• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY - TRƯỜNG THCS MỸ LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HÀNG THÁNG

                                                                                                                                                                        

   UBND HUYÊN CAN LỘC                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số 05- KHT/ THCS ML                                                         Mỹ lộc, ngày 30 tháng 1 năm 2014
 
                                 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ THÁNG 12 / 2014                                                               TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 1/ 2015
 
                                               Phần thứ nhất
                     ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC  THÁNG 12 NĂM 2014
Thi đua lập thành tích chào mừng 70 nămn gày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam 22/12. Toàn trường thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
          A: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
          1. Tiếp tục thực hiện duy trì nề nếp dạy và học kể cả trong và ngoài nhà trường, nề nếp sinh hoạt đội, công tác vệ sinh, công tác trực tuần.
          2. Hoàn thành chương trình tuần 17 của học kỳ I. thực hiện nghiêm túc dạy thêm, tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi cho khối 6,7,8. Lập danh sách học sinh yếu kém, kiểm tra chất lượng học sinh yếu kém.
          3. Có kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua hai tốt chào mừng  ngày thành lập Quânđội  nhân dân Việt nam.
          4. Tổ chức kiểm tra hồ trường, hồ sơ lớp, hồ sơ cá nhân , chế độ cho điểm tháng 12 đảm bảo đúng quy định.
          5. Thực hiện tốt công tác Kiểm tra nội bộ: đánh giá xếp loại hồ sơ tháng 12, thao giảng, dự giờ đạt chỉ tiêu quy định, kiểm tra toàn diện  2 giáo viên, Kiểm tra  hướng nghiệp dạy nghề, dạy tự chọn; kiểm tra công tác thiết bị dạy học, Hoàn thành hồ sơ công tác kiểm tra đánh giá .
          6. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn đạt kết quả tốt : Thao giảng, chuyên đề trường học kết nội; sinh hoạt tổ chuyên môn. Làm đồ dùng STKHKT cấp trường .
          7. Tổ chức làm học sinh tham gia hội thi Sáng tạo Khoa học kỷ thuật THCS cấp huyện đạt kết quả khá tốt.
          8. Hoàn thành số liệu và hồ sơ KĐCL năm 2014 chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của tỉnh.
          9. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện : Xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp, giáo dục kỷ năng sống, chăm sọc tượng đài liệt sỷ, sinh hoạt câu lạc bộ vv..
          10. Tham gia tấp huấn y tế học đường. Tiêm pòng vắc xin đạt kết quả tốt
          11. Liên đội đả có kế hoạch chuẩn bị Đại hội cháu ngoan Bác Hồ và thi kể chuyện về Bác Hồ.
          12. Đả có kế hoạch triển khai, chuẩn bị cho hội khỏe phù đổng cấp trường.
                   B: Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác:
          1. Thực hiện tốt công tác công khai giáo dục .
          2. Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm trong các giờ sinh hoạt lớp,đội, trong việc phối hợp với đoàn địa phương, hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác giáo dục học sinh.thành hồ stài chính cuối năm2014.
          3. Tăng cường công tác sinh hoạt đội, hoàn thành các nhiệm vụ của hội đồng đội huyện giao đầu năm. Tập luyện thể dục thể thao dự thi cấp trường,cấp cụm và cấp huyện đạt kết quả cao.
          4. Hoàn thành Quyết toán các khỏan thu của học sinh, chấm điểm đống nộp kì I.
          5. Chuẩn bị hồ sơ kiểm kê tài chính cuối năm.
          6. Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật, an toàn giao thông.
          7. Đặt mua báo quý I/2015 và truyên truyền chào mừng ngày 22/12
          * Hạn chế:
          - Việc chấp hành nội quy quy chế chuyên môn ở một số GV chưa tốt.
          - Quản lý học sinh học bài ở nhà chưa được thực hiện nghiêm túc.
 
                                                Phần thứ 2
                   NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 01  NĂM 2015    
          Thi đua lập thành tích chào mừng năm mới 2015. Toàn trường thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
          A: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
          1. Tiếp tục ổn định duy trì nề nếp dạy và học kể cả trong và ngoài nhà trường, nề nếp sinh hoạt đội, công tác vệ sinh, công tác trực tuần.
          2. Hoàn thành chương trình học kì I vào ngày 13/1 / 2015 và thực hiện chương trình của học kỳ II bắt đầu từ ngày 19/1/2015. thực hiện nghiêm túc dạy thêm, tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi cho khối 6,7,8; tập trung phu đạo học sinh yếu kém, kiểm tra chất lượng học sinh yếu kém.
          3. Tổ chức kiểm tra khảo sát học kỳ I nghiêm túc đánh giá chính xác, thông báo kết quả cho cha mẹ học sinh.
          4. Kiểm tra hồ trường, hồ sơ lớp, hồ sơ cá nhân , chế độ cho điểm cuối kỳ I đảm bảo đúng quy định.
          5. Kiểm tra nội bộ: đánh giá xếp loại hồ sơ tháng 1/2015, thao giảng, dự giờ đạt chỉ tiêu quy định.
          6. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn : Chuyên đề và xếp loại thi đua cuối kỳ I năm học 2014 - 2015
          7. Tổ chức Hội khỏe cấp trường.
          8. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện : Xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp, giáo dục kỷ năng sống, chăm sọc tượng đài liệt sỷ, sinh hoạt câu lạc bộ vv..
          9. Tham gia tốt kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh qua mạng cấp huyện.
          10. Chuẩn bị tham gia đạt kết quả cao hội khỏe phù đổng cấp cụm.
          11. Hoàn thành  đánh giá xếp loại thi đua cuối  kỳ I
          B: Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác:
          1. Thực hiện tốt về công tác kiểm kê tài chính cuối năm 2014 và nhận phân bổ ngân sách cho năm 2015;
          2. Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm trong các giờ sinh hoạt lớp,đội, trong việc phối hợp với đoàn địa phương, hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác giáo dục học sinh.
          3. Tăng cường công tác sinh hoạt đội, hoàn thành các nhiệm vụ của hội đồng đội huyện giao đầu năm. Tập luyện thể dục thể tao dự thi, cấp cụm và cấp huyện đạt kết quả cao.
          4. Hoàn thành quyết toán các khỏan thu của học sinh, chấm điểm đống nộp kì I
          5. Kiểm kê tài chính cuối năm 2014.
          6. Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật, an toàn giao thông. Thực hiện tốt chỉ thị 406 về việc tàng trử mua bán và đốt pháo nổ
          7. Tổ chức lên băng cờ truyên truyền mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng năm mới 2015
 
                 LỊCH  CÔNG  TÁC  CỤ THỂ  THÁNG  1  NĂM 2015
 
TT Ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện
1 1 – 2 /1 Nghĩ tết dương lịch CBGV và H/S
2 5 – 6 /1 Hoàn thành hồ sơ tài chính năm 2014 đ/c Diên, Thu
3 7 – 9 /1 * K6,7,8 Thi Học Kỳ I
* Nộp báo cáo KT NB
CBGV và H/S
Tổ VP
4 S: 10 / 1 * Thi chọn HSG Thể dục Cấp trường
* Thi Tiếng Anh qua mạng cấp huyện
Đội tuyển+ Trọng tài + BGH
5 C: 10 /1 GV Nộp kết quả thi học kỳ GV BM
6 12 / 1 * GV Hoàn thành sổ điểm
* Các tổ chức Kiểm tra Hồ sơ và chấm điểm thi đua cuối kỳ I
GVBM
Trưởng các tổ chức.
7 13 / 1 * GVCN Hoàn thành sổ điểm
* Xếp loại thi đua kỳ I
GVCN
Tổ chuyên môn
8 14 / 1 Sơ kết học kỳ 1 CBGV và H/S
9 15 / 1 Nộp báo cáo sơ kết Kỳ 1 Tổ văn phòng
10 16 / 1 Giao ban công tác đội Tại Nghèn đ/c Hường
11 19 / 1 Thực hiện chương trình học kỳ II CBGV và H/S
12 21 / 1 Sơ kết kỳ I tại Phòng đ/c Châu
13 22 / 1 Đại hội DK – TT cụm trung tâm Đội tuyển + GV
14 27 / 1 Hội nghị triển khai QĐ 281 đ/c Châu
15 28 /1 Kiểm kê tài chính năm 2014 Ban kiểm kê
16 29 /1 Tổng hợp dạy tăng buổi đ/ Khanh
17 30 /1 Tổng hợp dạy thay Kỳ I Tổ chuyên môn
       
       
       
       
       
 
                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                             Đả ký
 
 
                                                                                          Thân Văn Châu

 
UBND HUYÊN CAN LỘC                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số 05- KHT/ THCS ML                                                           Mỹ lộc, ngày 30 tháng 1 năm 2014

                  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ THÁNG 11                                                                                TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12
 
                                        Phần thứ nhất:
            Thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11. Toàn trường thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
A.   Kết quả đạt được:
          a: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
          1. Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học kể cả trong và ngoài nhà trường, nề nếp sinh hoạt đội, công tác vệ sinh, công tác trực tuần, thể dục gữa giờ.
          2. Hoàn thành chương trình tuần 11 của học kỳ I. thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học tăng buổi, tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi các môn cho khối 6,7,8; Tiếng Anh qua mạng. Phát hiện và bồi dưỡng HSG môn thể dục trong giờ học chính khóa.
          3. Tổ chức phát động phong trào thi đua hai tốt chào mừng 32 năm  ngày nhà giáo Việt nam.
          4. Kiểm tra hồ trường, hồ sơ lớp, chế độ cho điểm tháng 11 đảm bảo đúng quy định. Tổ chức thi hồ sơ, kết quả xếp loại hồ sơ xếp loại khá và tốt.
          5.Tổ chức thao giảng, dự giờ đạt chỉ tiêu quy định, kiểm tra toàn diện  2 giáo viên, kiểm tra đổi mới phương pháp dạy học; kiểm tra dạy tự chọn; kiểm tra công tác thư viện; tập huấn công tác thiết bị dạy học.
          6. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn có kết quả khá tốt.
          7. Hoàn thành số liệu và hồ sơ phổ cập phổ cập năm 2014. Duyệt tại phòng GD – ĐT.
          8. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện : Xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp, giáo dục kỷ năng sống, chăm sọc tượng đài liệt sỷ, sinh hoạt câu lạc bộ vv..
          9. Tổ chức thi: Nghiên cứu khoa học và cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn, cuộc thi sáng tạo KHKT Thanh thiếu niên nhi đồng; Thi dạy học theo chủ đề chủ điểm.
          b: Thực hiện các nhiệm vụ khác:
          1. Hoàn thành công tác đóng nộp bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 95%.
          2. Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm trong các giờ sinh hoạt lớp, đội, trong việc phối hợp với đoàn địa phương, hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác giáo dục học sinh.
          3. Tăng cường công tác sinh hoạt đội, hoàn thành các nhiệm vụ của hội đồng đội huyện giao đầu năm; tổ chức sinh hoạt ngoài giời.
4, Sắp xếp bố trí lại phòng truyền thống, thư viện,phòng y tế. Triển khai tập văn nghệ, thể dục thể thao dự thi cấp cụm đạt kết khá.
          5. Tổ chức treo băng cờ tuyên truyền và kỷ niệm ngày 20 / 11.
          6. Tiếp tục tham mưu với địa phương để triển khai xây dựng cơ sở vật chất hoàn thành các công trình xây dựng .
          7. Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20 /11.
          8. Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống bảo lủ, phòng chống cháy nổ.
          9. Các lớp tổ chức lao động vệ sinh, trồng hoa.
          B. Hạn chế:
          - Chất lượng hội thi sáng tạo KHKT còn hạn chế về ý tưởng sáng tạo.
          - Công tác vệ sinh trồng hoa một số lớp thực hiện chưa tốt: 9B,9D. 7D
          - Còn xẩy ra học sinh vi phạm nội quy nhà trường: 9B, 7D.
          - Chất lượng thi HSG K9 một số môn đạt kết quả thấp: Sinh 9; Sử 9.
          - Một số CBGV còn nghĩ, vắng một số buổi.
          - Mội số Giáo viên dạy tăng buổi chưa có chất lượng, Thiếu tâm huyết nhà giáo; còn có GV sử dụng điện thoại trong giờ học.
          - Còn có hiện tượng giáo viên bỏ tiết nghồi ở Vp : đ/c Nông .
 
                                                 Phần thứ 2
                      NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2014
 
          Thi đua lập thành tích chào mừng 70 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam 22/12. Toàn trường thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
          A: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
          1. Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học kể cả trong và ngoài nhà trường, nề nếp sinh hoạt đội, công tác vệ sinh, công tác trực tuần.
          2. Hoàn thành chương trình tuần 17 của học kỳ I. thực hiện nghiêm túc dạy thêm, tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi cho khối 6,7,8. Lập danh sách học sinh yếu kém, kiểm tra chất lượng học sinh yếu kém.
          3. Tổ chức phát động phong trào thi đua hai tốt chào mừng  ngày thành lập Quân đội  nhân dân Việt nam.
          4. Kiểm tra hồ trường, hồ sơ lớp, hồ sơ cá nhân , chế độ cho điểm tháng 12 đảm bảo đúng quy định.
          5. Kiểm tra nội bộ: đánh giá xếp loại hồ sơ tháng 12, thao giảng, dự giờ đạt chỉ tiêu quy định, kiểm tra toàn diện  2 giáo viên, Kiểm tra  hướng nghiệp dạy nghề, dạy tự chọn; kiểm tra công tác thiết bị dạy học, công tác kiểm tra đánh giá .
          6. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn : Thao giảng, chuyên đề.
          7. Tổ chức làm đồ dùng STKHKT cấp trường ( mỗi tổ có 1 sản phẩm GV và 1 sản phẩm của học sinh để dự thi cấp huyện). Tham gia hội thi Sáng tạo Khoa học kỷ thuật THCS cấp huyện đạt kết quả cao.
          8. Hoàn thành số liệu và hồ sơ KĐCL năm 2014 chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của tỉnh.
          9. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện : Xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp, giáo dục kỷ năng sống, chăm sọc tượng đài liệt sỷ, sinh hoạt câu lạc bộ vv..
          10. Tham gia tấp huấn y tế học đường.
          11. Chuẩn bị Đại hội cháu ngoan Bác Hồ và thi kể chuyện về Bác Hồ.
          12. Chuẩn bị cho hội khỏe phù đổng cấp trường.
                    B: Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác:
          1. Thực hiện công tác công khai giáo dục về công tác tài chính;
          2. Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm trong các giờ sinh hoạt lớp,đội, trong việc phối hợp với đoàn địa phương, hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác giáo dục học sinh.
          3. Tăng cường công tác sinh hoạt đội, hoàn thành các nhiệm vụ của hội đồng đội huyện giao đầu năm. Tập luyện thể dục thể thao dự thi cấp trường,cấp cụm và cấp huyện đạt kết quả cao.
          4. Quyết toán các khỏan thu của học sinh, chấm điểm đống nộp kì I.
          5. Chuẩn bị hồ sơ kiểm kê tài chính cuối năm.
          6. Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật, an toàn giao thông.
          7. Đặt mua báo quý I/2015 và truyên truyền chào mừng ngày 22/12
 
                 LỊCH  CÔNG  TÁC  CỤ THỂ  THÁNG  12  NĂM 2014
 
TT Ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện
1 1 /12 Họp hiệu trưởng + Họp Lãnh Đạo + Họp chi bộ đ/c Châu + LĐ + ĐV
2 3/12 Họp hội đồng CBGV
3 4/12 Họp CTCĐ đ/c Minh
4 5/12 Chuyên đề TGT đ/c Hường
5 9/12  Tập huấn phần mềm đ/c Châu + tài
6 10/12 Nộp san phẩm Hội thi đ/c Khanh
7 11/12 Chuyên đề GV
8 12/12 Thi sáng tạo KHKT đ/ Khanh
9 18/12 Chuyên đề Gv
10  30/12 Hoàn thành hồ sơ tài chính cuối năm đ/c diện
11 31/12 Họp hiệu trưởng đ/c Châu
       
       
       
       
 
Nơi nhận :
-          BGH                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
-          Tổ CM, CĐ, Đoàn, đội
-          Lư VP
-          Web: THCSMyloc.edu.vn
                                                                                                                       Đả ký
 
                                                                                          Thân Văn Châu
 
 
 
 
 
 
 
  UBND HUYÊN CAN LỘC                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số 04- KHT/ THCS ML                                                         Mỹ lộc, ngày 31 tháng 10 năm 2014
 
             BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ THÁNG 10 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC  NHIỆM VỤ THÁNG 11
 
                                        Phần thứ nhất:
             ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM  2014
 
          Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Bác Hồ gủi thư lần cuối cùng cho ngành Giáo dục 15/10 và ngày phụ nữ Việt nam 20/10 . Toàn trường thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
          A: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
          1. Thực hiện duy trì nề nếp dạy và học kể cả trong và ngoài nhà trường, nề nếp sinh hoạt đội, công tác vệ sinh, công tác trực tuần. Hạn chế: Một số lớp còn trống tiết: Lý 9A,B, tiết mỹ thuật ngày thứ 5.
          2. Hoàn thành chương trình tuần 7 của học kỳ I. thực hiện nghiêm túc dạy tăng buổi /tuần, tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9. Han chế: Môn nhạc.Mỹ thuật, lý 9 còn chậm chương trình.
          3. Tổ chức đại hội Đoàn đạt kết quả khá tốt. Hạn chế: trang trí đại hội chưa đạt yêu cầu.
          4. Kiểm tra hồ trường, hồ sơ lớp, hồ sơ cá nhân , chế độ cho điểm tháng 10  đảm bảo đúng quy định. Hạn chế: Chưa kiểm tra dạy theo phương pháp mới; một số Gv còn phải nhắc nhở nhiều trong công tác cho điểm; một số Gv chư nộp danh sách lớp  và lớp học tăng buổi. Một số Gv ghi kế hoạch dạy học hàng tuần cẩu thả không biết dạy bộ môn nào. Ví dụ đ/c Thế, Hùng; một số GV dự giờ còn có tính chất đối phó.
          5. Kiểm tra nội bộ: thao giảng, dự giờ đạt chỉ tiêu quy định, kiểm tra toàn diện  2 giáo viên, kiểm tra công tác thiết bị dạy học. Hạn chế: Báo cáo của ban kiểm tra nội bộ còn chậm.( Tổ Xã hội; tổ Anh,nhac,mỹ; BGH )
          6. Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm  chuyên môn : Thao giảng chào mừng ngày 20/10, tham gia tốt các chuyên đề cụm. Hạn chế: chất lượng sinh hoạt nhóm chuyên môn chưa cụ thể chưa bám sát đổi mới phương pháp, đổi mới hình thức dạy học.
          7. Hoàn thành duyệt kế hoạch phát triển 2015 –  2016.
          9. Hoàn thành nhập số liệu và hồ sơ phổ cập phổ cập năm 2014. Hạn chế: Nộp biểu mẫu còn chậm.
          10. Tham gia các kỳ thi HSG K9đạt kts quả khá. Hạn chế môn Văn và Môn tiếng Anh Kết quả chư cao.
          11. Chuẩn bị cho kỳ thi sáng tạo khoa học kỷ thuât cấp trường. Hạn chế: nhiều giáo viên chưa có khởi động.
          12. Tham gia đầy đủ các chuyên đề tại sở và triển khai ở cụm có hiệu quả.
          B: Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác:
          1. Thực hiện công tác  Kiểm kê tài chinh Quý III.
          2. Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm trong các giờ sinh hoạt lớp,đội, trong việc phối hợp với đoàn địa phương, hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác giáo dục học sinh . Hạn chế: Một số lớp giáo viên còn thiếu quan tậm đến lớp.
          3. Tăng cường công tác sinh hoạt đội, hoàn thành các nhiệm vụ của hội đồng đội huyện giao đầu năm. Hạn chế : triển khi còn chậm.
          4. Triển khai hoạt động xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực đạt kết quả khá tốt. Hạn chế: Một số học sinh còn vi phạm nội quy nhà trường.
          5.Tiếp tục tham mưu với địa phương để triển khai xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thành các hạng mục công trình đả được phê duyệt. Hạn chế: Tốc độ xây dựng còn chậm, chất lượng không đạt yêu cầu.
          6. Thực hiện Khá tốt công tác đóng nộp bảo hiểm y tế của học sinh, hiện nay đạt tỷ lệ 94 %. Hạn chế: Một số học sinh còn có biểu hiện chống chủ trương cửa Đảng và nhà nước trong công tác tham gia BHYT.
          7. Tổ chức họp hội trưởng hội cha mẹ học sinh đâu năm đạt kết quả tốt.
          8.Tổ chức  tuần lễ xã hội học tập suốt đời đạt kết quả khá tốt. Hạn chế : Lực lượng ,thành phần tham gia chư đạt yêu cầu.
          9. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục kỷ năng sống, giáo dục đạo đức pháp luật, thực hiện tốt chỉ thị 1537/CT – BGD& ĐT; thực hiện tốt luật an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội.
          11. Chuẩn bị cho hội thi Văn Nghệ dịp 20 tháng 11. Hạn chế: Triển khai còn chậm.
          12. Triển khai công tác phòng chống bảo lụt năm 2014                                                                                  
                                                                                         
                                                      Phần thứ 2
         
                                   KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2014
 
          Thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11. Toàn trường thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
          A: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
          1. Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học kể cả trong và ngoài nhà trường, nề nếp sinh hoạt đội, công tác vệ sinh, công tác trực tuần. Duy trì thể dục gữa giờ.
          2. Hoàn thành chương trình tuần 11 của học kỳ I. thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học tăng buổi, tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi các môn cho khối 6,7,8; Tiếng Anh qua mạng. Phá hiện và bồi dưỡng HSG môn thể dục trong giờ học chính khóa.
          3. Tổ chức phát động phong trào thi đua hai tốt chào mừng 32 năm  ngày nhà giáo Việt nam.
          4. Kiểm tra hồ trường, hồ sơ lớp, chế độ cho điểm tháng 11 đảm bảo đúng quy định. Tổ chức thi hồ sơ, thi giáo viên giỏi cấp trường.
          5.Tổ chức thao giảng, dự giờ đạt chỉ tiêu quy định, kiểm tra toàn diện  2 giáo viên, kiểm tra đổi mới phương pháp dạy học; kiểm tra dạy tự chọn; kiểm tra công tác thư viện; tập huấn công tác thiết bị dạy học.
          6. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn : Thao giảng ( hoặc chuyên đề ).
          7. Hoàn thành số liệu và hồ sơ phổ cập phổ cập năm 2014. Duyệt tại phòng GD – ĐT.
          8. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện : Xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp, giáo dục kỷ năng sống, chăm sọc tượng đài liệt sỷ, sinh hoạt câu lạc bộ vv..
          9. Tổ chức thi: Nghiên cứu khoa học và cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn, cuộc thi sáng tạo KHKT Thanh thiếu niên nhi đồng; Thi dạy học theo chủ đề chủ điểm.
          B: Thực hiện các nhiệm vụ khác:
          1. Hoàn thành công tác đóng nộp bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 100%.
          2. Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm trong các giờ sinh hoạt lớp, đội, trong việc phối hợp với đoàn địa phương, hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác giáo dục học sinh.
          3. Tăng cường công tác sinh hoạt đội, hoàn thành các nhiệm vụ của hội đồng đội huyện giao đầu năm; tổ chức sinh hoạt ngoài giời.
4, Sắp xếp bố trí lại phòng truyền thống, thư viện,phòng y tế. Triển khai tập văn nghệ, thể dục thể thao dự thi cấp cụm và cấp huyện đạt kết quả cao.
          5. Tổ chức treo băng cờ tuyên truyền và kỷ niệm ngày 20 / 11.
          6. Tiếp tục tham mưu với địa phương để triển khai xây dựng cơ sở vật chất hoàn thành các công trình xây dựng .
          7. Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20 /11.
          8. Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống bảo lủ, phòng chống cháy nổ.
          9. Các lớp tổ chức lao động vệ sinh, trồng hoa.
 
                 LỊCH  CÔNG  TÁC  CỤ THỂ  THÁNG  11  NĂM 2014
 
TT Ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện
1 1/ 11 Họp lãnh đạo nhà trường Hội đồng trường
2 4 / 11 Triển khai tập văn nghệ Đội văn nghệ
3 4 - 11 Thi HSG K9 Đội tuyển + Khanh
4 5 / 11 14h Họp chi bộ; 15h Họp hội đồng CBGV
5 6 / 11 Tập huấn thiết bị đ/c Trang
6 7 / 11 Tập huấn soạn giáo án điện tử
Nộp hồ sơ thi đua
đ/c Tài
Tổ VP
7 10/11 Tập trung đổi tuyển HSG Tỉnh Đội tuyển
8 14/11 Thi văn nghệ ở cụm Đội VN
9 15/ 11 Thi văn nghệ tại huyện CBGV
10 17/ 11 Thi hồ sơ
Xét thi đua Đợt 20/11
CBGV
11 20 /11 Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam CBGV
12 25 /11 Thi STKHKT; đồ dùng, liên môn GCBGV va HS
13 26/11 Thi bài viết GVG cấp trường CBGV
14 28/ 11  Sáng  họp Hiệu trưởng
Chiều: Chuyên đề tiếng anh tại TH Ngô đức kế
 đ/c Châu
GV Tiến Anh
15 29 /11 Kiểm tra lao động trồng hoa, vệ sinh CBGV và HS
                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                             Đả ký
 
 
                                                                                          Thân Văn Châu
 
 
 
 
 
 
 
   UBND HUYÊN CAN LỘC                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số 03- KHT/ THCS ML                                           Mỹ lộc, ngày 2 tháng 10 năm 2014
 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ THÁNG 9 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC  NHIỆM VỤ THÁNG 10
 
                                    Phần thứ nhất:
             ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM  2014
          Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, chào mừng năm học mới 2014 - 2015 . Toàn trường đả thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
          A: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
          1. Toàn trường đả thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học đầu năm học mới kể cả trong và ngoài nhà trường,Các lớp thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt đội, công tác vệ sinh, công tác trực tuần.Sân trường sạch sẻ,nề nép ra vào lớp có chuyển biến tich cực. Song sinh hoạt 15 phút giáo viên còn chậm chư chú ý quản lý lớp, cong tác vệ sinh còn chậm, nề nếp vào lớp của giáo viên còn mang tính lè mề.
          2. Các bộ môn đả hoàn thành chương trình tuần 3 của học kỳ I. thực hiện nghiêm túc thời khoa biểu dạy thêm theo quy định của nhà trường, Công tác bồi dưởng học sinh giỏi cho các khối 9 các đội tuyển đả tuyển chon và tổ chức bồi dưỡng theo lịch của nhà trường song bộ môn Hóa có khók hăn trong việc chộn đội tuyển và có 1 học sinh bỏ đội tuyển không tham gia bồi dưỡng.
          3. Hoàn thành các đại hội đầu năm học mới có kết quả tốt. song công tác đại Đoàn triển khai chậm.
          4. Toàn trường đả hoàn thành hồ trường, hồ sơ lớp, hồ sơ cá nhân , chế độ cho điểm đầu kỳ I đảm bảo đúng quy định. Song một số giáo viên chưa có điểm miệng.
          5.Ban kiểm tra nội bộ: đánh giá xếp loại hồ sơ tháng 9, thao giảng, song dự giờ chưa đạt chỉ tiêu quy định, chưa tiến hành kiểm tra toàn diện giáo viên,  công tác thư viện .
          6. Các tổ chuyên môn đả tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn : Giói thiệu tổ trưởng tổ phó. Đắng ký thi đua, xây dựng kế hoạch của tổ, đang ký báo cáo chuyên đề, đăng ký thao giảng. song công tác triển khai còn chậm.
          7.Toàn trường đả tổ chức tốt đợt điều tra phổ cập năm 2014, nhập dử liệu, hoàn thành hô sơ phổ cập. sông công tác điều tra ở một số tổ còn hạn chế.
          8.Công tác  triển khai tu sủa nâng cấp cơ sở vật còn phụ thuộc vào địa phương nên triển khai còn chậm .
          9.Tổ chức khá tốt việc khảo sát chất lượng  đầu năm, giao khoán chất lượng cho giáo viên.
          B: Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác:
          1. Kiểm kiểm công tác tài chính chư thực hiện được.
          2. Thực hiện khá tốt công tác chủ nhiệm trong các giờ sinh hoạt lớp,đội, trong việc phối hợp với đoàn địa, hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác giáo dục                                                                                                                               .       3. Thực hiện tốt công tác sinh hoạt đội, tiến hành các nhiệm vụ của hội đồng đội huyện giao đầu năm.
          4. Triển khai các hoạt động xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực có hiệu quả.
          5. Tiếp tục tham mưu với địa phương để triển khai xây dựng cơ sở vật chất đầu năm học mới. song còn chậm tiến độ theo yêu cầu.
          6. Thực hiện khá to lao động  phong quang trường lớp vệ sinh môi trường.
          7. Tổ chức họp hội cha mẹ học sinh đâu năm đạt kết quả tốt. Song một số lớp ghi chép văn bản còn hạn chế.
          8. Tổ chức treo băng cờ tuyên truyền khai giảng năm học mới; chào mừng các đại hội đầu nămkết quả tốt .
 
                                                 Phần thứ 2
                                   KẾ HOẠCH THÁNG  10  NĂM 2014
 
          Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Bác Hồ gủi thư lần cuối cùng cho ngành Giáo dục 15/10 và ngày phụ nữ Việt nam 20/10 . Toàn trường thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
          A: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
          1. Duy trì nề nếp dạy và học đầu năm học mới kể cả trong và ngoài nhà trường, nề nếp sinh hoạt đội, công tác vệ sinh, công tác trực tuần.
          2. Hoàn thành chương trình tuần 7 của học kỳ I. thực hiện nghiêm túc dạy tăng buổi /tuần, tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9.
          3. Tổ chức đại hội Đoàn đạt kết quả tốt.
          4. Kiểm tra hồ trường, hồ sơ lớp, hồ sơ cá nhân , chế độ cho điểm tháng 9 đảm bảo đúng quy định. Kiểm tra dạy theo phương pháp mới.
          5. Kiểm tra nội bộ: đánh giá xếp loại hồ sơ tháng 10, thao giảng, dự giờ đạt chỉ tiêu quy định, kiểm tra toàn diện  2 giáo viên, kiểm tra công tác thiết bị .
          6. Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm  chuyên môn : Thao giảng chào mừng ngày 20/10 ( hoặc chuyên đề BDGV cấp trường, cấp cụm).
          7. Hoàn thành duyệt kế hoạch phát triển 2015 - 2016
          8. Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra toàn diện
          9. Hoàn thành nhập số liệu và hồ sơ phổ cập phổ cập năm 2014.
          10. Tham gia đạt kết quả cao các kỳ thi HSG K9.
          11. Chuẩn bị cho kỳ thi sáng tạo khoa học kỷ thuât cấp trường.
          12. Tham gia đầy đủ các chuyên đề tại sở và triển khai có hiệu quả.
          B: Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác:
          1. Kiểm kê Tài chinh Quý III.
          2. Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm trong các giờ sinh hoạt lớp,đội, trong việc phối hợp với đoàn địa phương, hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác giáo dục học sinh.
          3. Tăng cường công tác sinh hoạt đội, hoàn thành các nhiệm vụ của hội đồng đội huyện giao đầu năm.
          4. Triển khai hoạt động xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
          5. Tiếp tục tham mưu với địa phương để triển khai xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thành các hạng mục công trình đả được phê duyệt.
          6. Hoàn thành đóng nộp bảo hiểm y tế của học sinh.
          7. Tổ chức họp hội trưởng hội cha mẹ học sinh đâu năm đạt kết quả tốt.
          8 . Tổ chức treo băng cờ truyên truyền chào mừng ngày 20/10 và tuần lễ xã hội học tập suốt đời.
          9. Tổ chức phiên họp lần thứ 1 Hội đồng trường khóa 2014 – 2019.
          10. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục kuyr năng sống, giáo dục đạo đức pháp luật, thực hiện tốt chỉ thị 1537/CT – BGD& ĐT; thực hiện tốt luật an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội.
          11. Chuẩn bị cho hội thi Văn Nghệ dịp 20 tháng 11.
          12. Triển khai công tác phòng chống bảo lụt năm 2014                                                                                  
                                                                                        
                 LỊCH  CÔNG  TÁC  CỤ THỂ  THÁNG  10  NĂM  2014
 
TT Ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện
1 30/9 - 5/ 10 Tổ chức tuần lễ học tập suốt đời CBGV và HS
2 01 /10 Duyệt kế hoạch phát triển đ/c Châu
3 02/10 Thi HSG Ca si ô K9 Tại Xuân Diệu Đội tuyển
4 02 – 03/10 Chuên đề tin học Tại TP Hà Tĩnh đ/c Tài
5 04 /10 Thu bài thi “ Em yêu lịch sử Việt Nam” đ/c Hường
6 06 /10 Nộp 4 bài thi cho phòng Tổ văn phòng
7 07 /10 Họp chủ tịch công đoàn đ/c Minh
8 07 – 08/ 10 Chuyên đề môn ngữ Văn Tại TP Gv Văn ( Cử)
9 09 / 10 Kiểm tra sổ điểm. Tại phòng đ/c Khanh
10 09 – 10/10 Duyệt phổ cập tại phòng đ/c Tường
11 09 – 10/10 Chuyên đề môn Sinh .Tại TP GV Sinh ( Cử )
12 11 – 12/10 Chuyên đề môn Hóa. Tại TP GV Hóa (Cử)
13 15- 17/10 Chuên đề môn Địa, Thể. Tại TP GV ( Cử )
14 15 /10 Duyệt Phổ cập Lần 2 đ/c Tường
15 17 /10 Thi HSG môn Toán Văn Anh K9 Đội tuyển
16 20- 21 / 10 Chuyên đề môn Lịch sử . Tại TP Gv ( Cử )
17 28 – 29/10 Chuyên đề môn MT.Tại TP GV Mỹ thuật
18 30- 31/10 Chuyên đề môn Nhạc CN.Tại TP GV Nhạc CN
19 31 /10 Họp Hiệu trưởng đ/ Châu
       
       
       
       
       
 
Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG
-          BGH,Tổ c/m
-          Đoàn thể
-         Lưu VT                                                                                                                  Đã ký
 
                                                                                        Thân Văn Châu
 
 
 
 
 UBND HUYỆN CAN LỘC                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số......KHT/THCS ML                                                 Ngày 01 tháng 10 năm 2014

                                   KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM  2014
 
          Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, chào mừng năm học mới 2014 - 2015 . Toàn trường thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
          A: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
          1. Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học đầu năm học mới kể cả trong và ngoài nhà trường, thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt đội, công tác vệ sinh, công tác trực tuần.
          2. Hoàn thành chương trình tuần 3 của học kỳ I. thực hiện nghiêm túc thời khoa biểu dạy thêm, bồi dưởng học sinh giỏi cho các khối 9.
          3. Tổ chức các đại hội đầu năm học mới có kết quả tốt.
          4. Hoàn thành hồ trường, hồ sơ lớp, hồ sơ cá nhân , chế độ cho điểm đầu kỳ I đảm bảo đúng quy định.
          5. Kiểm tra nội bộ: đánh giá xếp loại hồ sơ tháng 9, thao giảng, dự giờ đạt chỉ tiêu quy định, kiểm tra toàn diện 1 - 2 giáo viên, kiểm tra công tác thư viện .
          6. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn : Đắng ký thi đua, xây dựng kế hoạch của tổ, đang ký báo cáo chuyên đề, đăng ký thao giảng.
          7.Tổ chức tốt đợt điều tra phổ cập năm 2014.
          8. Triển khai tu sủa nâng cấp cơ sở vật .
          9. Khảo sát chất lượng  đầu năm, giao khoán chất lượng cho giáo viên.
          B: Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác:
          1. Kiểm kiểm công tác tài chính
          2. Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm trong các giờ sinh hoạt lớp,đội, trong việc phối hợp với đoàn địa, hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác giáo dục cho học sinh.
          3. Tăng cường công tác sinh hoạt đội, hoàn thành các nhiệm vụ của hội đồng đội huyện giao đầu năm.
          4. Triển khai hoạt động xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
          5. Tiếp tục tham mưu với địa phương để triển khai xây dựng cơ sở vật chất đầu năm học mới.
          6. Thực hiện lao động  phong quang trường lớp vệ sinh môi trường.
          7. Tổ chức họp hội cha mẹ học sinh đâu năm đạt kết quả tốt.
          8. Tổ chức treo băng cờ tuyên truyền khai giảng năm học mới; chào mừng các đại hội đầu năm.
                                                                       
                 LỊCH  CÔNG  TÁC  CỤ THỂ  THÁNG  9  NĂM 2014
 
TT Ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện
1 3 / 9 Sinh hoạt đội CBGV và H/S
2 4 / 9 Duyệt khai giảng CBGV và H/S
3 5 / 9 Khai giảng năm học mới CBGV và H/S
4 6 / 9 Họp phụ huynh CBGV Và P/h
5 10 / 9 Đại hội chi bộ Đảng viên
6 12 / 9 Hội nghi tiểu ban nghiệp vụ đ/c Châu
7 16 / 9 Tập huấn y tế học đường; Thiết bị GD đ/c Thủy + Trang
8 17/ 9 Sinh hoạt tổ chuyên môn CBGV
9 18 / 9 Hội nghị công tác phổ cập đ/  Tường
10 19 / 9 Tập huân công tác thư viên đ/ c Trang
11 20/ 9 Họp điều tra phổ cập CBGV
12 21 / 9 Điều tra phổ cập CBGV
13 23 / 9 Khảo sát đầu năm CBGV và H/s
14 24 / 9 Đại hội Đoàn Đoàn
15 27 / 9 Đại hội đội Đội viên + GVCN
16 30 / 9 Tiếp thu kế hoạch tháng 10 trên wbsite CBGV
       
 
 
                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
                                                                                           Đã ký
 
 
 
                                                                                        Thân Văn Châu
                 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD - ĐT CAN LỘC                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số 01- KHT/ THCS ML                                                                     Mỹ lộc, ngày 2 tháng 8 năm 2014
 
                                   KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2014
 
          Thi đua lập thành tích chào mừng 69 năm cách mạng tháng tám và  Quốc khánh 2/9, Chào mưng 545 năm truyền thống Thiên Lộc - Can Lộc chào mừng năm học mới 2014 - 2015 . Toàn trường thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
          A: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
          1. Ổn đinh tổ chức lớp, thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt đội; công tác vệ sinh phong quang trường lớp; công tác trực tuần chuẩn bị cho năm học mới. Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm trong các giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội; phối hợp với đoàn địa phương, hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác giáo dục cho học sinh.
          2. Hoàn thành chương trình ôn tập hè cho học sinh lớp 6 và đối tượng học sinh yếu của khối 7,8,9, tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh khối 9; Tổ chức thi lại xét lên lớp cho đối tượng học sinh yếu. Thành lập các lớp học thêm buổi chiều theo các đối tượng. Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 6.
          3. Chuẩn bị cho công tác tổ chức các hội nghị đầu năm học mới có kết quả tốt.
          4. Hoàn thành danh sách lớp, phân công chuyên môn, thời khóa biểu.
          5. Tổ chuyên môn giớ thiệu tổ trưởng tổ phó ( mỗi tổ gioies thiệu 2 tổ trưởng và 3 tổ phó ) . Tiêu chí để giói thiệu tổ trưởng tổ phó: Đảng viên; Đại học; GVG Huyện; Đạt LĐTT của năm học 2013 – 2014; Bồi dưỡng HSG đạt kết quả cao; Dạy tuyển sinh đạt kết quả cao hoặc chất lượng bộ môn cuối năm đạt cao.
          6. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn : Đắng ký thi đua, xây dựng kế hoạch của tổ, đang ký báo cáo chuyên đề, đăng ký thao giảng, làm đồ dung dạy học.
          7. Triển khai tiếp thu các chuyên đề của phòng và sở.
          8. Tổ chức tốt đợt học tập chính trị đầu năm học mới .
          9. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện tốt an toàn giao thông; phong chống các tệ nạn xã hội, đẩm bảo an ninh trật tự trường học.
          10. Triển khai tu bổ cơ sở vật chất mua sắm trang thiết bị dạy học. Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh đầu năm học mới.
          B: Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác:
          1. Họp hội cha mẹ học sinh đầu năm của năm học 2014 - 2015
          2. Triển khai hoạt động xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
          3. Tiếp tục tham mưu với địa phương để triển khai xây dựng cơ sở vật chất đầu năm học mới
          4. Triển khai phòng chống bảo lụt có hiệu quả.
          5. Tuyên truyền và thực hiện tốt chế độ Tham gia đóng bảo hiểm cho GV và học sinh đạt tỷ lệ 100 %; Hướng dẫn học sinh tự may áo đồng phục.
          6. Tổ chức treo băng cờ tuyên truyền chào mừng cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9; tổ chức treo khẩu hiệu, cờ vui chào mừng năm học mới.
          7. Hoàn thành quy  hoạch trường.
                                                                    
                 LỊCH  CÔNG  TÁC  CỤ THỂ  THÁNG  8  NĂM 2014
 
TT Ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện
1 1//8 Tập trung CBGV và học sinh CBGV và H/S
2 2 / 8 Phân lớp; TS lớp 6; lao động vệ sinh CBGV và H/S
3 4 / 8 Lao động vệ sinh
Hoàn thành danh sách học sinh lớp 6
CBGV và H/S
đ/c Kỷ
4 6,7 / 8 Chuyên đề cán bộ quản lý Tại THCS Xuân diệu BGH
5 8 / 8 Dạy ôn tập hè + Treo băng cờ khẩu hiệu CBGV và H/S
6 11,12 / 8 Chuên đề: Lý, Hóa, sinh, Anh, Địa, Thể, Nhạc, MT. CN, TBDH tại nghèn GVCN+ BGH
7 14, 15 / 8 Chuyên đề : Toán, Văn ,Sử  tại trường THCS Xuân Diệu CBGV + BGH
8 C : 16/ 8 Họp phụ huynh CBGV + BGH
9 18 / 8 Tổ chức thi lại, xét lên lớp CBGV + H/s yếu
10 21 / 8 Tổng kết năm học tại huyện đ/c Châu ; Minh
11 22 / 8 Họp triển khai n/v cấp học tại phòng BGH + Tổ trưởng
12 23 / 8 Sinh hoạt tổ chuyên môn CBGV
13 25 - 29 / 8 Tập nghi thức đội; Kiểm tra sách vở đồ dụng học tập của học sinh. Lao động vệ sinh Đội viên + CBGV
14 29/ 8 Họp Hiệu trưởng đ/c Châu
15 31 / 8 Tiếp thu kế hoạch tháng 9 trên wbsite
Họp hội đồng
CBGV
       
 
                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
                                                                                           Đã ký
 
 
 
                                                                                        Thân Văn Châu

 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 

Tác giả: Thân Văn Châu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết