• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY - TRƯỜNG THCS MỸ LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phân Phối chương trinh Môn Vật lý

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 6:
Cả năm: 37 tuần – 35 tiết.
Học kỳ I: 19 tuần –18 tiết.
Học kỳ II: 18 tuần – 17 tiết.
Tiết Bài Tên bài
                                                                  
                                                                       HỌC KÌ I
                                  Chương I. CƠ HỌC (16LT+1TH+1BT = 18 tiết)
1 1+2 Đo độ dài
2 3 Đo thể tích chất lỏng
3 4 Đo thể tích chất rắn không thấm nước
4 5 Khối lượng. Đo khối lượng
5 6 Lực. Hai lực cân bằng
6 7 Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực
7 8 Trọng lực. Đơn vị lực
8   Kiểm tra
9 9 Lực đàn hồi
10 10 Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng
11 11 Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng
12   Bài tập
13 12 Thực hành và kiểm tra thực hành : Xác định khối lượng riêng của sỏi
14 13 Máy cơ đơn giản
15 14 Mặt phẳng nghiêng
16 15 Đòn bẩy
17   Ôn tập
18   Kiểm tra học kỳ I
HỌC KÌ II
19 16 Ròng rọc
20 17 Tổng kết chương I : Cơ học
Chương II. NHIỆT HỌC (11LT+1TH+1BT = 13 tiết)
21 18 Sự nở vì nhiệt của chất rắn
22 19 Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
23 20 Sự nở vì nhiệt của chất khí
24 21 Một số ứng dụng sự nở vì nhiệt
25 22 Nhiệt kế. Nhiệt giai
26   Kiểm tra
27 23 Thực hành và kiểm tra thực hành: Đo nhiệt độ
28 24 Sự nóng chảy và đông đặc
29 25 Sự nóng chảy và đông đặc (tiếp theo)
30 26 Sự bay hơi và ngưng tụ
31 27 Sự bay hơi và ngưng tụ ( tiếp theo )
32 28 Sự sôi
33 29 Sự sôi (tiếp theo)
34 30 Tổng kết chương II: Nhiệt học. Bài tập
35   Kiểm tra học kỳ II
                                                                                                                Người Lập
                                                                                                           Trần Hữu Trung
 
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MỸ LỘC
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ LỚP 7
( năm học 2014 – 2015)
Cả năm: 35 tuần x 1 tiết/tuần =  35 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết
HỌC KỲ I
 
Chương I. QUANG HỌC
 
TIẾT TÊN BÀI
1 Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng
2 Sự truyền ánh sáng
3 Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
4 Định luật phản xạ ánh sáng
5 Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
6 Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng; lấy điểm hệ số 2
7 Gương cầu lồi
8 Gương cầu lõm
9 Tổng kết chương I: Quang học
10 Kiểm tra 1 tiết
 
Chương II. ÂM HỌC
 
TIẾT TÊN BÀI
11 Nguồn âm
12 Độ cao của âm
13 Độ to của âm
14 Môi trường truyền âm
15 Phản xạ âm – Tiếng vang
16 Chống ô nhiễm tiếng ồn
17 Ôn tËp ch­¬ng II
18 Kiểm tra học kì I
 
HỌC KỲ II
Chương III. ĐIỆN HỌC
 
TIẾT TÊN BÀI
19 Nhiễm điện do cọ xát
20 Hai loại điện tích
21 Dòng điện – Nguồn điện
22 Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại
23 Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện
24 Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện
25 Tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lí của dòng điện
26 Ôn tập
27 Kiểm tra 1 tiết
28 Cường độ dòng điện
29 Hiệu điện thế
30 Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện
31 Thực hành: Đo CĐDĐ và HĐT đối với đọan mạch nối tiếp; song song; lấy điểm hệ số 2
32 An toàn khi sử dụng điện
33,34 Tổng kết chương III: Điện học
35 Kiểm tra học kì II
 
                                                                                                     Người Lập
 
 
                                                                                                      Nguyễn Thành Phương
 
 
 
GỢI Ý PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ LỚP 8
(Thực hiện từ năm học 2014 – 2015)
Cả năm: 35 tuần x 1 tiết/tuần =  35 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết
 
HỌC KỲ I
Chương I. CƠ HỌC
 
TIẾT TÊN BÀI
1 Chuyển động cơ học
2 Vận tốc
3 Chuyển động đều – Chuyển động không đều
4 Biểu diễn lực
5 Sự cân bằng lực – Quán tính
6 Lực ma sát
7  Ôn tập           
8 Kiểm tra 1 tiết
9 Áp suất
10 Áp suất chất lỏng
11 Bình thông nhau – Máy nén thủy lực
12 Áp suất khí quyển
13 Lực đẩy Ác - si – mét
14 Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác – si – mét; lấy điểm hệ số 2
15 Sự nổi
16 Ôn tập
17 ôn tập
18 Kiểm tra học kỳ I
 
HỌC KỲ II
 
TIẾT TÊN BÀI
19 Công cơ học
20 Định luật về công
21 Công suất
22 Cơ năng
23  
 
Chương II. NHIỆT HỌC
 
TIẾT TÊN BÀI
24 Các chất được cấu tạo như thế nào?
25 Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên
26 Nhiệt năng
27 Kiểm tra
28 Dẫn nhiệt
29 Đối lưu – Bức xạ nhiệt
30 Công thức tính nhiệt lượng
31 Phương trình cân bằng nhiệt
32 Bài tập
33,34  Ôn tập
35 Kiểm tra học kỳ II
 
 
                                                                                                Người Lập
 
 
                                                                                                                 Đặng Hải
 
 
 
PHÒNG GD & ĐT CAN LỘC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                                Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
GỢI Ý PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ LỚP 9
(Thực hiện từ năm học 2014 – 2015)
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần =  70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
 
Chương I. ĐIỆN HỌC
 
TIẾT TÊN BÀI
1 Sự phụ thuộc của CĐDĐ vào HĐT giữa hai đầu dây dẫn
2 Điện trở của dây dẫn – Định luật ôm
3 THực hành: Xác định điện trở dây dẫn bằng am pe kế
4 Đoạn mạch mắc nối tiếp
5 Đoạn mạch mắc song song
6 Bài tập vận dụng định luật ôm
7 Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
8 Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
9 Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
10 Biến trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật
11 Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở dây dẫn
12 Công suất điện
13 Điện năng – Công của dòng điện
14 Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng
15 Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện; Lấy điểm hệ số 2
16 Định luật Jun – Len – Xơ
17 Bài tập vận dụng Định luật Jun – Len - Xơ
18 Bài tập
19 Sử dụng an toàn điện và tiết kiệm điện năng
20 Tổng kết chương: Điện học
21 Ôn tập
22 Kiểm tra
 
Chương II. ĐIỆN TỪ HỌC
 
TIẾT TÊN BÀI
23 Nam châm vĩnh cửu
24 Tác dụng của dòng điện – Từ trường
25 Từ phổ - Đường sức từ
26 Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
27 Sự nhiễm từ của sắt thép – Nam châm điện
28 Ứng dụng của nam châm
29 Lực điện từ
30 Động cơ điện một chiều
31 Bài tập vận dụng quy tắc bàn tay phải
32 Bài tập vận dụng quy tắc bàn tay trái
33 Hiện tượng cảm ứng điện từ
34 Ôn tập
35 Ôn tập
36 Kiểm tra học kỳ I
 
HỌC KỲ II
 
Chương II. ĐIỆN TỪ HỌC
 
TIẾT TÊN BÀI
37 Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
38 Dòng điện xoay chiều
39 Máy phát điện xoay chiều
40 Các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều
41 Truyền tải điện năng đi xa
42 Máy biến thế
43 Ôn tập
 
Chương III. QUANG HỌC
 
TIẾT TÊN BÀI
44 Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
45 Thấu kính hội tụ
46 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
47 Bài tập
48 Thấu kính phân kỉ
49 Ảnh của một vật tạo bời thấu kính phân kì
50 Bài tập
51 Ôn tập
52 Kiểm tra
53 Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ; lấy điểm hệ số 1
54 Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh
55 Mắt
56 Mắt cận và mắt lão
57 Kính lúp
58 Bài tập quang hình học
59 Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
60 Sự phân tích ánh sáng trắng
61 Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu
62 Các tác dụng của ánh sáng
63 TH. Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD; Lấy điểm hề số 2
64,65 Tổng kết chương III: Quang học
 
Chương IV. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG
 
TIẾT TÊN BÀI
66 Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
67 Định luật bảo toàn năng lượng
68 Ôn tập
69 Ôn tập cả năm
70 Kiểm tra học kì II
 
                                                                                    Người lập chương trình
 
 
                                                                                             Trần Anh Tùng
 

Tác giả: Thân Văn Châu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết