• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY - TRƯỜNG THCS MỸ LỘC !
Sáng kiến kinh nghiệm được đăng trên tạp chí TOÁN HỌC TUỔI TRẺ (Hoàng Trọng Tài)
Ngày ban hành:
01/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Khai thác từ một bài toán (Trần Thế Khanh)
Ngày ban hành:
10/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Làm các modul theo quy định
Ngày ban hành:
25/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
kế hoạch nhiệm vụ phải làm trong năm học
Ngày ban hành:
25/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nhiệm vụ cụ thể của cá nhân năm học 2017 -2018
Ngày ban hành:
25/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
Ngày ban hành:
10/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực