• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY - TRƯỜNG THCS MỸ LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phân Phối chương trinh Môn Sử

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ 6
(Thực hiện từ năm học 2014-2015)
Cả năm :    35 tuần (35 tiết)
Học kì I :   18 tuần (18 tiết)
Học kì II : 17 tuần (17 tiết)
Tiết Bài Hướng dẫn thực hiện nội dung điều chỉnh
Học  Kì I  
Phần mở đầu
Tiết 1 Bài 1. Sơ lược về môn Lịch sử.  
Tiết 2 Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử.  
Phần một. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI
Tiết 3 Bài 3. Xã hội nguyên thủy.  
Tiết 4 Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông.  
Tiết 5 Bài 5. Các quốc gia cổ đại phương Tây. - Mục 2: Xã hội cổ đại Hy Lạp RôMa...
- Mục 3: Chế độ chiếm hữu nô lệ.
   (Gộp 2 mục với nhau, tránh sự trùng lặp để HS hiểu về sự hình thành 2 giai cấp chủ nô và nô lệ, vai trò của họ).
Tiết 6 Bài 6. Văn hoá cổ đại.  
Tiết 7 Bài 7. Ôn tập.  
PHẦN 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỈ X
Chương 1. Buổi đầu lịch sử nước ta
Tiết 8 Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta.  
Tiết 9 Bài 9. Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta.  
Tiết 10 Kiểm tra viết  
Chương II. Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc
Tiết 11 Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế. - Mục 1: Công cụ sản xuất ... 
- Mục 2: Thuật luyện kim ...
 (Gộp 2 mục với nhau).
Tiết 12 Bài 11. Những chuyển biến về xã hội.  
Tiết 13 Bài 12. Nước Văn Lang.  
Tiết 14 Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang.  
Tiết 15 Bài 14. Nước Âu Lạc. - Mục 2: Nước Âu Lạc ra  đời “... Đứng đầu nhà nước là An Dương Vương ... Bồ chính cai quản.” (Không dạy)
Tiết 16 Bài 15. Nước Âu Lạc (tiếp theo).  
Tiết 17 Bài 16. Ôn tập chương I và chương II.  
Tiết 18 Kiểm tra học kì I  
 
 
 
Học Kì II
Chương III. Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập
Tiết 19 Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40).  
Tiết 20 Bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.  
Tiết 21 Bài 19. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI).  
Tiết 22 Bài 20. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI) (tiếp theo).  
Tiết 23 Làm bài tập lịch sử.  
Tiết 24 Làm bài kiểm tra viết  
Tiết 25 Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602).    - Tiểu sử Lý Bí (Không yêu cầu HS tìm hiểu ).
Tiết 26 Bài 22. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602) (tiếp theo).    - Tiểu sử Triệu Quang Phục(Không yêu cầu HS tìm hiểu ).
Tiết 27 Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX.  
Tiết 28 Bài 24. Nước Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.  
Tiết 29 Bài 25. Ôn tập chương III.  
Chương IV. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
Tiết 30 Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương.  
Tiết 31 Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938.  
Tiết 32 Lịch sử địa phương.  
Tiết 33 Bài 28. Ôn tập  
Tiết 34 Làm bài tập Lịch Sử.  
Tiết 35 Kiểm tra học kì II  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ 7
(Thực hiện từ năm học 2014- 2015)
Cả năm :    35 tuần (70 tiết)
Học kì I :   18 tuần (36 tiết)
Học kì II : 17 tuần  (34 tiết)
Tiết Bài Hướng dẫn thực hiện nội dung điều chỉnh
                                                                          Học Kì I
Phần một. Khái quát lịch sử thế giới trung đại
Tiết 1 Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu.  
Tiết 2 Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.  
Tiết 3 Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu.  
Tiết 4 Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến. - 6 dòng đầu Mục 1: Sự hình xã hội phong kiến Trung Quốc (Không dạy
Tiết 5 Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến.  
Tiết 6 Bài 5. ấn Độ thời phong kiến. Mục 1: Những trang sử đầu tiên (Không dạy)
Tiết 7 Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam á.  
Tiết 8 Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam á.  
Tiết 9 Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến. Mục 1: Sự hình thành và phát triển xã hội PK (Không dạy).
Tiết 10 Làm bài tập lịch sử (phần lịch sử thế giới).  
Phần hai. lịch sử việt nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX
Chương I. Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (thế kỉ X)
Tiết 11 Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập. Không dạy: Danh sách 12 sứ quân của Mục 2: Tình hình chính trị cuối thời Ngô
Tiết12 Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê.  
Tiết13 Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê.  
Chương II. Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI - XII)
Tiết14 Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước.  
Tiết15 Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077).  
Tiết16 Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077).  
Tiết17 Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá.  
Tiết18 Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá.  
Tiết19 Làm bài tập lịch sử.  
Tiết20 Ôn tập  
Tiết21 Làm bài kiểm tra  
Chương III. Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII - XIV)
Tiết22 Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII.  
Tiết23 Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII.  
Tiết24-25-26-27 Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII). Không dạy: Nội dung sự thành lập nhà nước Mông cổ của Mục 1: Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ.
Tiết 28-29 Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần.  
Tiết 30-31 Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV.  
tiết 32 Lịch sử địa phương  
Tiết 33 Bài 17. Ôn tập chương II và chương III.  
Chương IV. Đại Việt từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIX thời Lê sơ
Tiết 34 Làm bài tập lịch sử  
Tiết 35 Ôn tập  
Tiết 36 Kiểm tra học kì I  
Học Kì II
Tiết 37 Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV  
Tiết 38-39-40 Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427).  
Tiết 41-42-43-44 Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 -1527). - Mục II.2. Xã hội  (Chỉ nêu có các giai cấp)
- Mục IV. Một số danh nhân ... :  (Chỉ nêu tên các danh nhân văn hóa, không cần chi tiết).
Tiết 45 Bài 21. Ôn tập chương IV.  
Tiết 46 Làm bài tập lịch sử (phần chương IV)  
Chương V. Đại Việt ở các thế kỉ XVI – XVIII
Tiết 47-48 Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII). Không dạy: Nội dung diễn biến các cuộc chiến tranhMục II. Các cuộc chiến tranh Nam - Bắc Triều và Trịnh - Nguyễn.
Tiết 49-50 Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII.  
Tiết 51 Ôn tập  
Tiết 52 Làm bài kiểm tra  
Tiết 53 Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII. Mục 1. Tình hình chính trị (Chỉ nêu nguyên nhân các cuộc khởi nghĩa).
Tiết54-55-56-57 Bài 25. Phong trào Tây Sơn.  
Tiết 58. Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước.  
Tiết 59 Lịch sử địa phương.  
Tiết 60 Làm bài tập lịch sử.  
Chương VI.    Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
Tiết 61-62 Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn.  
Tiết 63-64 Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX.  
Tiết 65 Lịch Sử địa phương.  
Tiết 66 Bài 29. Ôn tập chương V và VI.  
Tiết 67 Làm bài tập lịch sử (phần chương VI).  
Tiết 68 Bài 30. Tổng kết.  
Tiết 69 Ôn tập  
Tiết 70 Làm bài kiểm tra học kì II  
 
 
 
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 (GIẢM TẢI)
                                         NĂM HỌC 2014- 2015.
Cả năm: 35 tuần 52 tiết
Học kì  I: 18 tuần  35 tiết
Học kì II: 17 tuần  17 tiết
HỌC KỲ I
Phần một. LỊCH SỬ THẾ GIỚI – LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
(từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
Ch­ương I. Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư­ bản (từ thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)
Tiết 1,2 Bài 1 Những cuộc cách mạng tư­ sản đầu tiên ( Mục I.1, II.2,III.2 – Hướng dẫn đọc thêm)
Tiết 3,4 Bài 2 Cách mạng tư­ sản Pháp (1789 – 1794) ( Mục II- Chỉ nhấn mạnh sự kiện 14/7 và nền chuyên chính dân chủ, Tuyên ngôn Nhân quyền...)
Tiết 5,6 Bài 3 Chủ nghĩa tư­ bản đ­ược xác lập trên phạm vi thế giới: Mục I.2, CM công nghiệp Đức. II.1-Các cuộc CM tư sản thế kỉ XIX  ( Không dạy).
Tiết 7, 8 Bài 4 Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác: Mục II. Sự ra đời chủ nghĩa Mác. ( Hướng dẫn  học sinh đọc thêm).
     
Ch­ương II. Các n­ước Âu Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Tiết 9 Bài 5 Công xã Pari 1871:  -Mục II. Tổ chức bộ máy nhà nước và chính sách của công xã Pa ri.
 -Mục  III. Nội chiến ở Pháp.
( Hướng dẫn HS đọc thêm).
Tiết 10,11 Bài 6 Các n­ước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỷ XX :
Mục II. Chuyển biến quan trọng của các nước đế quốc.( Không dạy)
Tiết 12,13 Bài 7 Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
Mục .Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX. Quốc tế thứ hai ( Đọc thêm).
Tiết 14 Bài 8 Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX.
 Không dạy: Nội dung văn học nghệ thuật mục II. Những tiến bộ về KH tự nhiên và KH XH.
Ch­ương III + IV- Châu Á giữa thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX; CTTGTI
Tiết 15 Bài 9 Ấn Độ thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX
Tiết 16 Bài 10 Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX ( Mục II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX- Hướng dẫn HS lập niên biểu.
Tiết 17 Bài 11 Các n­ước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
Tiết 18 Bài 12 Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX (Mục III- Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản- Không dạy)
Tiết 19    Kiểm tra 1 tiết.
Tiết 20,21 Bài 13 Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-`1918.
Tiết 22 Bài 14 Ôn tập lịch sử thế giới cận đại  ( từ giữa thế kỉ XI X đến năm 1917.
Lịch sử thế giới hiện đại (Từ năm 1917 đến năm 1945)
Ch­ương I. Cách mạng tháng Mư­ời Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 – 1941)
Tiết 23, 24 Bài 15 Cách mạng tháng M­ười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921).
-         Mục II.1. Xây dựng chính quyền Xô viết
-         Mục II.2-Chống thù trong giặc ngoài.
 Không dạy)
Tiết 25 Bài 16 Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941).
Mục II- Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô  ( 1925- 1941). Chỉ cần nắm được những thành tựu xây dựng CNXH 1925-1941.
Chư­ơng II. Châu Âu và nư­ớc Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
Tiết 26 Bài 17 Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) .
-Mục I.2. Cao trào CM 1918-1923. Quốc tế cộng sản thành lập ( Đọc thêm).
MụcII. 2-Phong trào Mặt trận nhân chống chủ nghĩa phát xitsvaf chống chiến tranh 1929-1939. Không dạy)
Tiết 27 Bài 18 Nư­ớc Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
     
Ch­ương III. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh cuộc CTTG (1918 - 1939)
Tiết 28 Bài 19 Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
Tiết 29 Bài 20 Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918-  1939)
Ch­ương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)
Tiết 31,32 Bài 21 Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945).
 -Mục II- Diễn biến của chiến tranh.  Hứng dẫn HS lập niên biểu)
Ch­ương V. Sự phát triển của văn hoá, khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu TKXX
Tiết 33 Bài 22 Sự phát triển văn hoá, khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX
Tiết 34 Bài 23 Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945)
Tiết 35   Kiểm tra  học kì
     
 
HỌC KỲ II
Phần hai. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918
Chư­ơng I. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX
Tiết 36,37 Bài 24 Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
Tiết 38,39 Bài 25 Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884)
Tiết 40,41 Bài 26 Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX .
-Mục II.1.Khởi  nghĩa Ba Đình 1886-1887.
-Mục  II.2-Khởi nghĩa Bãi Sậy 1883-1892.
 Không dạ, chỉ cần nắm cuộc khởi nghĩa Hương Khê.
Tiết 42   Lịch sử địa phương: Hà Tĩnh trong phong trào Cần Vương chống Pháp 1885-1896.
Tiết 43 Bài 27 Khgoir nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX.
-         Mục 1. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 ( Hướng dẫn HS lập bảng thống kê các giai đoạn của cuộc khởi nghĩa, mỗi giai đoạn chỉ cần nắm khái quát.
-         Mục II> Phong trào chống Pháp của đồng miền núi. Không dạy.
Tiết 44 Bài 28 Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.
Tiết 45   Làm bài tập lịch sử
Tiết 46   Làm bài kiểm tra viết.
Ch­ương II. Xã hội Việt Nam (từ năm 1897 đến năm 1918)
Tiết 47,48 Bài 29 Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam
Tiết 49,50 Bài 30 Phong trào yêu n­ước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 (
Không dạy: Nội dung diễn biến cuộc khởi nghĩa mục II.2. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế 1916. Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị Thái nguyên 1917.
Tiết 51 Bài 31 Ôn tập lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918)
Tiết 52   Kiểm tra học kì II
 
 
 
 
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 .
Năm học : 2014-2015.
Cả năm: 35 tuần 52 tiết
Học kì  I: 18tuần  18 tiết
Học kì II: 17 tuần  34 tiết
 
HỌC KỲ I
Phần một. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
          Ch­ương I. Liên Xô và các n­ước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai
Tiết 1,2 Bài 1 Liên Xô và các n­ước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX ( Mục II. 2-Tiến hành xây dựng CNXH từ 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX. Đọc thêm)
Tiết 3 Bài 2 Liên Xô và các n­ước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX ( Mục II.Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đong Âu. ( Chỉ cần nắm hệ quả)
                                   Ch­ương II. Các n­ước Á, Phi, Mỹ La – tinh từ năm 1945 đến nay
Tiết 4 Bài 3 Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa.
Tiết 5 Bài 4 Các n­ước Châu Á.
(-Mục II.2.Mười năm xây dựng chế độ mới 1949-1959.
- Mục II. 3.Đất nước trong thời kì biến động 1959-1978.
 Không dạy.
Tiết 6 Bài 5 Các nư­ớc Đông Nam Á ( Quan hệ giữa 2 nhóm ASEAN- đọc thêm)
Tiết 7 Bài 6 Các n­ước Châu Phi
Tiết 8 Bài 7 Các n­ước Mĩ La – tinh
Tiết 9   Kiểm tra viết
                                    Ch­ương III. Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay
Tiết 10 Bài 8 N­ước Mĩ ( Mục II-Sự phát triển về KHKT của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Lồng ghép với bài 12;
Tiết 11 Bài 9 Nhật Bản ( – Không dạy: chính sách đối nội ở mục III. Chính sách đối nội và đối ngoại  của Nhật Bản)
Tiết 12 Bài 10 Các n­ước Tây Âu
                                    Ch­ương IV. Quan hệ quốc tế từ năn 1945 đến nay
Tiết 13 Bài 11 Trật tự thế giới mới sau chiến tranh
                         Ch­ương V. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ năm 1945 đến nay
Tiết 14 Bài 12 Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học – kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai
Tiết 15 Bài 13 Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay
                                  Phần hai. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY
Ch­ương I. Việt Nam trong những năm 1919 – 1930
Tiết 16 Bài 14 Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
Tiết 17 Bài 15 Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1926)
Tiết 18   Kiểm tra học kì I
 
HỌC KỲ II
Tiết 19 Bài 16 Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở n­ước ngoài trong những năm 1919 – 1925
Tiết 20,21 Bài 17 Cách mạng Việt Nam tr­ước khi Đảng Cộng sản ra đời (Mục III-Việt Nam Quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩaYên Bái. Không dạy)
                                     Ch­ương II. Việt Nam trong những năm 1930 – 1939
Tiết 22 Bài 18 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (Câu hỏi 2 cuối bài ko yêu cầu trả lời)
Tiết 23 Bài 19 Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935(Mục III-Lực lượng CM được phục hồi.Không dạy)
Tiết 24 Bài 20 Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939 (Mục II-Mặt trận dân chủ Đông Dương.Chỉ cần  nắm được mục tiêu, hình thức đấu tranh thời kì này)
                                   Ch­ương III. Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám 1945
Tiết 25 Bài 21 Việt Nam trong những năm 1939 – 1945 (Mục II.3- Binh biến Đô Lương. Không dạy) (Câu hỏi cuối mục 3.không yêu cầu học sinh trả lời)
Tiết 26,27 Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
Tiết 28
 
 
Tiết 29.
Bài 23
 
 
Lịch sử địa phương
Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập n­ước Việt Nam dân chủ Cộng hoà.
 
Bài 1.Hà Tĩnh sau chiến tranh thé giới thứ nhất dến CM thánh Tám 1945.
Ch­ương IV. Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến
Tiết 30,31 Bài 24 Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946) ( Mục II- Bước đầu xây dựng chế độ mới. Chỉ càn nắm được sự kiện, ý nghĩa ngày 6/1/1946)
                                    Ch­ương V. Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954
Tiết 32,33, Bài 25 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950) (Mục III- Tích cực chuẩn bị cho cuộc chiens đấu lâu dài . )Không dạy.
Tiết ,34,35 Bài 26 Bư­ớc phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 – 1953) (Mục V-Giữ vững quyền chủ động đánh địch tren chiến trường. Đọc thêm)
Tiết 36,37 Bài 27 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm l­ược kết thúc (1953 – 1954) (Mục III-Hiệp định Giơ ne vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông dương 1954. Chỉ cần  nắm nội dung, ý nghĩa của Hiệp định)
Tiết 38   Kiểm tra viết.
     
     
                                    Chư­ơng VI. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
Tiết 39,40,41 Bài 28 XD CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954–1965) (MụcII.2Khôi phục, hàn gắn vết thương chiến tranh.
Mục II.3. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế- văn hóa.
(Không dạy )                                                                                                         
Tiết 42,4344, Bài 29 Cả nư­ớc trực tiếp chống Mĩ cứu nư­ớc (1965 – 1973) (Mục I.3-Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968( Đọc thêm;
MụcV- Hiệp định Pa ri 1973 về chấm dứt chiến ttranh ở việt nam.( nắm nội dung, ý nghĩa của Hiệp định)
Tiết  45, 46. Bài 30
 
 
Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất n­ước.
(Mục I-Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh....Không dạy; 
-Tình hình , diễn biếnMục II.Đấu ttranh chống địch bình định ..... chỉ cần nắm  được sự kiệnHội nghị 21& chiến thắng Phước Long)
Tiết 47   Lịch sử địa ph­ương: Bài 2. Hà Tĩnh từ sau CM tháng Tám 1945 đến nay.
                                       Ch­ương VII. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
Tiết 48 Bài 31 VN trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975 (MụcII– Khắc phục hậu quả chiến tranh.....Không dạy)                                                                                                         
Tiết 49   Hoạt động ngoại khóa.
Tiết 50 Bài 33 Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH từ 1986-2000.
Tiết 51 Bài 34 Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000
Tiết 52   Kiểm tra học kì
 

Tác giả: Thân Văn Châu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết