ngọn cờ
- Nhạc lí:   + Những thuộc tính của âm thanh
                  + Các kí hiệu âm nhạc
4 4 - Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
-Tập đọc nhạc   :   số 1
5 5 - Học hát: Bài Vui bước trên đường xa
- Ôn tập đọc nhạc :Số 1
6 6 -Nhạc lí: -    Nhịp và phách    -   Nhịp 2/4
- Tập đọc  nhạc : số 2
7 7 - Tập đọc nhạc: TĐN số 3, cách đánh nhịp 2/4                  
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi
8 8 - Ôn tập
9 9 - Kiểm tra 1 tiết
10 10 -Học hát: Bài Hành khúc tới trường
11 11 - Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng
12 12 - Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam
13 13 Học hát: Bài Đi cấy
14 14 - Ôn tập bài hát: Đi cấy
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5         
15 15 -         Ôn tập bài hát đi cấy
-         -Ôn tập đọc nhạc
-         Âm nhạc thường thức, sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến
17 16 - Ôn tập
17 17 - Ôn tập
 18 18 -Kiểm tra Học kì I
 
 
 
 
 
 
HỌC KÌ II
 
19 19 -Học hát: Bài Niềm vui của em
20 20 - Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6                 
21 21 - Nhạc lí: Nhịp 3/4 - Cách đánh nhịp 3/4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
22 22 -Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học
23 23 - Ôn tập bài hát ngày đầu tiên đi học
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7           
24 24 - Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học      
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7                       
 
25 25 Ôn tập
26 26 - Kiểm tra 1 tiết
27 27 Học hát: Bài Tia nắng, hạt mưa
 
28 28 - Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa
- Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc
29 29 - Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéo
30 30 - Học hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô; Tập đọc  nhạc số 9
 Bài  đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương
31  
31
Ôn bài hát  hô la hê hô la hô – Ôn tập đọc nhạc  số 8
 Tập đọc nhạc số 10
32 32 - Ôn tập: TĐN số 8
- Ôn tập: TĐN số 10               
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát  và bài hát Lúa thu
33 33 - Ôn tập
34 34 - Ôn tập
35 35 - Kiểm tra Học kì II
 
 
 
 
 
 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ÂM NHẠC 7
(Thực hiện từ năm học 2014-2015)
Cả năm: 35 tiết/35 tuần
Học kỳ I : 18 tuần (18 tiết)
Học kỳ II: 17 tuần (17 tiết)
             HỌC KÌ I
 
Tuần Tiết Tên bài dạy
1 1 - Học hát: Bài Mái trường mến yêu
- Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học     
2 2 - Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Bài đọc thêm: Cây đàn bầu
3 3 - Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
4 4 - Học hát: Bài Lí cây đa
- Bài đọc thêm: Hội Lim
5 5 - Nhạc lí: Nhịp 4/4
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
6 6 - Nhạc lí: Nhịp lấy đà
 -  TĐN số 3
-Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương
7 7 Ôn tập
8 8 - Kiểm tra 1 tiết
9 9 - Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình
10 10 - Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa”
11 11 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa
12 12 -Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
13 13 - Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
- Nhạc lí:  Cung và nửa cung - Dấu hóa
14 14 - Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven
15 15 Ôn tập
16 16 Ôn tập
17 17 Kiểm tra học kì I
18 18 Kiểm tra học kì I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HỌC KÌ II
 
19 19 - Học hát: Bài Đi cắt lúa
- Nhạc lí: Sơ lược về quãng
20 20 - Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
21 21 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát
22 22 - Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
- Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
 
23 23 - Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7                 
24 24 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7                 
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
25 25  Ôn tập
26 26 Kiểm tra 1 tiết
27 27 - Học hát: Bài Ca-chiu-sa
- Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng
28 28 - Ôn tập bài hát: Ca-chiu-sa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
-Âm nhạc thường thức:Nhạc sỹ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
29 29 - Ôn tập : TĐN số 8                
- Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng
30 30 - Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè
- Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
31 31 - Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
- Tập đọc nhạc: TĐN số 9
32 32 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người
33 33 Ôn tập
34 34 Ôn tập
35 35  Kiểm tra học kì II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20
20 - Nhạc lí: Nhịp 6/8
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
21 21 - Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
-  Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu
22 22 - Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi!
23 23 - Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
24 24 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Âm nhạc thường thức: Hát bè
25 25 Ôn tập
26 26 Kiểm tra 1 tiết
27 27 Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta
28 28 - Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta     
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
29 29 - Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta     
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô-panh và bản Nhạc buồn
30 30 Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông
31 31 - Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
32 32 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài  thể loại nhạc đàn
33 33 Ôn tập
34 34 Ôn tập
35 35  Kiểm tra Học kì II
 

 
 
 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ÂM NHẠC 9
(Thực hiện từ năm học 2014-2015)
 
Học kì I: 18 tiết/18 tuần (một học kì )
Tuần Tiết Tên bài dạy
1 1 Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường
2 2 - Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường
- Nhạc lí: Giới thiệu về quãng
3 3  - Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng TĐN số 1
 Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
4 4 : Học hát: Bài Nụ cười
5 5 - Ôn tập  bài hát: Nụ cười
- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ -TĐN số 2  
6 6 - Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki
7 7 - Ôn tập
- Nhạc sỹ Xuân Hồng và bài hát Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh
8 8 Kiểm tra 1 tiết
9 9 Học hát: Bài Nối vòng tay lớn
10 10 - Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
- Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng -TĐN số 3 
11 11 - Ôn tập bài hát nối vòng tay lớn
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ  Nguyễn Văn Tý và bài hát  Mẹ yêu con
12 12 - Học hát: Bài Lí kéo chài
13 13 - Ôn tập bài hát: Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - TĐN số 4 
14 14 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca
15 15 Dạy bài hát do địa phương tự chọn
16 16 Ôn tập
17 17 Ôn tập
18 18 Kiểm tra cuối học kì
 

Tác giả: Thân Văn Châu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết