• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY - TRƯỜNG THCS MỸ LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kề hoach tuần Năm học 2015 - 2016Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  03 tháng  05 năm 2016
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  32                NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
03 - 05
 
Nghỉ bù 30 -04
 


 
3
04 - 05
 
Nghỉ bù 30 -04
 
  
4
05 - 05
 
Dạy học
Họp hội Đồng sư phạm 
 
5  
       06 - 05            
    Thi học kì II
     Văn, Hóa 8; Văn ,Snh 9
  Thi học kì II
Văn, Sinh 6; Văn ,Lí7

07 - 05
  Thi học kì II
    Toán , Địa 8; Toán , sử 9
  Thi học kì II
Toán, Địa 6; Toán ,Sinh 7
7
08 - 05
   Thi học kì II
Anh, lí 8,9
     
  Thi học kì II
Anh , lí 6; Anh, sử 7
CN
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu
 Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  17 tháng  04 năm 2016
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  31                NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
18- 04
 
Nghỉ bù giổ tổ Hùng Vương
 


 
3
19 - 04
 
Dạy học TKB thứ 3
 
  Dạy bù TKB thứ 2 - các lớp lao động quyét mạng nhện
4
20- 04
 
Dạy học
 
Dạy tăng buổi
5  
        21 - 04               
     Dạy học
     
Dạy tăng buổi

22 -04
 Dạy học
    
Dạy tăng buổi
7
23 - 04
 Dạy học
     
Dạy bù TKB thứ 7
CN
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  10 tháng  04 năm 2016
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  30                NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
11- 04
 
Dạy học
 

Dạy tăng buổi
 
3
12 - 04
 
Dạy học
 
 Họp Hội Đồng  
4
13- 04
 
Dạy học
 
Dạy tăng buổi  - Lao động K 6,7,8
5  
        14 - 04               
     Dạy học
     
 

15 -04
 Dạy học
    
Dạy tăng buổi
7
16 - 04
 Nghỉ lễ giổ tổ hùng vương
     
 
CN
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu
 Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  03 tháng  04 năm 2016
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  29                NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
04- 04
 
Dạy học
 

Dạy tăng buổi
 
3
05 - 04
 
Dạy học
 
   
4
06- 03
 
Dạy học
 
Dạy tăng buổi
5  
        07 - 04               
     Dạy học
     
Họp hội Đồng  - Lao động K 6,7,8

08-04
 Dạy học
    
Dạy tăng buổi
7
09-04
 Dạy học
     
 
CN
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu
 Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  27 tháng  03  năm 2016
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  28                NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
28- 03
 
Dạy học
 

BDHSG  
 
3
29 - 03
 
Dạy học
 
Sinh hoạt tổ      
4
30 - 03
 
Dạy học
 
BDHSG
5  
        31 - 03               
     Dạy học
     
 

01 - 03
 Dạy học
     
BDHSG  
7
02 - 03
 Dạy học
     
 
CN
03 - 03
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu

 Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  20 tháng  03  năm 2016
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  27                NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
21- 03
 
Dạy học
 

BDHSG  
 
3
22 - 03
 
Dạy học
 
Sinh hoạt tổ      
4
23 - 03
 
Dạy học
 
Tổ chức giải bóng chuyền chào mừng ngày 26/03  
5  
        24 - 03               
     Dạy học
     
 

25 - 03
 Dạy học
     
BDHSG  
7
26 - 03
 Dạy học
     
Kết nạp đoàn Viên mới
CN
27 - 03
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu


  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  14 tháng  03  năm 2016
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  26                NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
14- 03
 
Dạy học
 

Dạy tăng buổi    
 
3
15 - 03
 
Dạy học
 
      
4
16 - 03
 
Dạy học
 
Dạy tăng buổi    
5  
        17 - 03               
     Dạy học
     
 

18 - 03
 Dạy học
     
Dạy tăng buổi    
7
19 - 03
 Dạy học
     
 
CN
20 - 03
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu
  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  05 tháng  03  năm 2016
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  25                 NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
07- 03
 
Dạy học
 

Dạy tăng buổi    
 
3
08 - 03
 
Dạy học
 
Mít tinh kỉ niệm ngày 08/03      
4
09 - 03
 
Dạy học
 
Dạy tăng buổi    
5  
        10 - 03               
     Dạy học
     
 

11 - 03
 Dạy học
     
Dạy tăng buổi    
7
12 - 03
 Dạy học
     
 
CN
13 - 03
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  28 tháng  02  năm 2016
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  24                 NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
29- 02
 
Dạy học
 


 
3
01 - 03
 
Dạy học
 
Dạy tăng buổi       
4
02 - 03
 
Dạy học
 
Dạy tăng buổi    
5  
        03 - 03               
     Dạy học
     
Họp hội đồng sư phạm

04 - 03
 Dạy học
     
Dạy tăng buổi    
7
05 - 03
 Dạy học
     
 
CN
06 - 03
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu
  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  21 tháng  02  năm 2016
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  23                 NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
22- 02
 
Dạy học
 


 
3
23 - 02
 
Dạy học
 
Dạy tăng buổi       
4
24 - 02
 
Dạy học
 
Dạy tăng buổi    
5  
      25 - 02               
     Dạy học
     
BDHSG khối 6,7,8

26 - 02
 Dạy học
     
Dạy tăng buổi    
7
27 - 02
 Dạy học
     
 
CN
28 - 02
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  13 tháng  02  năm 2016
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  22                 NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
15- 02
 
Dạy học
 


 
3
16 - 02
 
Dạy học
 
       
4
17 - 02
 
Dạy học
 
Lao động trồng cây đầu năm
5  
      18 - 02               
     Dạy học
     
BDHSG khối 6,7,8

19 - 02
 Dạy học
     
 
7
20 - 02
 Dạy học
     
 
CN
21 - 02
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu
UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  30 tháng  01  năm 2016
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  21                NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
01- 02
 
Dạy học
 
Kiểm tra giáo án 01 tuần sau tết,sổ điểm cá nhân ,sổ điểm lớn

 
3
02 - 02
 
Dạy học
 
       
4
03 - 02
 
Dạy học
 
 
5  
                   
     Nghỉ tết nguyên đán từ 04 /02 đến 14/02
     
 

 

     
 
7
 
 
     
 
CN
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu
  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  23 tháng  01  năm 2016
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  20                 NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
25- 01
 
Dạy học
 
Dạy tăng buổi

 
3
26 - 01
 
Dạy học
 
       
4
27 - 01
 
Dạy học
 
Dạy tăng buổi
5  
      28 - 01               
     Dạy học
     
BDHSG

29 - 01
 Dạy học
     

Tổ chức hội chợ tuổi thơ
7
30 - 01
 Dạy học
     
 
CN
31 - 01
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu
UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  16 tháng  01  năm 2016
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  19                 NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
18- 01
 
Dạy học
 
 
3
19 - 01
 
Dạy học
 
        
4
20 - 01
 
Dạy học
 
 
5  
      21 - 01              
     Dạy học
     
 

22- 01

 
  Dạy học
   
7
23 - 01
  Dạy học  
CN
24 - 01
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 


 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu

UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  26 tháng  12  năm 2015
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  17                 NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
28- 12
 
Dạy học
 
Dạy tăng buổi

 
3
29 - 12
 
Dạy học
 
        Chuyên đề cụm
4
30 - 12
 
Dạy học
 
Dạy tăng buổi
5  
      31 - 12               
     Dạy học
     
Dạy bù TKB thứ 7

01  - 01/2016
 
   
7
02 - 01
   
CN
03 - 01
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu


UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  20 tháng  12  năm 2015
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  16                 NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
21- 12
 
Dạy học
Giao lưu nói chuyện truyền thống anh bộ đội cụ Hồ
Dạy tăng buổi

 
3
22 - 12
 
Dạy học
 
        
4
23 - 12
 
Dạy học
 
Dạy tăng buổi
5  
      24 - 12               
     Dạy học
     
Dạy BDHSG Toán, Văn, Anh Khối 6,7,8

25  - 12
Dạy học  Dạy tăng buổi
   
7
26 - 12
Dạy học  
CN
27 - 12
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu
UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  12 tháng  12  năm 2015
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  15                  NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
14- 12
 
Dạy học
 
Dạy tăng buổi

 
3
15 - 12
 
Dạy học
Đón đoàn thanh tra toàn diện của   Phòng GD ĐT Huyện
         Đón đoàn thanh tra toàn diện của                            Phòng GD ĐT Huyện
4
16 - 12
 
Dạy học
Đón đoàn thanh tra toàn diện của Phòng GD ĐT Huyện
 
5  
      17 - 12               
     Dạy học
     
Dạy tăng buổi

18  - 12
Dạy học  Dạy tăng buổi
   
7
19 - 12
Dạy học  
CN
20 - 12
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu
UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  06 tháng  12  năm 2015
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  14                  NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
07- 12
 
Dạy học
 
Dạy tăng buổi

 
3
08 - 12
 
Dạy học
 
         
4
09 - 12
 
Dạy học
Thi STKHKT học sinh
Dạy tăng buổi
5  
      10 - 12               
     Dạy học
     
Lao động toàn trường

11  - 12
Dạy học  Dạy tăng buổi
   
7
12 - 12
Dạy học  
CN
13 - 12
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu


UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  28 tháng  11  năm 2015
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  13                  NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
30- 11
 
Dạy học
 
Dạy tăng buổi

 
3
01 - 12
 
Dạy học
 
         
4
02 - 12
 
Dạy học Dạy tăng buổi
5  
      03 - 12               
       Dạy học
     
 

04  - 12
Dạy học  Dạy tăng buổi
   
7
05 - 12
Dạy học  
CN
06 - 12
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu

UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  21 tháng  11  năm 2015
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  11                  NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
23- 11
 
Dạy học
 
Dạy BDHSG  Hóa- Sinh - sử - Địa - Lí

 
3
24 - 11
 
Dạy học
 
         
4
25 - 11
 
Dạy học  
5  
      26 - 11               
            HKPD Cấp cụm tại      
THCS Yên Thanh
  HKPD Cấp cụm tại      
THCS Yên Thanh

27  - 11
Dạy học TKB thứ 5 Dạy học TKB thứ 6    
7
28 - 11
Dạy học Dạy BDHSG  Hóa- Sinh - sử - Địa - Lí
CN
29 - 11
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  ChâuUBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  15 tháng  11  năm 2015
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  11                  NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
16- 11
 
Dạy học
 
Dạy BDHSG  Hóa- Sinh - sử - Địa - Lí

- Tâp bóng chuyền
3
17 - 11
 
Dạy học
 
            Dạy học TKB thứ 4   ( 1h 30p)
 
- Tâp bóng chuyền
4
18 - 11
 
Nghỉ thi đấu bóng chuyền Nghỉ thi đấu bóng chuyền
5  
      19 - 11               
                          Dạy học
Mít tinh kỉ niệm ngày 20- 11 tai hội trường UBND xã Mỹ Lộc

20  - 11
Dạy học     
7
21 - 11
Dạy học Dạy BDHSG  Hóa- Sinh - sử - Địa - Lí
CN
22 - 11
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu


UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  08 tháng  11  năm 2015
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  10                  NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
09- 11
 
Dạy học
 
Dạy BDHSG  Hóa- Sinh - sử - Địa - Lí
3
10 - 11
 
Dạy học
 
 
4
11 - 11
 
Dạy học
- Học sinh làm bài " Chinh phục vũ môn"
5  
      12 - 11               
                          Dạy học
Dạy BDHSG  Hóa- Sinh - sử - Địa - Lí

13  - 11
Dạy học - Học sinh làm bài " Chinh phục vũ môn"     
7
14 - 11
Dạy học Dạy BDHSG  Hóa- Sinh - sử - Địa - Lí
CN
15 - 11
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu


UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  31 tháng  10  năm 2015
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  9                   NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
02- 11
 
Dạy học
 
Dạy BDHSG  Hóa- Sinh - sử - Địa - Lí
3
03 - 11
 
Dạy học
 
  - Họp chi bộ
- Họp hội đồng - kết nạp Đảng cho Đ/c Thu
4
04 - 11
 
Dạy học - Sinh hoạt tổ chuyên môn
- Tập bóng chuyền
- Học sinh làm bài " Chinh phục vũ môn"
5  
      05 - 11               
                          Dạy học
 

06  - 11
Dạy học - Học sinh làm bài " Chinh phục vũ môn"
- Tập bóng chuyền         
7
07 - 11
Dạy học Dạy BDHSG  Hóa- Sinh - sử - Địa - Lí
CN
08 - 11
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu

UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  24 tháng  10  năm 2015
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  8                   NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
26- 10
 
Dạy học
 
Dạy BDHSG  Hóa- Sinh - sử - Địa - Lí
3
27 - 10
 
Dạy học
 

 
4
28 - 10
 
Dạy học  
5  
      29 - 10               
                       Thi KSNLGV tại THCS Nguyễn Tât Thành  và Xuân Diệu
      
 

30  - 10
Dạy học TKB thứ 5     Dạy học TKB thứ 6
      
7
31 - 10
Dạy học Dạy BDHSG  Hóa- Sinh - sử - Địa - Lí
CN
01 - 11
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  ChâuUBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  17 tháng  10  năm 2015
 
  KẾ HOẠCH TUẦN  7                   NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
19- 10
 
Dạy học
 
Dạy BDHSG  Hóa- Sinh - sử - Địa - Lí
3
20 - 10
 
Dạy học
- Mít tinh kỉ niêm ngày vì sự tiến bộ của Phụ nữ

 
4
21 - 10
 
Dạy học Sinh hoạt tổ chuyên môn
5  
      22 - 10               
                          Dạy học
      
 

23  - 10
Dạy học Dạy BDHSG  Hóa- Sinh - sử - Địa - Lí
7
24 - 10
Thi KSNL giáo viên Thi KSNL giáo viên
CN
25 - 10
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu


UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  10 tháng  10  năm 2015
 
KẾ HOẠCH TUẦN  4                   NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
12- 10
 
Dạy học
 
 
3
13 - 10
 
Dạy học
 
Dạy BDHSG  lí, sinh , hóa, sử, địa 
 
4
14 - 10
 
Dạy học  
5  
      15 - 10               
                          Dạy học
      - Thi " Chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả"
 

16  - 10
Dạy học Dạy BDHSG  Hóa- Sinh - sử - Địa - Lí
7
17 - 10
Dạy học
 BDHSG Hóa- Sinh - sử - Địa - Lí
CN
18 - 10
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu
UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  03 tháng  10  năm 2015
 
KẾ HOẠCH TUẦN  4                   NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
05- 10
 
Dạy học
 
-  BDHSG Toán , Văn , Anh
- Họp chi bộ
3
06 - 10
 
Dạy học
 
Dạy BDHSG Toán - văn - Anh 
- Họp hội đồng sư phạm
- Học sinh toàn trường lao động
4
07 - 10
 
Dạy học  
5  
      08 - 10               
                          Dạy học
      - Thi HSG Toán -Văn - Anh
 

09  - 10
Dạy học Dạy BDHSG  Hóa- Sinh - sử - Địa - Lí
7
10 - 10
Dạy học
 BDHSG Hóa- Sinh - sử - Địa - Lí
CN
11 - 10
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu


UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  26 tháng  09  năm 2015
 
KẾ HOẠCH TUẦN  4                   NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
28- 09
 
Dạy học
- Kiểm tra hồ sơ toàn trường
-  BDHSG Toán , Văn , Anh
- Kiểm tra hồ sơ toàn trường
3
29 - 09
 
Dạy học
 
Dạy BDHSG Toán - văn - Anh - Sinh - sử - Địa - Lí
4
30 - 10
 
Dạy học Họp tổ chuyên môn
5  
      01 - 10               
                          Dạy học
 BDHSG Toán , Văn , Anh

02  - 10
Dạy học Dạy BDHSG Toán - văn - Anh - Sinh - sử - Địa - Lí
7
03 - 10
Dạy học
 BDHSG Toán , Văn , Anh
CN
04 - 10
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu
UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  19 tháng  09  năm 2015
 
KẾ HOẠCH TUẦN  3                  NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
21- 09
 
Dạy học -  BDHSG Toán , Văn , Anh
- Lao động trồng Hoa toàn trường
3
22 - 09
 
Dạy học
 
Dạy BDHSG Toán - văn - Anh - Sinh - sử - Địa - Lí
4
23 - 09
 
Dạy học  BDHSG Toán , Văn , Anh
5  
      24 - 09                
                          Dạy học
 Hội nghị cụm chuyên môn liên trường cấp THCS
 

25  - 09
Dạy học Đại hội liên đội
7
26 - 09
Dạy học
 BDHSG Toán , Văn , Anh
CN
27 - 09
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu


UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  12 tháng  09  năm 2015
 
KẾ HOẠCH TUẦN  2                     NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
12- 09
 
Dạy học -  BDHSG Toán , Văn , Anh
- Lao động trồng Hoa toàn trường
3
13 - 09
 
Dạy học
- GV nộp kế hoạch BDTX
Dạy BDHSG Toán - văn - Anh - Sinh - sử - Địa - Lí
4
14 - 09
 
Dạy học  BDHSG Toán , Văn , Anh
5  
      15 - 09                
                          Dạy học
 

16  - 09
Dạy học Dạy BDHSG Toán - văn - Anh - Sinh - sử - Địa - Lí
7
17 - 09
Dạy học
 BDHSG Toán , Văn , Anh
CN
18 - 09
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  ChâuUBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  05 tháng  09  năm 2015
 
KẾ HOẠCH TUẦN  1                     NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
07- 09
 
Dạy học  BDHSG Toán , Văn , Anh
3
08 - 09
 
Dạy học Dạy BDHSG Toán - văn - Anh - Sinh - sử - Địa - Lí
4
09 - 09
 
Dạy học  BDHSG Toán , Văn , Anh
5  
      10 - 09                
                          Dạy học
Lao động cuốc đất làm bồn hoa

11  - 09
Dạy học Dạy BDHSG Toán - văn - Anh - Sinh - sử - Địa - Lí
7
12 - 09
Dạy học
 BDHSG Toán , Văn , Anh
CN
13 - 09

 Điều tra phổ cập
 

 
                         Điều tra phổ cập
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu


UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  22 tháng  08  năm 2015
 
KẾ HOẠCH TUẦN  0                     NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
24- 08
 
-Tập trung HS hướng dẩn làm bài thi tìm hiểu về Nguyễn Du
- Thi lại cho các HS văng thi hôm 18 - 08

 
Hội nghị chi bộ 
3
25 - 08
 

 Toàn trường Hội nghị góp ý dự thảo GD phổ Thông
Dạy BDHSG Toán - văn - Anh - Sinh - sử - Địa - Lí
4
26 - 08
 
- Tập Nghi thức Đội
-  Xét lên lớp ở lại
Tập  nghi thức Đội
5  
      27 - 08                
             BDHSG Toán , Văn , Anh
 
 

28  - 08
Tập nghi thức Đội
- GV và HS nộp bài thi tìm hiểu về Nguyễn Du
 
7
29 - 08
Dạy BDHSG Toán - văn - Anh - Sinh - sử - Địa - Lí Hội nghị trù bị CB-GV-CNV 
 
CN
30 - 08
 
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu


UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  14 tháng  08  năm 2015
 
KẾ HOẠCH TUẦN  0                     NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
17- 08
 

HỌP TỔ -  PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN - KIỆN TOÀN TỔ TRƯỞNG
 
3
18 - 08
 
Dạy BDHSG Toán - văn - Anh - Sinh - sử - Địa - Lí

THI LẠI HỌC SINH YẾU

 
 
4
19 - 08
 
Học chính trị tại Quang Lộc Học chính trị tại Quang Lộc
5
      20 - 08                
-Duyệt kế hoạch đầu năm tại
Phòng GD
-Lao động tổng dọn vệ sinh
 
 

21  - 08

-Dạy BDHSG  K9
 
7
22 - 08
   
 
CN
23 - 08
 
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  ChâuUBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  09 tháng  08  năm 2015
 
KẾ HOẠCH TUẦN  0                     NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
10- 08
 

Dạy BDHSG Toán - văn - Anh
 
3
11 - 08
 
Dạy BDHSG Toán - văn - Anh
 
 
4
12 - 08
 
Tập trung HS Lao động  
5
      13 - 08                
   

14  - 0
Dạy BDHSG Toán - văn - Anh
Chuyên đề  TP : BGH
Chuyên đề  TP : BGH
7
15 - 08
Chuyên đề  TP : P . Hiệu trưởng + TTCM   
Chuyên đề  TP : P . Hiệu trưởng + TTCM 
 
CN
16 - 08
 
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  ChâuUBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  02 tháng  08  năm 2015
 
KẾ HOẠCH TUẦN  0                     NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
03- 08
 
Tập trung học sinh lao động
 
 
3
04 - 08
 
Dạy BDHSG Toán - văn - Anh
 
 
4
05 - 08
 
Dạy BDHSG Toán - văn - Anh  
5
      06 - 08                
Họp chi bộ - Kết nạp Đảng cho
đ/c Phan Thanh Cao
 

07  - 0
Dạy BDHSG Toán - văn - Anh  
7
08 - 08
Dạy BDHSG Toán - văn - Anh   
 
 
CN
19 - 04
 
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu


UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  30 tháng  3  năm 2015
 
KẾ HOẠCH TUẦN  28 ( TUẦN 11 Kỳ II )                     NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
30- 03
 
Dạy học
 
 Dạy học  tăng buổi  
3
31 - 03
 
Dạy học
 
Dạy học tăng buổi  
4
01 - 04
 
Dạy học
- Hội ý hội đồng
 Sinh hoạt chuyên môn
 đ/c  Huế dạy học chủ đề
Đ/c Thế dạy học chủ đề
5
02 - 04                
Dạy học
*Lập dang sách học sinh còn nợ  tiền  đóng  nộp  để  quyết  toán  với  địa phương
 Dạy học tăng buổi 

03  - 04
Dạy học
 
 Dạy học tăng buổi
7
04 - 04
Dạy học   
 
 
CN
05 - 04
 
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                               Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu


UBND  HUYỆN CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  20 tháng  3  năm 2015
 
KẾ HOẠCH TUẦN  27 ( TUẦN 10 Kỳ II )                     NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
23- 03
 
Dạy học
 
 Dạy học  tăng buổi  và Bồi dưỡng HSG
3
24 - 03
 
Dạy học
 
Dạy học tăng buổi  và Bồi dưỡng HSG
4
25 - 03
 
Dạy học
·        đ/c Châu. Minh, Phương  dự hội nghị điển hình tiên tiến
 
Kết nạp Đoàn viên mới
 
5
26 - 03                
Dạy học
*Lập dang sách học sinh còn nợ  tiền  đóng  nộp  để  quyết  toán  với  địa phương
 Dạy học tăng buổi và bồi dưỡng HSG
GVBD Gặp mặt các đội tuyển
6
27  - 03
Dạy học
Thi  HSG Huyện
 Dạy học tăng buổi
7
28 - 03
Dạy học   
 
 
CN
29 - 03
 
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                                                 Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn  Châu
UBND  HUYỆN CAN LỘC          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 27 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày  15 tháng  3  năm 2015
 
KẾ HOẠCH TUẦN  26 ( 9 Kỳ II )                                  NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
16- 03
 
Dạy học
 
 Dạy học  tăng buổi  và Bồi dưỡng HSG
3
17- 03
 
Dạy học
Rà soát đối chiếu HS đả nạp các khoản tiền
Dạy học tăng buổi  và Bồi dưỡng HSG
4
18 - 03
 
Dạy học
Lập danh sách học sinh thiếu thiếu tiền xây dựng cho xã
 
Snh hoạt Đoàn
Nộ SKKN về phòng
5
19 - 03                
Dạy học
 
 Dạy học tăng buổi và bồi dưỡng HSG
 
6
21  - 03
Dạy học
Thi Kể Chuyện  Bác Hồ
 Dạy học tăng buổi và Bồi dưỡng HSG
7
22 - 03
Dạy học  Bồi dưỡng HSG
 
 
CN
24 - 03
 
   
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                                            Đả ký
 
 
                                                                                                                               Thân Văn  ChâuUBND  HUYỆN CAN LỘC                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                                  Mỹ lộc, ngày 08  tháng 03  năm 2015
 
                                                               KẾ  HOẠCH  TUẦN  25           Thứ/ ngày Sáng
Chiều

 
2
09- 03

 
              Dạy học       Dạy tăng buổi
3
10- 03

 
    Dạy học

 
Dạy tăng buổi
4
11 - 03

 
    Dạy học

 
 Mở lớp cảm tình Đoàn
5
12 - 03
 Dạy học

 
  Dạy tăng buổi

13  - 03
Dạy học      Dạy học tăng buổi
 
7
14 - 03
Dạy học  
Bồi dưỡng HSG  Tại cụm


 
CN
15 - 03

 
BDHSG Casio - Anh  
                                                                                                              
  Nơi nhận                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m                                                                           ( Đã ký)
- Lưu vp                                                                                                                Thân Văn  Châu
- THCSmyloc.edu.vn


UBND  HUYỆN CAN LỘC                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                                  Mỹ lộc, ngày 27  tháng 02  năm 2015
 
                                                               KẾ  HOẠCH  TUẦN  24           Thứ/ ngày Sáng Chiều

 
2
02- 03

 
              Dạy học       Dạy tăng buổi
3
03- 03

 
    Dạy học

 
Dạy tăng buổi
4
04 - 03

 
    Dạy học

 
  Họp chi bộ ( 1h 30)
Họp hội đồng ( 3 h)
5
05 - 03
 Dạy học

 
  Dạy tăng buổi

06  - 03
Dạy học      Dạy học tăng buổi
 
7
07 - 03
Dạy học  
Bồi dưỡng HSG  Tại cụm


 
CN
08 - 03

 
BDHSG Casio - Anh  
                                                                                                              
  Nơi nhận                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m                                                                           ( Đã ký)
- Lưu vp                                                                                                     Thân Văn  Châu
- THCSmyloc.edu.vn

UBND  HUYỆN CAN LỘC                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                                  Mỹ lộc, ngày 22  tháng 02  năm 2015
 
                                                               KẾ  HOẠCH  TUẦN  23           Thứ/ ngày Sáng Chiều

 
2
23- 02

 
                    Nghỉ tết                   Nghỉ tết
3
24- 02

 
                 Dạy học

 
 
4
25 - 02

 
                   Dạy học

 
           Lao động
5
26 - 02
        Dạy học

 
   HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

 

27  - 02
Dạy học      Dạy học tăng buổi
 
7
28 - 02
Dạy học  
Bồi dưỡng HSG  Tại cụm


 
CN
29 - 02

 
   
                                                                                                              
  Nơi nhận                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m                                                                           ( Đã ký)
- Lưu vp                                                                                                     Thân Văn  Châu
- THCSmyloc.edu.vn

UBND  HUYỆN CAN LỘC                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  Số 29 / KHT- THCSML                                  Mỹ lộc, ngày 08  tháng 02  năm 2015
 
                                                               LỊCH TRỰC TẾT        
 
Ngày Sáng Chiều
17/02/2015 (29 tết) Đ/c:Tưởng + Bảo vệ Đ/c:Tưởng + Bảo vệ
18/02/2015 (30 tết) Đ/c:Khanh + Bảo vệ Đ/c:Khanh + Bảo vệ
19/02/2015 (mồng 1 tết) Đ/c: Khanh +đ/ c Tùng + Bảo vệ Đ/c: Khanh +đ/ c Tùng + Bảo vệ
20/02/2015 (mồng 2 tết) Đ/c:Tường +đ/c Tú + Bảo vệ Đ/c:Tường +đ/c Tú + Bảo vệ
21/02/2015 (mồng 3 tết) Đ/c: Minh + đ/c Phương + Bảo vệ Đ/c: Minh + đ/c Phương + Bảo vệ
22/02/2015 (mồng 4 tết) Đ/c: Vị + đ/c Tuyên + Bảo vệ Đ/c:Vị + đ/c Tuyên + Bảo vệ
23/02/2015 (mồng 5 tết) Đ/c:BGH + Bảo vệ Đ/c:BGH + Bảo vệ
                                                                                                             
Nơi nhận                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m                                                                           ( Đã ký)
- Lưu vp                                                                                                     Thân Văn  Châu
- thcsmyloc.canloc.edu.vnUBND  HUYỆN CAN LỘC                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 28 / KHT- THCSML                                  Mỹ lộc, ngày 08  tháng 02  năm 2015
 
                                                               KẾ  HOẠCH  TUẦN  22           Thứ/ ngày Sáng Chiều

 
2
09- 02

 
Dạy học

 
Dạy học  tăng buổi
 
đ/c Sơ kết công tác công đoàn
3
10- 02

 
                 Dạy học

 
Dạy học  tăng buổi
- Đại hội ĐK - TT
- Nộp tổng hợp đăng kí tuyển sinh
4
11 - 02

 
Dạy học

 
13h30:   Sinh hoạt tổ chuyên môn
·        Xây dựng chương trình dạy học
·        Nghiên cứu phiếu đánh giá giờ dạy của sở GD
 15h30: Họp Hội đồng
5
12 - 02
 Dạy học

 
Dạy học tăng buổi

 

13  - 02
Dạy học Dạy học tăng buổi
- Kiểm tra giáo án 1 tuần sau tết
7
14 - 02
Dạy học  
Bồi dưỡng HSG  Tại cụm


 
CN
15 - 02

 
   
                                                                                                              
  Nơi nhận                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m                                                                           ( Đã ký)
- Lưu vp                                                                                                     Thân Văn  Châu
- THCSmyloc.edu.vn


UBND  HUYỆN CAN LỘC                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 27 / KHT- THCSML                                  Mỹ lộc, ngày 30  tháng 1  năm 2015
 
                                                               KẾ  HOẠCH  TUẦN  21           Thứ/ ngày Sáng Chiều

 
2
02- 02

 
Dạy học

 
Dạy học  tăng buổi
 
Chuyên đề tại Trường THCS Xuân Diệu (đ/c HP, đ/c Minh,Tuyên, Hướng)
3
03- 02

 
                 Dạy học

 
Dạy học  tăng buổi
4
04 - 02

 
Dạy học

 
13h30:   Sinh hoạt tổ chuyên môn
·        Xây dựng chương trình dạy học
·        Nghiên cứu phiếu đánh giá giờ dạy của sở GD
 15h30: Họp Hội đồng
5
05 - 02
 Dạy học

 
Dạy học tăng buổi

 

06  - 02
Dạy học Dạy học tăng buổi
7
07 - 02
Dạy học  
Bồi dưỡng HSG  Tại cụm

Chuyên đề tại Trường THCS Yên Thanh (đ/c HP, đ/c Minh,Tuyên, Hướng) 

 
CN
08 - 02

 
   
                                                                                                              
  Nơi nhận                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m                                                                           ( Đã ký)
- Lưu vp                                                                                                     Thân Văn  Châu
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                         
                                                                                                                                                        

                                                                           
UBND  HUYỆN CAN LỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 27 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày 23  tháng 1  năm 2015
 
KẾ HOẠCH TUẦN  21 ( 2 Kỳ II )                                          NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
26- 01
 
Dạy học
 
 Dạy học  tăng buổi
3
27- 01
 
-    Dạy học
-  Họp BCH Hội cha mẹ học sinh các lớp
 
Họp Phụ huynh cuối  kỳ I
( Họp theo đơn vị lớp )
4
28 - 01
 
Dạy học
 
Kiểm kê tài chính cuối năm 2014 ( Diện + Thu + Minh + Việt + Vị + Khanh + Châu )
 
5
29 - 01                
-  Dạy học
-  Nộp tổng hợp dạy tăng buổi;dạy thay cuối kỳ I
 
 Dạy học tăng buổi
 
6
30  - 01
Dạy học  Dạy học tăng buổi
7
01 - 02
Dạy học  Bồi dưỡng HSG  Tại cụm
 
 
CN
02 - 02
 
   
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
 
                                                                                                  Thân Văn  Châu

UBND  HUYỆN CAN LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 26 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày 16  tháng 1  năm 2015
 
KẾ HOẠCH TUẦN  20 ( 1 Kỳ II )                                     NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
19- 01
 
*Dạy học
*10 h CBGV Họp tư vấn an toàn thực phẩm
 Dạy học  tăng buổi
3
20 - 01
 
Dạy học
 
 
Dạy học  tăng buổi
4
21 - 01
 
 
*Dạy học
*Sơ kết kỳ I tại phòng
 
 Làm tài chính cuối năm 2014 ( Diện + Thu )
5
22 - 01                
*Dạy học
*Hội khỏe  cấp cụm
 
 Dạy học tăng buổi
 
6
23  - 01
Dạy học
 
 Dạy học tăng buổi
7
24 - 01
Dạy học  Bồi dưỡng HSG  Tại cụm
 
 
CN
25 - 01
 
   
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
 
 
                                                                                                                               Thân Văn  Châu
 
 UBND  HUYỆN CAN LỘC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 25 / KHT- THCSML                          Mỹ lộc, ngày 10  tháng 1  năm 2015
 
KẾ HOẠCH TUẦN  19                                                   NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
12- 01
 
Dạy học
 
 Hội khỏe phù đổng
GVBM Hoàn thành sổ điểm
3
13 - 01
 
Dạy học
 
Các tổ chức chấm điểm thi đua cuối kỳ I
 
 
GVCN Hoàn thành sổ điểm
4
14 - 01
 
 
Dạy học
 
Xét thi đua cuối kỳ I
5
15 - 01                
Các lớp Sơ kết Kỳ I
 
 
 
 
6
16  - 01
 
Sơ kết kỳ I
 
 
7
17 - 01
Nghĩ Học kỳ I Nghĩ Kỳ I
 
 
CN
18 - 01
 
   
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
 
 
                                                                                                         Thân Văn  Châu 
 

UBND  HUYỆN CAN LỘC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     

  Số 24 / KHT- THCSML                      Mỹ lộc, ngày 02 tháng 1  năm 2015
 
KẾ HOẠCH TUẦN  18                                                   NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
05- 01
 
Dạy học
Kiểm tra đóng nộp
 Dạy tăng buổi
Mỗi lớp chọn 10 em học giỏi có mạng internet ở nhà tham gia “trường học kết nối”                        
 
  ( Nộp danh sách cho Thầy Tài )
3
06 - 01
 
Dạy học
 
Kiểm tra nội bộ
Dạy tăng buổi
 
Tiếp thu kế hoạch qua web
4
07 - 01
 
 
K6,7,8  Thi cuối kỳI
Chấm thi
 
 
Dạy Thời khóa biểu sáng thứ 4
5
08 - 01                
 
K6,7,8  Thi cuối kỳI
Chấm thi
 
 
Dạy Thời khóa biểu sáng thứ 5
6
09  - 01
 
K6,7,8  Thi cuối kỳI
Chấm thi
 
 
Dạy Thời khóa biểu sáng thứ 6
7
10 - 01
- Thi Tiếng Anh qua mạng
- Thi HSG Thể dục cấp trường
 

Nộp kết quả thi Học Kỳ I

 
CN
11 - 01
 
   
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đã ký
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                                           
 
UBND  HUYỆN CAN LỘC                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 23 / KHT- THCSML                        Mỹ lộc, ngày 27 tháng 12  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  17                                                   NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
29- 12
 
Dạy học
Kiểm tra đóng nộp
 Dạy tăng buổi
 
3
30 - 12
 
Dạy học
 
Kiểm tra nội bộ
 
 Dạy học tăng buổi
 
4
31 - 12
 
Dạy học

Họp Hiệu trưởng
 
 Học bù thời khóa biểu sáng 
 thứ 6

 Tiếp thu kế hoạch qua web site.
 
5
01 – o1                
 

Nghĩ tết Dương lịch


 
Nghiĩ tết Dương lịch
6
02 - 01

 

 
7
03 - 01


 
Kiểm tra cơ sở Vật chất
 

 
CN
04 - 01
 
   
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
 
                                                                                                                 Thân Văn Châu

                                                                                                                            
UBND  HUYỆN CAN LỘC                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 22 / KHT- THCSML                       Mỹ lộc, ngày 18 tháng 12  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  16                                                   NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
22- 12
 
Dạy học
 
 Dạy tăng buổi
 
3
23 - 12
 
Dạy học
 
Kiểm tra nội bộ
 Dạy tăng buổi
Chuyên đề ôn thi tuyển sinh Môn toán
4
24 - 12
 
Dạy học
 
Chuyên đề trường học kết nối
 Sinh hoạt chuyên môn
 
5
25 - 12                
Dạy học
 
 
 
Chuên đề ôn thi tuyển sinh Môn Văn
 
6
26 - 12
K 9 thi học kỳ I
Môn: Văn - Lý
 K 9 thi học kỳ I: Địa - Hóa
Chấm thi
7
27 - 12
K9 Thi Học kỳ I:Toán – Sử
 Chấm thi
 K9 Thi Học Kỳ I:Sinh - Anh
Chấm thi
                                                                          g
 
 
CN
28 - 12
 
   
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
                                                                                                                                     Thân Văn Châu

 
UBND  HUYỆN CAN LỘC                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 21 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày 12 tháng 12  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  15                                                     NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
15- 12
 
Dạy học
 
 Dạy tăng buổi
 
3
16 - 12
 
Dạy học
 
 
 Dạy tăng buổi
 
4
17 - 12
 
Dạy học
 
 
 Sinh họat chuyên môn
 
5
18 - 12                
Dạy học
Chuyên đề về nghiệp vụ Sinh hoạt tổ chuyên môn
 
 
 Dạy tăng buổi
 
6
19 - 12
Dạy Học
Kiểm tra nội bộ
 Dạy Tăng buổi
7
20 - 12
Dạy học
 
 Bồi dưỡng  HSG tại Đông Lộc
                                                                          g
 
 
CN
14 - 12
 
   
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
                                                                                                                                    Thân Văn Châu

 
UBND  HUYỆN CAN LỘC                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 20 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày 5 tháng 12  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  14                                                     NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
08- 12
 
Dạy học
 
 Dạy tăng buổi
 
3
09 - 12
 
Dạy học
 
Tập huấn phần mềm
 Dạy tăng buổi
 
4
10 - 12
 
Dạy học
 
Nộp sản phẩm NCKH về phòng GD
 
 
5
11 - 12                
Dạy học
Kiểm tra nội bộ.
 
 
 
 Dạy tăng buổi
 
6
12 - 12
Dạy Học
Thi Nghiên cứu KHKT
 
 Dạy Tăng buổi
 
7
13 - 12
Dạy học
 
 
 
 
 
 
CN
14 - 12
 
   
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký

                                                                                                                              Thân Văn Châu

 
  UBND  HUYỆN CAN LỘC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 19 / KHT- THCSML                       Mỹ lộc, ngày 28 tháng 11  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  13                                                     NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
01- 12
 
Dạy học
Tiết 5 Họp cấp ủy
 Dạy tăng buổi
 
3
02 - 12
 
Dạy học
 
 
 Dạy tăng buổi
 
4
03 - 12
 
Dạy học
 
 
 Họp chi bộ
 
5
04 - 12                
Dạy học
 
 
 
 Dạy tăng buổi
 
6
05 - 12
Dạy Học
Kiểm tra nội bộ.
 
 Dạy Tăng buổi
 
7
06 - 12
Dạy học
 
 
 
 
 
 
CN
7 - 12
 
   
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
                                                                                                                             Thân Văn Châu

 
UBND  HUYỆN CAN LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 18 / KHT- THCSML                      Mỹ lộc, ngày 21 tháng 11  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  12                                                     NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
24- 11
 
Dạy học
 
 Dạy tăng buổi
 
3
25 - 11
 
Dạy học
 
 
Thi sáng tạo KHKT, Vận dụng kiến thức liên môn. Cấp trường
 
4
26 - 11
 
Dạy học
 
 
Tổ : Sinh hoạt chuyen môn
 
5
27 - 11                
Dạy học
 
 
 
 Dạy tưng buổi
 
6
28 - 11
Dạy Học
Kiểm tra nội bộ.
 
 Dạy Tăng buổi
 
7
29 - 11
Dạy học
 
Kiểm tr chấm điểm lao động trồng hoa,vệ sinh
 
 
 
 
 
CN
30 - 11
 
   
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
                                                                                                                                Thân Văn Châu

 
UBND  HUYỆN CAN LỘC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 17 / KHT- THCSML                   Mỹ lộc, ngày 16 tháng 11  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  11                                                     NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
17- 11
 
Dạy học
 
 Dạy tăng buổi
 
3
18 - 11
 
Dạy học
 
 
 Dạy tăng buổỉ
 
4
19 - 11
 
Dạy học
 
Kỷ niệm ngày 20 /11. Tại Huện
Các lớp lao động vệ sinh, trồng hoa
 
5
20 - 11                
Kỷ niệm ngày 20/11. Tại xã
 
 
 
 
 
6
21 - 11
Dạy Học
Kiểm tra nội bộ.
 
 Dạy Tăng buổi
 
7
22 - 11
Dạy học
 
Chuẩn bị cho hội thi sáng tạo KHKT cấp trường
 
 
 
 
 
CN
23 - 11
 
   
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
                                                                                                                              Thân Văn Châu

 
UBND  HUYỆN CAN LỘC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 16 / KHT- THCSML                     Mỹ lộc, ngày 07 tháng 11  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  10                                                     NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
10- 11
 
Dạy học
 
 Dạy tăng buổi
 
3
11 - 11
 
Dạy học
 
 
 Dạy tăng buổỉ
 
4
12 - 11
 
Dạy học
 
 
Sinh hoạt chuyên môn
 
5
13 - 11                
Dạy Học
Thi Văn nghệ
 
 
 Dạy tăng buổi
 
6
14 - 11
Dạy Học
Kiểm tra nội bộ.
 
 Dạy Tăng buổi
 
7
15 - 11
Dạy học
 
 
 Xếp loại hồ sơ
Xếp loại thi đua
 
 
 
CN
16 - 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
                                                                                                                                Thân Văn Châu

 
UBND  HUYỆN CAN LỘC                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 15 / KHT- THCSML                         Mỹ lộc, ngày 30 tháng 10  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  9                                                     NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
03- 11
 
Dạy học
 
 Dạy tăng buổi
Bồi dưỡng HSG K9
( GV gặp  mặt  HSG )
3
04 - 11
 
Dạy học
Thi HSG K9
 
 
 Dạy tăng buổỉ
 Tập văn nghệ
4
05 - 11
 
Dạy học
 
 
 14 h Họp chi bộ
 15h 30 Họp Hội đồng
5
06 - 11                
Dạy Học
Chuyên đề Thiết bị dạy học
 
 
 Dạy tăng buổi
 
6
07 - 11
Dạy Học
Kiểm tra nội bộ.
 
 Dạy Tăng buổi
 Chuyên đề  soạn Giáo án điện tử
7
08 - 11
Dạy học
 
 
 Tập Văn nghệ
 
 
 
CN
09 - 11
 
 
 
 
 
Tập Văn Nghệ
 
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
                                                                                                                                Thân Văn Châu

 
UBND  HUYỆN CAN LỘC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 14 / KHT- THCSML                 Mỹ lộc, ngày 24 tháng 10  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  8                                                      NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
27- 10
 
Dạy học
Phát động cuộc thi sáng tạo KHKT Thanh thiếu niên nhi đồng
 Dạy tăng buổi
Bồi dưỡng HSG K9
 
3
28 - 10
 
Dạy Học
 
Chuyên đề môn MT Tại TP
Dạy bù thời khóa biểu sáng thứ 4
 
 
4
29 - 10
 
Chuyên đề tại Trường THCS Khánh Vĩnh
 
 
 Chuyên đề tại Trường THCS Khánh Vĩnh
5
30 - 10                
Dạy Học
 
Chuyên đề môn Nhac, CN tại TP
 
Bồi dưỡng HSG K9
 
6
31 - 10
Dạy Học
Kiểm tra nội bộ.
Họp Hiệu trưởng
Dạy Tăng buổi
Bồi dưỡng HSG K9
 
7
01 - 11
Dạy học
 
 
Bồi dưỡng HSG K9
 
 
 
CN
02 - 11
 
 
 
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
                                                                                                                              Thân Văn Châu
 
 
 UBND  HUYỆN CAN LỘC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 13 / KHT- THCSML                      Mỹ lộc, ngày 17 tháng 10  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  7                                                      NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
20- 10
 
Dạy học
Chuyên đề môn lịch sử tại Thành phố Hà tĩnh
 Dạy tăng buổi
Bồi dưỡng HSG K9
 
3
21 - 10
 
Dạy Học
 
 
Dạy tăng buổi
Bồi dưỡng HSG K9
 
4
22 - 10
 
Dạy học
Kiểm tra nội bộ.
 
 Dạy tăng buổi ( Bù thời khóa biểu chiều thứ 6 )
5
23 - 10                
Dạy Học
 
 
 
Bồi dưỡng HSG K9
 
6
24 - 10
Dạy Học
Kiểm tra nội bộ.
Chuyên đề cụm tại Đồng Lộc
 
7
25 - 10
Dạy học
 
 
Bồi dưỡng HSG K9
 
 
 
CN
26 - 10
 
 
 
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
                                                                                                                               Thân Văn Châu

 
 
UBND  HUYỆN CAN LỘC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 12 / KHT- THCSML                     Mỹ lộc, ngày 10 tháng 10  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  6                                                      NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
13- 10
 
Dạy học
 
 Dạy tăng buổi
 
 
3
14 - 10
 
Dạy Học
 
 
Dạy tăng buổi
Bồi dưỡng HSG K9
 
4
15 - 10
 
Dạy học
Kiểm tra nội bộ (kiểm tra giờ dạy; Hoạt động nhà trường )
Duyệt phổ cập
CĐ : Môn Địa, Thể  tại TP
 
 Kiểm kê tài chính quý III.
( đ/c Kế toán, Thủ quỵ, Thầy vị )
5
 16 - 10                
Dạy Học
 
 
 
Bồi dưỡng HSG K9
( GVBD:( Gặp mặt học sinh )
Dạy  tăng buổi
6
17 - 10
Dạy Học
Thi HSG K9 (ToánVăn Anh)
Thầy Khanh  Tham  gia
Bồi dưỡng HSG K9
Dạy  tăng buổi
7
18 - 10
Dạy học
Tổng hợp BHYT Báo cáo UBND  Huyện
 
Bồi dưỡng HSG K9
Họp Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh các lớp.
CN
19 - 10
 
GV đến gia đình học sinh vận động tham gia Bảo hiểm y tế đạt 100 %  
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
                                                                                                                                Thân Văn Châu

UBND  HUYỆN CAN LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 11 / KHT- THCSML                        Mỹ lộc, ngày 3 tháng 10  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  5                                                      NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
06- 10
 
Dạy học
Nôp bài thi “ Em yêu lịch sử Việt Nam ”
 14 h  Họp chi bộ
 16 h Họp hội đồng
 
 
3
07 - 10
 
Dạy Học
Họp CTCĐ
Chuyên đề môn Văn
Dạy học
Bồi dưỡng HSG K9
 
4
08 - 10
 
Dạy học
Chuyên Đề môn Văn
 sinh hoạt chuyên môn
5
 09 - 10                
Dạy Học
Kiểm tra sổ điểm tại phòng
Duyệt phổ cập
Chuyên đề môn sinh
Bồi dưỡng HSG K9
Dạy học
6
10 - 10
Dạy Học
Kiểm tra nội bộ (kiểm tra giờ dạy, Hoạt động nhà trường )
Chuyên đề môn sinh
Bồi dưỡng HSG K9
Dạy học
7
11 - 10
Dạy học
 
Chuyên đề môn Hóa
 
Bồi dưỡng HSG K9
 
CN
12 - 10
 
Chuyên đề môn Hóa  
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
 
                                                                                                   Thân Văn Châu

UBND  HUYỆN CAN LỘC                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 10 / KHT- THCSML                                                          Mỹ lộc, ngày 24 tháng 9  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  4                                                       NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
29- 9
 
Dạy học
Kiểm tra nội bộ (kiểm tra giờ dạy, Hoạt động nhà trường )
Bồi dưỡng HSG K9
 Dạy học
 
 
3
30 - 9
 
Dạy Học
Khai giảng Tuần lễ học tập suốt đời ( Tiết 2 )
Dạy học
Bồi dưỡng HSG K9
 
4
01 - 10
 
Dạy học
Kiểm tra nội bộ ( Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn )
Kiểm tra nội bộ ( Kiểm tra hồ sơ GV, hồ sơ lớp )
Họp cấp ủy
5
 02 - 10                
Dạy Học
Thi HSG Ca si ô K9
Bồi dưỡng HSG K9
Dạy học
6
03 - 10
Dạy Học
 
Bồi dưỡng HSG K9
Dạy học
7
04 - 10
Dạy học
 
 
 
14 h Họp chi bộ
16h Họp Hội đồng
CN
05 - 10
 
   
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
 
                                                                                                                                Thân Văn Châu

UBND  HUYỆN CAN LỘC                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 09 / KHT- THCSML                                                     Mỹ lộc, ngày 18 tháng 9  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  3                                                        NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
22- 9
 
Dạy học
Duyệt kế hoạch
Bồi dưỡng HSG K9
 Dạy học
 
 
3
23 - 9
 
Dạy Học Dạy học
Bồi dưỡng HSG K9
 
4
24 - 9
 
Dạy học
Nhập dử liệu phổ cập
Sinh hoạt tổ chuyên môn
Nghiên cứu bài dạy theo  mô hình PNEN
5
  25 - 9                 
Dạy Học
Tổng kết TTHTCĐ
Bồi dưỡng HSG K9
Dạy học
6
26 - 9
Dạy Học
Cuẩn bị cho khai giảng KTTHTCĐ
Bồi dưỡng HSG K9
Dạy học
7
27 - 9
 Khảo sát chất lượng
K9 : Văn,  Anh
K8   Văn , Anh
K7:  Văn,  Anh
K6:  Văn,  Anh
Khảo sát chất lượng
Toán, Hóa
Toán, Sinh
Toán, Sử
Toán
CN
28 - 9
 
   
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
 
                                                                                                                                Thân Văn Châu

UBND  HUYỆN CAN LỘC                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 08 / KHT- THCSML                                                              Mỹ lộc, ngày 11 tháng 9  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  2                                                          NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
15- 9
 
Dạy học  
Đại hội chi bộ
3
16 - 9
 
Dạy Học
Tập huấn y tế
Bồi dưỡng HSG K9
4
17 - 9
 
Dạy học Sinh hoạt tổ chuyên môn
5           18 - 9 Dạy Học Bồi dưỡng HSG K9
6
19 - 9
 
Dạy Học
Tập huấn Công tác Thư viện
Bồi dưỡng HSG K9
7
20 - 9
 Dạy học
 
T5. Họp chuẩn bị điều tra phổ cập
 
Bồi dưỡng HSG K9
CN
21 - 9
 
 
Điều tra Phổ cập
 
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
 
                                                                                                                                 Thân Văn Châu

UBND  HUYỆN CAN LỘC                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 07 / KHT- THCSML                                                       Mỹ lộc, ngày 04 tháng 9  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  1                                                          NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
08- 9
 
Dạy học Bồi dưỡng HSG K9
3
09 - 9
 
Dạy Học
Lập danh sách đăng ký học thêm .
Bồi dưỡng HSG K9
4
10 - 9
 
Dạy học Đại hội chi bộ
5           11 - 9
 
Dạy Học Bồi dưỡng HSG K9
6
12 - 9
 
Dạy Học
Hội Nghị tiểu ban nghiệp vụ và cụm c/m liên trường.
Bồi dưỡng HSG K9
7
13 - 9
 Dạy học
 
 
 
Bồi dưỡng HSG K9
CN
14 - 9
 
 
 
 
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
 
                                                                                                                              Thân Văn Châu

UBND HUYỆN CAN LỘC                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 06 / KHT- THCSML                                                         Mỹ lộc, ngày 28 tháng 8  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  6  (  Tuần 0 )                                                          NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
01- 9
 
Nghĩ lễ quốc khánh  
3
02 - 9
 
Nghĩ lễ quốc khánh  
4
03 - 9
 
Tập nghi thức đội
Duyệt phân phối chương trình
 
5           04 - 9
 
  Lao động vệ sinh
Trang trí khai giảng
6
05 - 9
 
Khai giảng  
7
06 - 9
 Dạy học
 
 
 
Họp phụ huynh
 
CN
07- 9
 
 
 
 
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
 
                                                                                                                                  Thân Văn Châu


UBND  HUYỆN CAN LỘC                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 05 / KHT- THCSML                                                      Mỹ lộc, ngày 22 tháng 8  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  5                                                              NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
25- 8
 
Tập nghi thức đội
 
BGH Tiếp thu nhiệm vụ năm học tại phòng
3
26 - 8
 
Lao động vệ sinh Đại Hội chi bộ
4
27 - 8
 
Họp hội đồng  
5           28 - 8
 
Hội nghị CBGV Tập nghi thức Đội
6
29 - 8
 
Hội Nghị CBGV Tập Nghi Thức đội
7
30 - 8
 
 
 
 
 Họp GVCN và  BCH Hội cha mẹ học sinh ( K6: GVCN cử Hội trưởng)
 
CN
31- 8
 
 
 
 
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
 
                                                                                                                               Thân Văn Châu

UBND  HUYỆN CAN LỘC                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 04 / KHT- THCSML                                                       Mỹ lộc, ngày 15 tháng 8  năm 2014
 
KẾ HOẠCH TUẦN  4                                                              NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
18- 8
 
*CBGV nhận lương, nhận và nạp quyết định chuyển trường.
*Học sinh thi lại.
 
3
19 - 8
 
Chấm thi và xét lên lớp.  
4
20 - 8
 
   
5           21 - 8
 
Tổng kết năm học tại huyện  
6
22 - 8
 
Triển khai nhiệm vụ bậc học tại phòng  
7
23 - 8
 Sinh hoạt tổ chuyên môn
 
 
 
 
CN
24 - 8
 
 
 
 
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
 
                                                                                                                                Thân Văn Châu
 
UBND  HUYỆN CAN LỘC                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 3 / KHT- THCSML                                                                         Mỹ lộc, ngày 09  tháng 8  năm 2014
 
                         KẾ HOẠCH TUẦN  3
                                      NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
11- 8
 
GV chuyên đề
( Theo dỏi lịch trên Web của phòng )
 
3
12 - 8
 
GV Chuyên đề.  
4
13 - 8
 
   
5           14 - 8
 
   
6
15 - 8
 
GV chuyên đề Treo băng cờ Khẩu hiệu
7
16 - 8
 GV chuyên đề
 
 
 
 
CN
17 - 8
 
 
 
 
 
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                                 Đả ký
 
 
                                                                                                                               Thân Văn Châu

 
PHÒNG GD - ĐT CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 2 / KHT- THCSML                                                    Mỹ lộc, ngày 2  tháng 8  năm 2014
 
                 KẾ HOẠCH TUẦN  2
                        NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
04- 8
 
Lao động vệ sinh  
3
05 -
 
Lớp nào chưa hoàn thành công việc lao động thì tiếp tục lao động.  
4
06 - 8
 
Chuyên đề CBQL  Tại trường THCS Xuân Diệu  
5           07 - 8
 
Chuyên đề CBQL  Tại trường THCS Xuân Diệu  
6
08 - 8
 
Dạy ôn tập hè cho K6 và bồi dưỡng HSG K9 Treo băng cờ Khẩu hiệu
7
09 - 8
 
 
 
 
 
CN
10 - 8
 
   
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                   Đả ký
 
 
                                                                                                                              Thân Văn Châu

PHÒNG GD - ĐT CAN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Số 1 / KHT- THCSML                                                  Mỹ lộc, ngày 28  tháng 7  năm 2014
 
                 KẾ HOẠCH TUẦN  1
                        NĂM HỌC 2014 - 2015
 
Thứ/ ngày Sáng Chiều
 
2
28- 7
 
   
3
29 - 7
 
   
4
30 - 7
 
   
5           31 - 7
 
   
6
01 - 8
 
Họp Hiệu trưởng Tập trung CBGV và Học sinh nhận kế hoạch tháng 8
7
02 - 8
Lao động vệ sinh
 
 
 
 
03 - 8
CN
 
   
 
 
 
Nơi nhận                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- BGH, CĐ, Đoàn đội,Tổ c/m
- Lưu vp
- THCSmyloc.edu.vn
                                                                                                   Đả ký
 
 
                                                                                                                               Thân Văn Châu

 
 

Tác giả: Thân Văn Châu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết