• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY - TRƯỜNG THCS MỸ LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH THÁNG 09/2015

kế hoạch tháng 02/2015
UBND HUYÊN CAN LỘC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số 05- KHT/ THCS ML                                Mỹ lộc, ngày 31 tháng 08 năm 2015
 
                         BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ THÁNG  08 / 2015                                  
                      TRIỂN KHAI  NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09/ 2015


                                               Phần thứ nhất
 
                     ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 08/ 2015

     . Toàn trường đã thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau :

          A.Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

         1.  Duy trì nề nếp  công tác vệ sinh, công tác trực tuần.
          2. Tập trung thực hiện nghiêm túc chương trình BDHSG khối 9
          3.Tiếp tục chỉ đạo giáo viên hoàn thành chương trình bồi dướng thường xuyên các môdun còn lại. 
          4. Họp tổ kiện toàn tổ nghiêm túc , phân công chuyên môn đúng năng lực GV
          5. Tổ chức ôn tập cho HS yếu - Kém và , tổ chức thi lại nghiêm túc 
         
          B.Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác:
       1. Tập trung HS toàn trường lao động dọn vệ sinh 
         2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực , chú trọng tổ chức các câu lạc bộ nghệ thuật vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn xây dựng công trình cảnh quan xanh- sạch- đẹp.
          3. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội, cháy nổ, đảm bảo an toàn cho CB,GV,HS. Tiếp tục thục hiện tốt cuộc thi " Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN"
          4. Thực hiện tốt công tác  trong việc phối hợp với đoàn địa phương, hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác giáo dục học sinh.
          5. Triển khai tập nghi thức đội cho HS nghiêm túc
          6. Hoàn thành các hội nghị đầu năm đúng quy đinh
       

                                                 Phần thứ 2

                   NHIỆM VỤKẾ HOẠCH THÁNG 09  NĂM 2015   
  
          Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, chào mừng năm học mới, chào mừng đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ 35 . Toàn trường thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

          A.Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
         1. Tiếp tục ổn định duy trì nề nếp  công tác vệ sinh, công tác trực tuần.
          2. Tập trung thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học tuần 1
         3.Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nề nếp chuyên môn, quy chế chuyên môn của giáo viên và học sinh.
         4.Tăng cường công tác quản lí CBGV, NV , thực hiện tốt các chỉ thị, quyết định của cấp trên về siết chặt kỉ luật kỉ cương hành chính,nếp sống văn minh trong và ngoài nhà trường.
           6.Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đảm bảo ATGT, ANTT trường học, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy xâm nhập trường học. Triển khai phòng chống cháy rừng.   
          7. Các  tổ chuyên môn tăng cường đổi mới sinh hoạt tổ theo hướng nghiên cứu bài học, phát huy năng lực của học sinh
          8.  Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, chào mừng năm học mới, chào mừng đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ 35 .
           9.  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm " Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đẩng trong sạch vững mạnh " tiếp tục nêu cao lòng nhân ái hành động vì người  nghèo.
           10. Tập trung BDHSG khối 9
          B.Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác:
          1. Tổ chức tốt lễ khai giảng
         2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực , chú trọng tổ chức các câu lạc bộ nghệ thuật vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn xây dựng công trình cảnh quan xanh- sạch- đẹp.
          3. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội, cháy nổ, đảm bảo an toàn cho CB,GV,HS. Tiếp tục thục hiện tốt cuộc thi " Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN"
          4. Tham mưu với địa phương xây dựng cơ sở vật chất trường học chuẩn bị cho năm học mới
          6. Tổ chức tập huấn công tác chủ nhiệm.
          7. Tăng cường công tác thanh tra ,kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới.
         

              LỊCH  CÔNG  TÁC  CỤ THỂ  THÁNG  09  NĂM 2015
 
TT Ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện
1 01/09  Họp hiệu trưởng   đ/c Châu
2 02/09   nghĩ lễ quốc khánh  Chi đoàn GV
3  04 / 09   lao động - chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới  Toàn Thể GV - HS
4 05/ 09  Khai giảng năm học mới  Toàn Thể GV - HS
5  07/9 - 12/9    Thực hiện nhiệm vụ dạy tuần 1  
6  13/9   Tổng điều tra phổ cập   Toàn Thể GV 
7  15/9   hội nghị tỏng kết công đoàn nghành   Đ/c Minh
8 21/09  Tập huấn công tác thư viện  đ/c hiền
9 22-23/09  Thi KSCL đầu năm  
10  sáng 24/09  Hội nghị tiểu ban nghiệp vụ,cụm CM liên trường  
       
       
       
       
       
 UBND HUYÊN CAN LỘC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số 05- KHT/ THCS ML                                Mỹ lộc, ngày 31 tháng 07 năm 2015
 
                         BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ THÁNG  06 - 07 / 2015                                  
                      TRIỂN KHAI  NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 08/ 2015


                                               Phần thứ nhất
 
                     ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HÈ NĂM 2015

     . Toàn trường đã thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau :

          A.Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

         1.  Duy trì nề nếp  công tác vệ sinh, công tác trực tuần.
          2. Tập trung thực hiện nghiêm túc chương trình ôn thi tuyển sinh vào lớp 10.Đạt kết quả cao
          3.Tiếp tục chỉ đạo giáo viên hoàn thành chương trình bồi dướng thường xuyên các môdun còn lại.   
         
          B.Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác:
          1. Hoàn thiện xây dựng hồ sơ kiểm định, thu thấp đầy đủ các minh chứng và tiến hành công tác tự đánh giá theo đúng hướng dẫn của Bộ và Sở giáo dục đào tạo. Hoàn thành công tác tự đánh giá vào tháng 4 năm 2015.
         2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực , chú trọng tổ chức các câu lạc bộ nghệ thuật vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn xây dựng công trình cảnh quan xanh- sạch- đẹp.
          3. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội, cháy nổ, đảm bảo an toàn cho CB,GV,HS. Tiếp tục thục hiện tốt cuộc thi " Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN"
          4. Thực hiện tốt công tác  trong việc phối hợp với đoàn địa phương, hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác giáo dục học sinh.
       

                                                 Phần thứ 2

                   NHIỆM VỤKẾ HOẠCH THÁNG 08  NĂM 2015   
  
          Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, chào mừng năm học mới, chào mừng đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ 35 . Toàn trường thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

          A.Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
         1. Tiếp tục ổn định duy trì nề nếp  công tác vệ sinh, công tác trực tuần.
          2. Tập trung thực hiện nghiêm túc chương trình công tác hè , xóa học sinh yếu kém.
         3.Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nề nếp chuyên môn, quy chế chuyên môn của giáo viên và học sinh.
         4.Tăng cường công tác quản lí CBGV, NV , thực hiện tốt các chỉ thị, quyết định của cấp trên về siết chặt kỉ luật kỉ cương hành chính,nếp sống văn minh trong và ngoài nhà trường.
           6.Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đảm bảo ATGT, ANTT trường học, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy xâm nhập trường học. Triển khai phòng chống cháy rừng.   
          4. Các  tổ chuyên môn tăng cường đổi mới sinh hoạt tổ theo hướng nghiên cứu bài học, phát huy năng lực của học sinh.
          5. Kiểm tra nội bộ: đánh giá xếp loại hồ sơ tháng 4/2015, thao giảng, dự giờ đạt chỉ tiêu quy định.
          6.  Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, chào mừng năm học mới, chào mừng đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ 35 .
           7.  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm " Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đẩng trong sạch vững mạnh " tiếp tục nêu cao lòng nhân ái hành động vì người  nghèo.
           8 Tập trung BDHSG khối 9.
             9. Triển khai công tác bồi dưỡng đội ngủ hè 2015
          B.Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác:
          1. Hoàn thiện xây dựng hồ sơ kiểm định, thu thấp đầy đủ các minh chứng và tiến hành công tác tự đánh giá theo đúng hướng dẫn của Bộ và Sở giáo dục đào tạo. Hoàn thành công tác tự đánh giá năm 2015.
         2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực , chú trọng tổ chức các câu lạc bộ nghệ thuật vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn xây dựng công trình cảnh quan xanh- sạch- đẹp.
          3. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội, cháy nổ, đảm bảo an toàn cho CB,GV,HS. Tiếp tục thục hiện tốt cuộc thi " Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN"
          4. Tham mưu với địa phương xây dựng cơ sở vật chất trường học chuẩn bị cho năm học mới
          6. Tổ chức tập huấn công tác chủ nhiệm.
          7. Tăng cường công tác thanh tra ,kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới.
         

              LỊCH  CÔNG  TÁC  CỤ THỂ  THÁNG  0  NĂM 2015
 
TT Ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện
1 01/08  Tập trung CB,GV,NV và học sinh triển khai nhiệm vụ tháng 08   
2 14-15/08   Chuyên đề thiết thực CBQL, TTCM tại THCS Xuân Diệu  BGH - Minh, Tuyên, Hướng
3  17 - 18/8   chuyên đề các môn Toán , Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh tại THCS Xuân Diệu  
4 19 - 20/08   Kiểm tra lại các học sinh yếu phải rèn luyện trong hè  
5  24/08    Ngày tựu trường, tập nghi thức, học quy chế.. chuẩn bị vào năm học mới.  
6  25- 29/08   Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học  
7  31/8   Họp hiệu trưởng   Đ/c Châu
       
       
       
       
       
       
       
       
 


UBND HUYÊN CAN LỘC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số 05- KHT/ THCS ML                                Mỹ lộc, ngày 30 tháng 03 năm 2015
 
                         BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ THÁNG  03 / 2015                                  
                      TRIỂN KHAI  NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 04/ 2015


                                               Phần thứ nhất
 
                     ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC  THÁNG 03 NĂM 2015

           Chào mừng 84 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 105 năm ngày quốc tế phụ nữ . Toàn trường đã thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau :

          A.Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

         1.  Duy trì nề nếp dạy và học kể cả trong và ngoài nhà trường, nề nếp sinh hoạt đội, công tác vệ sinh, công tác trực tuần.
          2. Tập trung thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn,đổi mớii phương pháp nâng cao chất lượng dạy học , phụ đạo học sinh yếu kém, ôn thi tuyển sinh vào lớp 10.
         3.Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nề nếp chuyên môn, quy chế chuyên môn của giáo viên và học sinh.
         4.Thực hiện nghiêm túc dạy thêm, tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi cho khối 6,7,8; 
          5.Tăng cường bồi dưỡng HSG điền kinh dự thi cấp Tĩnh.
          6.Tiếp tục chỉ đạo giáo viên hoàn thành chương trình bồi dướng thường xuyên các môdun còn lại.   
          4. Các  tổ chuyên môn tăng cường đổi mới sinh hoạt tổ theo hướng nghiên cứu bài học, phát huy năng lực của học sinh.
          5. Kiểm tra nội bộ: đánh giá xếp loại hồ sơ tháng 3/2015, thao giảng, dự giờ đạt chỉ tiêu quy định.
          6. Hoàn thành tốt SKKN, đề tài nghiên cứu KHSP ứng dụng.Tổ chức xét cấp trường, chọn đề tài xét cấp Huyện
          B.Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác:
          1. Hoàn thiện xây dựng hồ sơ kiểm định, thu thấp đầy đủ các minh chứng và tiến hành công tác tự đánh giá theo đúng hướng dẫn của Bộ và Sở giáo dục đào tạo. Hoàn thành công tác tự đánh giá vào tháng 4 năm 2015.
         2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực , chú trọng tổ chức các câu lạc bộ nghệ thuật vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn xây dựng công trình cảnh quan xanh- sạch- đẹp.
          3. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội, cháy nổ, đảm bảo an toàn cho CB,GV,HS. Tiếp tục thục hiện tốt cuộc thi " Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN"
          4. Tổ chức hoạt động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, động viên học sinh nghèo, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
          5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 105 năm ngày quốc tế phụ nữ 8-3, tổ chức tốt hội thi " Chúng em kể chuyện Bác Hồ ".
          6. Tổ chức tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong nhà trường.
          7. Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm trong các giờ sinh hoạt lớp,đội, trong việc phối hợp với đoàn địa phương, hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác giáo dục học sinh.
          8. Tăng cường công tác sinh hoạt đội, hoàn thành các nhiệm vụ của hội đồng đội huyện giao đầu năm. Tập luyện thể dục thể thao dự thi đạt kết quả cao.
          9. Hoàn thành quyết toán các khỏan thu của học sinh, chấm điểm đống nộp kì II

                                                 Phần thứ 2

                   NHIỆM VỤKẾ HOẠCH THÁNG 04  NĂM 2015   
  
          Chào mừng kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4, 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động 01/5 . Toàn trường thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

          A.Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
         1. Tiếp tục ổn định duy trì nề nếp dạy và học kể cả trong và ngoài nhà trường, nề nếp sinh hoạt đội, công tác vệ sinh, công tác trực tuần.
          2. Tập trung thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn,đổi mứi phương pháp nâng cao chất lượng dạy học đại trà , xóa học sinh yếu kém, ôn thi tuyển sinh vào lớp 10.
         3.Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nề nếp chuyên môn, quy chế chuyên môn của giáo viên và học sinh.
         4.Tăng cường công tác quản lí CBGV, NV , thực hiện tốt các chỉ thị, quyết định của cấp trên về siết chặt kỉ luật kỉ cương hành chính,nếp sống văn minh trong và ngoài nhà trường.
          5.Tăng cường công tác thanh tra , kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn.
           6.Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đảm bảo ATGT, ANTT trường học, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy xâm nhập trường học. Triển khai phòng chống cháy rừng.   
          4. Các  tổ chuyên môn tăng cường đổi mới sinh hoạt tổ theo hướng nghiên cứu bài học, phát huy năng lực của học sinh.
          5. Kiểm tra nội bộ: đánh giá xếp loại hồ sơ tháng 4/2015, thao giảng, dự giờ đạt chỉ tiêu quy định.
          6.  Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền . Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm " Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đẩng trong sạch vững mạnh " tiếp tục nêu cao lòng nhân ái hành động vì người  nghèo.
            7. Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp.
             8. Tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học trẻ không chuyên.
          B.Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác:
          1. Hoàn thiện xây dựng hồ sơ kiểm định, thu thấp đầy đủ các minh chứng và tiến hành công tác tự đánh giá theo đúng hướng dẫn của Bộ và Sở giáo dục đào tạo. Hoàn thành công tác tự đánh giá vào tháng 4 năm 2015.
         2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực , chú trọng tổ chức các câu lạc bộ nghệ thuật vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn xây dựng công trình cảnh quan xanh- sạch- đẹp.
          3. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội, cháy nổ, đảm bảo an toàn cho CB,GV,HS. Tiếp tục thục hiện tốt cuộc thi " Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN"
          4. Tổ chức hoạt động, động viên học sinh nghèo, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
          5. Tổ chức tốt Đại hội cháu ngoan Bác Hồ.
          6. Tổ chức tập huấn công tác chủ nhiệm.
          7. Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm trong các giờ sinh hoạt lớp,đội, trong việc phối hợp với đoàn địa phương, hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác giáo dục học sinh.
          8. Tăng cường công tác sinh hoạt đội, hoàn thành các nhiệm vụ của hội đồng đội huyện giao đầu năm. Tập luyện thể dục thể thao dự thi đạt kết quả cao.
          9. Hoàn thành quyết toán các khỏan thu của học sinh.

              LỊCH  CÔNG  TÁC  CỤ THỂ  THÁNG  0  NĂM 2015
 
TT Ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện
1 01/04  Sinh hoạt chuyên môn Dạy học theo chủ đề   đ/c Huế, Đ/c Thế
2 02/04   Chấm Thi HSG huyện khối 6,7,8 tại THCS Xuân Diệu  Đ/ c Tài, Uyển
3  03/04   Kiểm tra sổ dự giờ  Đ/c Khanh
4 04/04     Đại hội cháu ngoan Bác Hồ  
5 10/04      Hội nhgij triễn khai kế hoạch đưa dân ca ví dặm vào trường học tại trường TH Phúc lộc  
6 10- 14/04   Hoàn thành STHKKT cấp trường  Đ/c Trung và HS
7  15/04  Nôp hồ sơ dự thi STKT Về Phòng   Đ/c Tường
7
 
22,23/04  Thi thử tuyển sinh vào lớp 10  
8  24/04    thi tin học trẻ không chuyên   Đ/c Tài
9  30/04  Nghỉ chiến thắng 30/4  
10 04/5  Họp hiệu trưởng  Đ/ c Châu
       
       
       
       
       
       
       
 

          
UBND HUYÊN CAN LỘC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số 05- KHT/ THCS ML                                Mỹ lộc, ngày 28 tháng 02 năm 2015
 
                         BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ THÁNG  02 / 2015                                  
                      TRIỂN KHAI  NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03/ 2015


                                               Phần thứ nhất
 
                     ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC  THÁNG 02 NĂM 2015
    Thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2/1930 – 3/2/2015, mừng xuân Ất Mùi . Toàn trường đã thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

          A.Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
         1. Duy trì nề nếp dạy và học kể cả trong và ngoài nhà trường, nề nếp sinh hoạt đội, công tác vệ sinh, công tác trực tuần.
          2. Thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn, tuyệt đối không cắt xén chương trình, dồn tiết, dồn buổi hoặc dạy bù để nghỉ sai quy định. Duy trì sỉ số, không để học sinh nghỉ học trước và sau tết nguyên đán.
         3.Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nề nếp chuyên môn, quy chế chuyên môn của giáo viên và học sinh trong thời gian trước và sau tết nguyên đán.
         4.Thực hiện nghiêm túc dạy thêm, tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi cho khối 6,7,8; tập trung bồi dưỡng HSG khối 9 dự thi tỉnh, tập trung phu đạo học sinh yếu kém, kiểm tra chất lượng học sinh yếu kém.
          5.Tăng cường bồi dưỡng HSG điền kinh dự thi cấp huyện.
          6.Tiếp tục chỉ đạo giáo viên hoàn thành chương trình bồi dướng thường xuyên các môdun còn lại.   
          4. Các  tổ chuyên môn tăng cường đổi mới sinh hoạt tổ theo hướng nghiên cứu bài học, phát huy năng lực của học sinh. Kiểm tra hồ trường, hồ sơ lớp, hồ sơ cá nhân trước và sau tết. Triển khai áp dụng phiếu đánh giá giờ dạy của Sở giáo dục Hà Tĩnh, yêu cầu GV nghiên cứu kĩ phiếu đánh giá để điều chỉnh phương pháp dạy học
          5. Kiểm tra nội bộ: đánh giá xếp loại hồ sơ tháng 2/2015, thao giảng, dự giờ đạt chỉ tiêu quy định.
          6. GV bồi dưỡng HSG và GV bộ môn làm tốt kế hoạch ra đề và bài tập cho học sinh ôn tập trong thời gian nghĩ tết.
          B.Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác:
          1. Hoàn thiện xây dựng hồ sơ kiểm định, thu thấp đầy đủ các minh chứng và tiến hành công tác tự đánh giá theo đúng hướng dẫn của Bộ và Sở giáo dục đào tạo. Hoàn thành công tác tự đánh giá vào tháng 4 năm 2015.
         2. Tổ chức cho giáo viên học sinh, nhân viên kí cam kết thực hiện các quy đinh về luật an toàn giáo thông, phòng chống cháy nổ, không mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trò chới nguy hiểm.
           Rà soát, kiểm tra, bổ sung kịp thời những trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa không để xảy ra các hành vi trộm cắp, gây rối, tai nạn giao thông xảy ra tại đơn vị.
          3. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện: Xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp,  giáo dục kỷ năng sống, chăm sọc tượng đài liệt sỷ, sinh hoạt câu lạc bộ vv...
          4. Tổ chức hoạt động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, động viên học sinh nghèo, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
          5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/ 2/1930- 3/2/2015, mừng xuân Ất Mùi treo cờ băng rôn khẩu hiệu.
          6. Tổ chức tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong nhà trường.
          7. Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm trong các giờ sinh hoạt lớp,đội, trong việc phối hợp với đoàn địa phương, hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác giáo dục học sinh.
          8. Tăng cường công tác sinh hoạt đội, hoàn thành các nhiệm vụ của hội đồng đội huyện giao đầu năm. Tập luyện thể dục thể tao dự thi, cấp cụm và cấp huyện đạt kết quả cao.
          9. Hoàn thành quyết toán các khỏan thu của học sinh, chấm điểm đống nộp kì I
       

                                                 Phần thứ 2

                   NHIỆM VỤKẾ HOẠCH THÁNG 03  NĂM 2015   
  
          Chào mừng 84 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 105 năm ngày quốc tế phụ nữ . Toàn trường thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

          A.Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
         1. Tiếp tục ổn định duy trì nề nếp dạy và học kể cả trong và ngoài nhà trường, nề nếp sinh hoạt đội, công tác vệ sinh, công tác trực tuần.
          2. Tập trung thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn,đổi mứi phương pháp nâng cao chất lượng dạy học , phụ đạo học sinh yếu kém, ôn thi tuyển sinh vào lớp 10.
         3.Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nề nếp chuyên môn, quy chế chuyên môn của giáo viên và họ.
         4.Thực hiện nghiêm túc dạy thêm, tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi cho khối 6,7,8; tập trung bồi dưỡng HSG khối 9 dự thi tỉnh, tập trung phu đạo học sinh yếu kém, kiểm tra chất lượng học sinh yếu kém.
          5.Tăng cường bồi dưỡng HSG điền kinh dự thi cấp Tĩnh.
          6.Tiếp tục chỉ đạo giáo viên hoàn thành chương trình bồi dướng thường xuyên các môdun còn lại.   
          4. Các  tổ chuyên môn tăng cường đổi mới sinh hoạt tổ theo hướng nghiên cứu bài học, phát huy năng lực của học sinh.
          5. Kiểm tra nội bộ: đánh giá xếp loại hồ sơ tháng 3/2015, thao giảng, dự giờ đạt chỉ tiêu quy định.
          6.  Đẩy mạnh các hoạt động KHGD trong nhà trường , tiếp tục triển khai viết SKKN, đề tài nghiên cứu KHSP ứng dụng.Tổ chức xét cấp trường, chọn đề tài xét cấp Huyện
          B.Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác:
          1. Hoàn thiện xây dựng hồ sơ kiểm định, thu thấp đầy đủ các minh chứng và tiến hành công tác tự đánh giá theo đúng hướng dẫn của Bộ và Sở giáo dục đào tạo. Hoàn thành công tác tự đánh giá vào tháng 4 năm 2015.
         2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực , chú trọng tổ chức các câu lạc bộ nghệ thuật vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn xây dựng công trình cảnh quan xanh- sạch- đẹp.
          3. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội, cháy nổ, đảm bảo an toàn cho CB,GV,HS. Tiếp tục thục hiện tốt cuộc thi " Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN"
          4. Tổ chức hoạt động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, động viên học sinh nghèo, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
          5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 105 năm ngày quốc tế phụ nữ 8-3, tổ chức tốt hội thi " Chúng em kể chuyện Bác Hồ ".
          6. Tổ chức tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong nhà trường.
          7. Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm trong các giờ sinh hoạt lớp,đội, trong việc phối hợp với đoàn địa phương, hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác giáo dục học sinh.
          8. Tăng cường công tác sinh hoạt đội, hoàn thành các nhiệm vụ của hội đồng đội huyện giao đầu năm. Tập luyện thể dục thể thao dự thi đạt kết quả cao.
          9. Hoàn thành quyết toán các khỏan thu của học sinh, chấm điểm đống nộp kì II
              LỊCH  CÔNG  TÁC  CỤ THỂ  THÁNG  03  NĂM 2015
 
TT Ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện
1 04/03  Họp chi bộ - Họp hội đồng  BGH
2 05/03  Tập huấn công tcas kiểm định chất lượng  đ/c Châu
3  07 /03  Thi HSG Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh tại Ngô Đức Kế và Nguyễn Tất Thành đ/c Khanh
4  08 /03  Tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8-3  BGH - Công Đoàn
5 10/03       Thi HSG tỉnh 8 môn văn hóa tai TP Hà Tĩnh  
6  12/3 - 16/3 -       Hoàn thành Xét SKKN cấp trường đ/c Khanh – đ/c Minh,Tuyên, Hướng
7 18/03 -       Nộp đề tài SKKN dự xét cấp Huyện năm học 2014 - 2015 về Phòng  Đ/ c Khanh
7
 
 26/3 - Tổ chức kỉ niệm 84 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh đ/c  Trung
8  27 /03   Thi chọn HSG cấp huyện khối 6,7,8  tại THCS Nguyễn Tất Thành  D/c Khanh
9 31/03 Họp hiệu trưởng đ/ c Châu
       
       
       
       
       
       
       
       
 

          

Tác giả: Thân Văn Châu
Nguồn:thcsmyloc.canloc.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết