15:50 ICT Thứ hai, 24/06/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 79

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2662

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 213591

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tin Tức » KẾ HOẠCH » KẾ HOẠCH NĂM

KẾ HOẠCH chi bộ nhiệm kỳ 14 - 17

Thứ bảy - 13/12/2014 16:49
 


   ĐẢNG BỘ XÃ MỸ LỘC                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI BỘ THCS MỸ LỘC                                     Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 

     Số  05- BC/ TKNVNH                                                    Mỹ lộc, ngày 22 tháng  8  năm 2013 
          
                               BÁO CÁO                                                                                                                                                                                                                      TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NHIỆM KỲ   2012 - 2014
       TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2014 – 2017
 
                                                     Phân I
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ  2012 – 2014
    Nhiệm kỳ 2012-2014. Chi bộ đả tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội Đảng khóa XI ; triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
    Thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Nhiệm kỳ 2012 -2014 chi bộ trường THCS Mỹ lộc tiếp tục thực hiện chủ đề "Năm học đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục"; tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,"Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Chi bộ đả thực hiện, triển khai: kế hoạch của ngành GD - ĐT, nhiệm vụ của cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương và đả hoàn thành  tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể như sau:

                        A: NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.
            I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRỌNG TÂM .
            1.  Thực hiện các cuộc vân động và các phong trào thi đua:
            1.1.  Kết quả thực hiện các cuộc vân động:
             - Nhà trường thực hiện tốt Các cuộc vận động : " Kỷ cương tình thương trách nhiệm" : " Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ chí Minh"; " mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Kết quả thực hiện các cuộc vận động đả tác  động sâu sắc mạnh mẻ đến tư tưởng của đại bộ phân CBGV và học sinh trong toàn trường; tinh thần trách nhiệm, kỷ cương làm việc,  ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức lối sống đựơc nâng lên, phong trào tự học tự bồi dưỡng, tự tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý diễn ra sâu rộng góp phần hoàn thành suất sắc nhiệm vụ đực giao.
            1.2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua :
            Tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trao thi đua trong nhà trường kết quả đạt được :
            - Tiếp tục xây dựng củng cố cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia sau 5 năm. .
            - Thực hiện có kết quả công tác xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực .
   
2.  Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lương, hiệu quả công tác quản lý nhà trường.
 Nhà trường và các tổ chức đoàn thể chủ động triển khai các giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng, hiêu quả công tác giáo dục. Kết quả đạt được:
-  Triển khai xây dựng nề nếp dạy và học nghiêm túc và có hiệu quả.
- Tăng cường sinh hoạt chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
- Thực hiện chương trình dạy học tăng  buổi để bồi dưởng phụ đạo cho các đối tượng học sinh.
- Phối hợp với đia phương làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đẩy manh công tác  khuyến học có hiệu quả. Phối hợp với hội cha mẹ học sinh để quản lý con em học tập ở nhà có chất lượng.
- Xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng để động viên Cán bộ giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt học tốt.
3.  Thực hiện chương trình dạy học.
Các tổ chuyên môn thực hiện chương trình dạy học đảm bảo theo quy định và hướng dẩn của ngành cụ thể là:
- Chỉ đao thực hiện tốt chương trình sách giáo khoa THCS.
- Thực hiện có hiệu quả dạy học tăng buổi / tuần.                                                                                                                                                                    - Thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học tự chọn, dạy nghề, dạy hướng nghiệp.
- Triển khai tốt dạy học theo chương trình giảm tải, chuẩn kiến thức kỷ năng theo quy định của Bô giáo dục và đào tạo.
- Thực hiện tốt chương trình Dạy học tin học và ngoại ngữ theo quy định.
            - Hoàn thành tốt chương trình dạy học nội dung giáo dục địa phương.
- Triển khai dạy học tích hợp giáo dục môi trường, tích hợp sử dụng năng lượng và hiệu quả.
-  Thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục khác.
            - Thực hiện tốt hoạt động giáo dục nghề phổ thông.
            -  Hoàn thành tốt hoạt động giáo dục hướng nghiệp theo quy định.
           - Thực hiên nghiêm túc hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Thực hiện có hiệu quả của việc dạy học tích hợp theo hướng dẩn của ngành.
4.  Thực hiện quy chế chuyên môn.
           -  Xây dựng nề nếp dạy học, nề nếp sinh hoạt để nâng cao hiệu quả giáo dục.
            - Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh gía để nâng cao chất lượng giáo dục.
           -  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị dạy học có hiêu quả.
-  Chỉ đạo đánh giá thi đua, xếp loại giáo viên và học sinh đạt kết quả tốt.
            - Thực hiện tốt công tác xét tốt nghiệp , ôn thi tuyển sinh lớp 10.
-  Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch phổ cập giáo dục THCS.
5.  Thực hiện công tác Xã hội hóa giáo dục.
 - Tiếp tục tuyên truyền nghị quyết Tw 2 , các cuộc vận động, phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
- Phối hợp với hội khuyến học, các đơn vị xóm, đoàn thanh niên, hội phụ nữ vv.. để giáo dục học sinh.
- Tăng cường công tác tham mưu với địa phương để xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác khuyến học có hiệu quả.
- Xây dựng và phối hợp với hội cha mẹ học sinh để đôn đốc và giáo dục học sinh trong thời gian ở nhà.
            - Năm học 2012 - 2013 toàn trường có 298 em học sinh và 28 CBGV và năm học 2013 – 2014 toàn trường có 243 học sinh và 18 CBGV được khen thưởng vói tổng khị phí 30 triệu đồng/ năm
6.  Thực hiện công tác xây dựng cơ sở vật chất
- Tích cực tham mưu với địa phương tu sửa cơ sở vật chất .
- Năm học 2012 - 2013 xây dựng, tu sửa là: mua sắm bàn ghế, mua sắm đồ dung dạy học Với tổng kinh phí 65 triệu đồng. Năm hoc 2013 – 2014 mua sắm tu sửa vơi tổng kinh phí 75 triệu đồng
            7.  Kết quả chất lượng giáo dục
 
            1. Đạo đức:
Năm Học   T/S
Học sinh
Xếp loại cuối năm học
Tốt Khá Tb Y Kém
      SL % SL % SL % SL % SL %
2012- 2013   550 469 85,2 68 12,3 13 2,3 0 0 0 0
2013 - 2014   536 453 84,5 66 13,3 12 2,2 0 0 0 0
            2. Văn Hóa:
Năm Học   T/S
Học sinh
Xếp loại cuối năm học
Giỏi Khá Tb Y Kém
      SL % SL % SL % SL % SL %
2012 – 2013   550 23 4,2 213 38.7 278 50,5 25 4,5 0 0,2
2013 - 2014   536 23 4,3 222 41,4 264 49,3 25 4,7 2 0,4
 
 3. Kết quả các kỳ thi.
- Năm học 2012 – 2013. Thi học sinh giỏi  : đạt 83 giải được xếp thứ 10 toàn huyện. Trong đó có 7 giải nhất 9 giải nhì, 16 giải ba .  có 3 học sinh dự thi học sinh giỏi giỏi tỉnh. Đặc biệt các môn văn hóa khối 9 xếp thứ 8, khối 6,7,8 xếp thứ 6 trong đó có đội ca si ô xếp thứ nhất, toán 8 ,văn 9 xếp thứ 3. Năm học 2013 – 2014 có 104 em đạt giải trong đó có 2 em học sinh giỏi Tỉnh và có nhiều đội tuyển được xếp thứ hạng cao.                                                                                          
- Năm học 2012 – 2013.Thi nghề phổ thông đạt kết quả tốt, có 155 em dự thi, đạt 155 em trong đó có 85 % được xép loai khá giỏi.
     4. Kết quả phổ cập giáo dục.
     - Phổ cập giáo dục THCS hàng năm đạt tỷ lệ 93,4 - 94 %.
     - Phổ cập giáo dục trung học hàng năm đạt tỷ lệ 70,7- 78 % có bằng tốt nghiệp THPT.
            5. Kết quả lên lớp hàng năm đạt 99,8 % ;tốt nghiệp 95 %.
            6. Kết quả thi đua đạt được: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến; được sở giáo dục, UBND Huyện Can lộc  giấy khen; có 4 giáo viên đạt danh hiệu GVG; 5 đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ
1.Hoạt động công đoàn:
           - Tập Trung chỉ đạo công tác xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường.
            - Triển khai và tham gia khá tốt công tác của công đoàn nghành.
            - Phối hợp với nhà trường tổ chức  phong trào thi đua hai tốt; phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Thực hiện khá tốt cuộc vân động " Kỷ cương tình thương trách nhiệm", mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.
            - Thực hiện khá tốt công tác động viên thăm hỏi CBGV kịp thời.
            - Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt chế độ chính sách cho đoàn viên và tham gia tốt công tác đóng nạp các loại quỵ ở địa phương và các khoản đóng nộp khác.
            - Tổ chức cho công đoàn  đi nghỉ tại Phong nha kẻ bàng, chùa Bái đính  đạt kết  quả tốt.
            - Thành tích thi đua đạt được: được công đoàn ngành giáo dục Hà Tĩnh và công đoàn huyện Can Lộc tặng giấy khen
            2. Hoạt động đoàn thanh niên.
            - Hàng năm  sớm ổn định tổ chức đoàn, sinh hoạt khá tốt.
            - Triển khai được một số hoạt động bề nổi văn nghệ , thể dục thể thao trong nhà trường và giao lưu với đoàn địa phương, giao lưu với trường bạn.
            - Phối hợp khá tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt trong nhà trường.
            - Phối hợp với đoàn xã tổ chức bồi dưỡng và kết nạp gần 60 đoàn viên, bồi dưỡng và giới thiệu cho chi bộ 4 đoàn viên học lớp nhận thức về đảng, 3 đoàn viên được kết nạp đứng vào hàng ngũ của đảng.
            3. Hoạt động đội thiếu niên tiền phong.
            -  Xây dựng nề nếp hoạt động đội khá tốt, hàng tuần kiểm tra đánh giá chấm điểm thi đua một cách cụ thể. Tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
            - Thực hiện khá tốt công tác vệ sinh, nề nếp sinh hoạt 15 phút, các hoạt động đội: thể dục, múa hát tập thể, hoạt động từ thiện vv…
            - Phối hợp với nhà trường thực hiện khá tốt phong trào thi đua hai tốt, phối hợp với đoàn địa phương  giáo dục đạo đức cho học sinh.
            - Tổ chức thành công hội thi công tác đội cấp cụm.
            - Hồ sơ đội khá đầy đủ.Tổ chức chấm điểm thi cho các chi đội khá chính xác, cuối kỳ, cuối năm đả xếp thứ cho các lớp đạt kết quả khá tốt.
            III. Công tác xây dựng đảng:
            - Thực hiến tốt công tác sinh hoạt định kỳ đúng quy định, có chất lương tốt. Xây dựng được quy chế làm việc của chi bộ; ra được các nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
            - Tham gia học tập nghị quyết và sinh hoạt đảng bộ khá đầy đủ.
            - Thực hiện tốt công tác phê và tự phê trong đảng, đánh giá phân loại đảng viên có chất lượng và đạt tỷ lệ cao. 100 % đảng viên có lập trường kiên định, có ý thức học tập làm theo tư tưởng đao đức Hồ Chí Minh, phấn đấu cho lý tưởng của Đảng và hoàn thành xuát sác nhiệm vụ được giao.
            - Bồi dưỡng kết nạp 3 đảng viên và 4 đoàn viên tham gia học tập lớp nhận thức về đảng.
            - Đảng phí đóng đầy đủ kịp thời.
            B: MỘT SỐ TỒN TẠI HẠN CHẾ.
            - Một bộ phận học sinh chưa ngoan còn trốn học; gây gổ đánh nhau.
            - Đa số học sinh còn lười học bài ở nhà, chưa có ý thức học để lập thân lập nghiệp.
            - Một bộ phận phụ huynh chưa quản lý học sinh hoc bài ở nhà.
            - Một số ít giáo viên còn thiếu trách nhiệm, thiếu  nhiệt tình, trong  công  tác giảng dạy và giáo dục .                                                                                                                                        - Chất lượng học sinh giỏi môn thể dục, sinh 8, địa 8, tiếng anh qua mạng còn yếu.
            - Một bộ phân Đảng viên vai trò trách nhiệm chưa cao.
 
            C:  ĐÁNH GIÁ CHUNG.
            - Hoàn thành tốt nhiệm vụ của nghành giao: thực hiện đúng kế hoạch phát triển, chấp hành tốt nội quy quy chế chuyên môn, thực hiện tốt các cuộc vận động; đẩy mạnh công tác nâng cao chất lư­ợng giáo dục, tăng c­ường công tác xây dựng cơ sở vật chất vv..
            - Công tác xã hội hoá giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, công tác khuyến học đạt kết quả tốt hơn.
            - Nội bộ nhà tr­ương đoàn kết, phong trào thi đua hai tốt đ­ược phát triển sâu rộng, ý thức học tập, chất l­ượng học sinh đả đ­ược nâng lên vượt bậc.
            - Lãnh đạo địa phương quan tâm sự nghiệp giáo dục, đời sống dân sinh ngày càng được nâng cao, phụ huynh học sinh  đả có sự quan tâm đến việc học tập của con em . Vì vậy đả tạo điều kiện tốt cho nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo  dục; gử vững trường đạt chuẩn Quốc gia sau 5 nam; xây dựng có kết quả " trương học thân thiện học sinh tích cực". Giử vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia; trường Tiên tiến cấp huyện; Chi bộ trong sạch vững mạnh.          .          
                                                            Phần II
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NHIỆM KỲ 2014 - 2017  
 
A.     MỤC TIÊU ,PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:
 
           Tiếp tục quán triệt nghị quyết SỐ 29/TW khóa XI của TƯ Đảng; chiến lược phát triển giáo dục; nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các nghị định, chỉ thị của nhà nước trên lĩnh vực GD -ĐT. Thực hiện các chỉ thị của Bộ giáo dục đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Triển khai nhiệm vụ năm học của ngành GD-ĐT Hà tĩnh. Thực hiện nghị quyết của Đảng uỷ xã Mỹ lộc về lĩnh vực giáo dục đào tạo.
Chi bộ trường THCS Mỹ lộc tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác quản lý, tăng cương công tác xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh phong trào “ thi đua hai tốt ”, phong trào xây dựng “ trường học thân thiện - học sinh tích cực’’, thực hiện tốt các cuộc vân động trong nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục. Phấn đấu giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia sau 10 năm, danh hiệu trường tiên tiến và chi bộ trong sach vững mạnh.
A.     NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
I. Nhiệm vụ chuyên môn.
1. Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động cho tổ chuyên môn trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị trong nhà trường. Tạo điều kiện để các tổ chuyên môn chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội và chấp hành pháp luật..
3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
4. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.
5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh
            6. Tiếp tục hưởng ứng, triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục.
            7. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ đề, chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện tốt kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả; hướng dẫn việc tổ chức tham quan học tập tại các địa chỉ văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh.
            8. Tích cực tham mưu vơi địa phương thực hiện tốt công tác XHHGD; hoàn thành công tác xây dựng CSVC đạt chuẩn sau 10 năm. Phấn đấu hoàn thành tiêu chí só 5 và tiêu chí 14 trong công tác xây dựng nông thôn mới.
            9. Tập trung các giả pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. Phấn đấu chất lượng học sinh giỏi; chất lượng đại trà  đạt thứ  6 – 10/ toàn huyện.
           II. Nhiệm vụ công tác đoàn thể:
a.      Hoạt động công đoàn:
            1. Tập Trung chỉ đạo làm tốt công tác sinh hoạt công đoàn, xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường. Xây dựng nhà trường văn hoá và thân thiện, học sinh tích cực; thực hiện tốt cuộc vận động “ mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đực , tự học và sáng tạo”; cuộc vân động học tập và làm theo tư tưởng đao đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động hai không với 4 nội dung; nâng cao đạo đức nhà giáo.
            2. Tổ chức Đại hội; hội nghị công đoàn đầu năm học đạt kết quả tốt.
            3. Triển khai và tham gia tốt công tác của công đoàn ngành.
            4. Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt phong trào thi đua hai tốt; phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Thực hiện tốt cuộc vân động Kỷ cương tình thương trách nhiệm, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo, thực hiện tốt công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học,  chuẩn hiệu trưởng.
            5. Thực hiện tốt công tác động viên thăm hổi CBGV kịp thời.
            6. Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt chế độ chính sách cho đoàn viên và tham gia tốt công tác đóng nạp các loại quỵ ở địa phương và các khoản đóng nộp khác.
            7. Có kế hoach xây dựng ngân sách cho chuyến tham quan Đà lạt , Thành phố Hồ Chí Minh từ 4 – 5 ngày.
            b.  Hoạt động đoàn thanh niên.
            1. Hàng năm hoàn thành đại hội đoàn trong tháng 9.
            2. Sớm ổn định tổ chức đoàn, sinh hoạt đạt chất lượng tốt.
            3. Triển khai các hoạt động bề nổi văn nghệ , thể dục thể thao trong nhà trường và giao lưu với đoàn địa phương, đoàn trường bạn.
            5. Phối hợp tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt trong nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục.
            6. Phối hợp với đoàn xã tổ chức bồi dưỡng và kết nạp 30 đoàn viên/ năm học, bồi dưỡng và giới thiệu cho chi bộ 3 đoàn viên học lớp nhận thức về đảng, 3 đoàn viên được kết nạp đứng vào hàng ngũ của đảng.
            7. Tham gia tích cực các hoạt động phong trào đoàn ở địa phương.
            c. Hoạt động đội thiếu niên tiền phong.
            1. Tổ chức đại hội đầu năm đạt kết quả tốt.
            2. Xây dựng tốt nề nếp hoạt động đội. Hàng tuần kiểm tra đánh giá chấm điểm thi đua một cách cụ thể.
            3. Thực hiện  tốt công tác vệ sinh; nề nếp sinh hoạt 15 phút; các hoạt động đội, thể dục, múa hát tập thể, trò chơi dân gian,  hoạt động từ thiện vv…
            4. Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt phong trào thi đua hai tốt, phối hợp với đoàn địa phương  giáo dục đạo đức cho học sinh.
            5. Hồ sơ đội phải đầy đủ, có nội dung phong phú phản ánh được các hoạt động của đội.( được hội đồng đội huyện xếp loại tốt ).
            6. Hoàn thành công tác xây dựng số liệu phòng truyền thống; mua sắm trang thiết bị của đội.
            3. Công tác xây dựng đảng:
            1. Thực hiến tốt công tác sinh hoạt định kỳ đúng quy định, có chất lương tốt. Xây dựng được Quy chế làm việc; các nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
            2. Tham gia học tập nghị quyết và sinh hoạt đảng bộ đầy đủ.
            3. Thực hiện tốt công tác phê và tự phê trong đảng nâng cao chất lượng đảng viên, đánh giá phân loại đảng viên có chất lượng và đạt tỷ lệ xuất sắc cao. 100 % Đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, làm việc có hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
            4. Quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chủ đề biển đảo; sẳn sàng bảo vệ chủ quyền của đất nước cho CBGV và học sinh.
            5. Bồi dưỡng kết nạp 3 đảng viên, 3 đoàn viên tham gia học tập lớp nhận thức về đảng.
6. Đảng phí đóng đầy đủ kịp thời.
7. Hồ sơ chi bộ đầy đủ, đúng quy định.
B. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
a/ Danh hiệu thi đua đạt được trong từng năm học:
* Nhà trường:  Giữ vững :      - Danh hiệu trường chuẩn quốc gia.
                                                              -  Danh hiệu trường tiên tiến.
* Công đoàn:             xếp loại tốt.
* Đoàn thanh niên:          xếp loại tốt.
* Đội TNTP:           Xếp loại tốt.
* Tổ tiên tiến           2 tổ
* Lớp tiên tiến                    12 lớp ( trong đó có 5 lớp tiên tiến xuất sắc )
* Giáo viên giỏi:        Tỉnh đạt 0, Huyện đạt 3, Trường đạt 26.
* Chiến sĩ thi đua:     đạt 3 CBGV.
b/ Chất lượng giáo dục trong từng năm học:
* Học sinh giỏi :Tỉnh  2, Huyện  80 – 100 em (xếp thứ 6 đến thứ 10/toàn huyện ), Học sinh giỏi trường: 230 -  250 em.
* Chất lượng văn hóa:            Giỏi  5 % ; Khá  40 % ; TB  50 %; yếu  4%. kém :1%.
* Chất lượng thị nghề phổ thông đạt 80 % khá giỏi.
* Chất lượng đạo đức: Tốt  60 %, Khá  30 %,  TB  10 %.
* Tỷ lệ Tốt nghiệp THCS :                            96 %
* Tỷ lệ lên lớp:                                              99,5 %
* Tỷ lệ vào THPT:                                         90 % ( so với toàn khối dự thi )
* Tỷ lệ vào THCN và nghề:                           12 %
* Tỷ lệ Phổ cập THCS:                                 96 %
* Tỷ lệ Phổ cập trung học; 80% vào học THPT, 70 % có bằng THPT, BT, 15% có bằng nghề .
            C.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
            1. Tích cực làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương; bám sát chỉ đạo của ngành để thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhf trường.
2.Tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên; chú trọng xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường. Sắp xếp lại các tổ  chức, phân công giáo viên giảng dạy một cách hợp lý vừa đảm bảo chất lượng học sinh giỏi, vừa đảm bảo chất lượng đại trà. Trên cơ sở nguyên tắc ổn định giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên dạy theo khối  lớp.
            3. Tổ chức chỉ đạo nhà trường  thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong nhà trường..
           4.Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch giáo dục, cụ thể là:
- Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
  -  Tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình chi tiết theo khung thời gian 35 tuần thực học.
 - Tổ chức dạy tăng buổi: Căn cứ vào Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 về việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày đối với các trường THCS, THPT..
   - Tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
   - Tiếp tục thực hiện tích hợp ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục: .
    -  Thực hiện tốt các nội dung giáo dục địa phương :
            - Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá có hiệu quả.
   5. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm” hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp gắn với các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội của học sinh.
   6 . Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên.                 
           7. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ :
- Tổ chức thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
-  Đổi mới công tác tổ chức bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả bồi dưỡng đối với giáo viên.
- Chú trọng hoạt động của tổ bộ môn, đổi mới cách sinh hoạt theo hướng tập trung giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
            8. Tập trung chỉ đạo nhà trường triển khai thực hiện:
-  Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học
           -  Gử vững kết quả phổ cập giáo dục
            -  Đổi mới công tác quản lý một cách đồng bộ có hiệu quả, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.
   -  Quản lý tài chính theo quy chế chi tiêu nộ bộ.
   -  Quản lý cập nhật công tác thi đua  hàng ngày, hàng tuần có thông báo cụ thể trên trang web của trường.
   9. Phối hợp với địa phương làm tốt công tác XHHGD; công tác giáo dục đạo đực cho học sinh.
  D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Cấp ủy hàng năm thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát các hoạt động của nhà trường; các tổ chức đoàn thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  2 Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: Hàng năm xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm học, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong năm học.
  3. Hàng tháng các tổ chức trong nhà trường có sơ kết đánh giá, đúc rút kinh nghiệm, làm tốt công tác phê và tự phê .
 
                                                                                   BÍ THƯ
 
 
 
                                                                              Thân Văn Châu
 
 
 

Tác giả bài viết: Thân Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: k/h

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG