• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY - TRƯỜNG THCS MỸ LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phân Phối chương trinh Môn Địa lý

TRƯỜNG THCS MỸ LỘC
         TỔ XÃ HỘI
                          PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÝ 6
                           (Thực hiện từ năm học 2014-2015)
                           Cả năm: 35 tuần – 35 tiết
                                HKI: 18 tuần – 18 tiết 
                               HKII: 17 tuần – 17 tiết
                                     HỌC KÌ I       
Tiêt 1        Bài 1: Vị trí hình dạng kích thước trái đất
Tiết 2        Bài 3: Tỉ lệ bản đồ (đưa khái niệm bản đồ ở bài 2 vào)
Tiết 3; 4    Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ,vĩ độvà tọa độ địa lí
Tiết 5        Bài5: kí hiệu bản đồ cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
Tiết 6        Ôn tập kiến thức bài  1.3.4.5
Tiết 7        Kiểm tra viết 1 tiết
Tiết 8        Bài 7 :Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả
Tiết 9       Bài 8: Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời
Tiết 10, 11      Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa.
Tiết 12      Bài 10: Cấu tạo bên trong của trái đất
Tiết 13      Bài 11: Thực hành (Câu 3 không dạy)
Tiết 14      Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực
Tiết 15      Bài 13:Địa hình bề mặt trái đất
Tiết 16      Bài 14: Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)
Tiết 17      Ôn tập hoc kì I
Tiết 18      Kiểm tra học ki I
                                HỌC KÌ II
Tiết 19      Bài 15: Các mỏ khoáng sản
Tiết 20      Bài 16: Thực hành
Tiết 21      Bài 17: Lớp vỏ khí
Tiết 22      Bài 18: Thời tiết khí hậu và nhiệt độ không khí
Tiết 23      Bài 19: Khí áp và gió trên trái đất (câu 3 phần câu hỏi bài tập không dạy)
Tiết 24      Bài 20: Hơi nước trong không khí.mưa.
Tiết 25      Bài 21: Thực hành (câu 2; 3 phần câu hỏi bài tập không dạy)
Tiết 26      Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất
Tiết 27       Ôn tập
Tiết 28       Kiểm tra 1 tiết
Tiết 29       Bài 23: Sông và hồ
Tiết 30       Bài 24: Biển và đại dương
Tiết 31       Bài 25: Thực hành
Tiết 32       Bài 26: Đất, các nhân tố hình thành đất
Tiết 33       Ôn tập hoc kì II
Tiết 34       Kiểm tra học ki II
Tiết 35       Bài 27: Lớp vỏ sinh vật....
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÝ LỚP 7
(Năm học 2014 - 2015)
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
HKI: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
HKII: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
 
HỌC KỲ I
 
Tiết Nội dung bài học Phần giảm tải
  Phần I: Thành phần nhân văn của Môi trường  
1  
 Bài 1: Dân số
Mục 3. Sự bùng nổ dân số: từ dòng 9 đến dòng 12 "Quan sát..... Tại sao?"Không dạy.
2 Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới  
3 Bài 3: Quần cư đô thị hoá  
4 Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi Câu 1 không yêu cầu HS làm.
  Phần II: Các môi trường Địa Lí  
  Chương I: Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng.  
5 Bài 5: Đới nóng môi trường xích đạo ẩm Không yêu cầu HS trả lời Câu hỏi 4 phần câu hỏi và bài tập.
6 Bài 6: Môi trường nhiệt đới  
7 Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa  
8 Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng Không yêu cầu HS trả lời Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập.
9 Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng  
10 Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng  
11 Bài 12: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng Không yêu cầu HS làm Câu 2 và 3.
12 Ôn tập  
13 Kiểm tra viết một tiết  
  Chương II: Môi trường đới ôn hoà. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hoà.  
14 Bài 13: Môi trường đới ôn hoà  
15 Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoà  
16 Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hoà  
17 Bài 16: Đô thị ở đới ôn hoà  
18 Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà  
19 Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hoà
 
Không yêu cầu HS làm Câu 2 ; Câu 3, không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét và giải thích.
  Chương III: Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc.  
20 Bài 19: Môi trường hoang mạc  
21 Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc  
  Chương IV: Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh.  
22 Bài 21: Môi trường đới lạnh  
23 Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh  
24 Chương V: Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi.
Bài 23: Môi trường vùng núi.
 
25 Ôn tập các chương II,III,IV,IV  
  Phần III: Thiên nhiên và con người ở các Châu lục  
26 . Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng  
  Chương VI: Châu Phi  
27 Bài 26: Thiên nhiên Châu Phi  
28 Bài 27: Thiên nhiên Châu Phi (tiếp theo)  
29 Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ lượng mưa ở Châu Phi  
30 Bài 29: Dân cư xã hội Châu Phi Không dạy phần a: Sơ lược lịch sử
31 Bài 30: Kinh tế Châu Phi  
32 Bài 31: Kinh tế Châu Phi (tiếp theo)  
33 Ôn tập  
34 Kiểm tra HKI  
35 Bài 32: Các khu vực Châu Phi  
36 Bài 33: Các khu vực Châu Phi (tiếp theo)  
HỌC KỲ II
37 Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của 3 khu vực Châu Phi  
  Chương VII: Châu Mỹ.  
38 Bài 35: Khái quát Châu Mỹ  
39 Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mỹ  
40 Bài 37: Dân cư Bắc Mỹ  
41 Bài 38: Kinh tế Bắc Mỹ  
42 Bài 39: Kinh tế Bắc Mỹ (tiếp theo)  
43 Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kỳ và vùng công nghiệp “vành đai mặt trời”  
44 Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ  
45 Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ (tiếp theo)  
46 Bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ Không dạy Mục 1. Sơ lược lịch sử.
47 Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mỹ  
48 Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mỹ (tiếp theo)  
49 Bài 46: Thực hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở hai bên sườn Đông và Tây của dãy núi An-đect  
50 Ôn tập  
51 Kiểm tra viết một tiết  
52 Chương VIII: Châu Nam Cực.
Bài 47: Châu Nam cực. Châu Lục lạnh nhất thế giới
 
  Chương IX: Châu Đại Dương.  
53 Bài 48: Thiên nhiên Châu Đại Dương  
54 Bài 49: Dân cư và kinh tế Châu Đại Dương  
55 Bài 50: Thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Australia  
  Chương X: Châu Âu.  
56 Bài 51: Thiên nhiên Châu Âu  
57 Bài 52: Thiên nhiên Châu Âu (tiếp theo)  
58 Bài 53: Thực hành: Đọc phân tích lược đồ, biểu đồ, nhiệt độ và lượng mưa ở Châu Âu  
59 Bài 54: Dân cư xã hội Châu Âu  
60 Bài 55: Kinh tế Châu Âu  
61 Bài 56: Khu vực Bắc Âu  
62 Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu  
63 Bài 58: Khu vực Nam Âu  
64 Bài 59: Khu vực Đông Âu  
65 Ôn tập  
66 Kiểm tra HKII  
67 Bài 60: Liên minh Châu Âu  
68 Bài 61: Thực Hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu  
69 Ôn tập  
70 Ôn tập  
 
MÔN: ĐỊA LÍ      LỚP: 8
(Áp dụng từ năm học 2014-2015)
                                                               Cả năm 35 tuần
 Học kỳ I: 18 tuần x 1= 18 tiết.
 Học kỳ II: 17 tuần x 2 =34 tiết.
HỌC KỲ I 
PHẦN MỘT. THIÊN NHIÊN, CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC (TT)
CHƯƠNG XI. CHÂU Á.
TIẾT BÀI TÊN BÀI HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH
1 1 Vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản châu Á.  
2 2 Khí hậu châu Á Câu 2 phần câu hỏi bài tập không y/c h/s trả lời.
3 3 Sông ngòi và cảnh quan châu Á (mục 1)  
4 4 Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa của châu Á.  
5 5 Đặc điểm dân cư xã hội châu Á. Câu hỏi 2 phần câu hỏi bài tập không y/c vẽ biểu đồ GV hướng dẫn h/s n/x
6 6 Thực hành: Đọc phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á.  
7   Ôn tập  
8   Kiểm tra viết 1 tiết.  
9 7 Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á Phần I không dạy, câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập không y/c HS trả lời
10 8 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á.  
11 9 Khu vực Tây Nam Á.  
12 10 Điêù kiện tự nhiên khu vực Nam Á.  
13 11 Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á.  
14 12 Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á.  
15 13 Tình hình phát triển kinh tế -xã hội khu vực Đông Á. Câu 2 phần câu hỏi và BT không y/c h/s trả lời
16   Ôn tập học kì I  
17   Kiểm tra học kỳ I.  
18   Ôn tập, chữa bài kiểm tra học kì  
                                                                      HỌC KỲ II
19 14 Đông Nam Á đất liền và hải đảo.  
20 15 Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á.  
21 16 Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á.  
22 17 Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)  
23 18 Thực hành: tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia Mục 3;4 không yêu cầu HS làm
PHẦN HAI : ĐỊA LÝ VIỆT NAM 
ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
24 22 Việt Nam- đất nước, con người.  
25 23 Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập không y/c h/s trả lời.
26 24 Vùng biển Việt Nam.  
27 25 Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam.  
28 26 Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam.
 
Mục 2  không dạy. Câu hỏi 3 phần BT không yêu cầu HS trả lời
29 27 Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam  
30   Ôn tập.  
31   Kiểm tra 1 tiết.  
32 28 Đặc điểm địa hình Việt Nam  
33 29 Đặc điểm các khu vực địa hình.  
34 30 Thực hành: Đọc bản đồ địa hình ViệtNam.  
35 31 Đặc điểm khí hậu Việt Nam  
36 32 Các mùa, khí hậu và thời tiết ở nước ta.  
37 33 Đặc điểm sông ngòi Việt Nam.  
38 34 Các hệ thống sông lớn ở nước ta.  
39 35 Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam.  
40 36 Đặc điểm đất Việt Nam.  
41 37 Đặc điểm sinh vật Việt Nam.  
42 38 Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam.  
43 39 Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam  
44 40 Thực hành: Đọc lát cắt địa lý tự nhiên tổng hợp  
45 41 Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ Câu hỏi 3 phần CH&BT không y/c HS trả lời
46 42 Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ  
47 43 Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.  
48   Ôn tập học kỳ  
   49    Kiểm tra học kỳ II.  
50   Lập bảng so sánh ba miền tự nhiên Việt Nam Theo mẫu BT 3 trang 151 SGK
51   Trả bài kiểm tra học kì II  
52 44 Thực hành: Tìm hiểu địa phương.  
 
MÔN: ĐỊA LÍ  LỚP 9
(Áp dụng từ năm học 2014-2015)
Cả năm : 35 tuần
Học kỳ I: 18 tuần x 2= 36 tiết.
Học kỳ II: 17 tuần x 1= 17 tiết.
HỌC KỲ I. ĐỊA LÝ VIỆT NAM (TT)
ĐỊA LÝ DÂN CƯ 
TIẾT BÀI TÊN BÀI HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH
1 1 Cộng đồng các dân tộc Việt Nam  
2 2 Dân số và gia tăng dân số  
3 3 Phân bố dân cư và các loại hình quần cư.  
4 4 Lao đông và việc làm. Chất lượng cuộc sống  
5 5 Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999.  
ĐỊA LÝ KINH TẾ
6 6 Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam. Không dạy mục I.
7 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp  
8 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp (TT)  
9 8 Sự phát triển và phân bố nông nghiệp.  
10 9 Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp, thủy sản. Câu hỏi 3 phần  bài tập : Thay đổi câu hỏi thành vẽ biểu đồ hình cột
11 10 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm  
12 11 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.  
13 12 Sự phát triển và phân bố công nghiệp. Mục II, phần 3 (không dạy).Câu hỏi 3 phần  BT (không y/c HS làm)
14 13 Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố dịch vụ.  
15 14 Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.  
16 15 Thương mại và du lịch.  
17 16 Thực hành: Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế.  
18   Ôn tập  
19   Kiểm tra 1 tiết.  
           
SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ.
20 17 Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
21 18 Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (tt)
22 19 Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá AH của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển CN ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
23 20 Vùng Đồng bằng sông Hồng
24 21 Vùng Đồng bằng sông Hồng (tt)
25 22 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
26 23 Vùng Bắc Trung Bộ
27 24 Vùng Bắc Trung Bộ (tt)
28 25 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
29 26 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tt)
30 27 Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
31 28 Vùng Tây Nguyên
32 29 Vùng Tây Nguyên (tt)
33 30 Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
34   Ôn tập học kì I
35   Kiểm tra học kì I
36   Ôn tập, Chữa bài kiểm tra học kì
HỌC KỲ II
37 31 Vùng Đông Nam Bộ
38 32 Vùng Đông Nam Bộ (tt)
39 33 Vùng Đông Nam Bộ (tt)
40 34 Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
41 35 Vùng đồng bằng sông Cửu Long
42 36 Vùng đồng bằng sông Cửu Long (tt)
43 37 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
44   Ôn tập
45   Kiểm tra 1 tiết
46 38 Phát triển tổng hợp KT và bảo vệ tài nguyên môi trường biển- đảo
47 39 Phát triển tổng hợp KT và bảo vệ tài nguyên môi trường biển- đảo (tt)
48 40 Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí
49 41 Địa lí tỉnh Hà Tĩnh .
50 42 Địa lí tỉnh Hà Tĩnh(TT)
51 43 Địa lí tỉnh Hà Tĩnh(TT).
52   Ôn tập hk II    
53   kiểm tra học kỳ 2
                                                                                          Mỹ Lộc ngày 03 tháng 09 năm 2014
                                                                                                     Giáo viên phụ trách
 
 
Phê duyệt của BGH nhà Trường.                                                      Nguyễn Trí Vỵ

Tác giả: Thân Văn Châu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết