16:40 ICT Thứ hai, 24/06/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 110

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2693

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 213622

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tin Tức » KẾ HOẠCH » KẾ HOẠCH NĂM

Phân Phối chương trinh Môn Công nghệ

Thứ năm - 18/12/2014 20:57
Phân Phối chương trinh Môn Công nghệ

Phân Phối chương trinh Môn Công nghệ

TRƯỜNG THCS MỸ LỘC
 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC LỚP 6
 (Thực hiện từ năm học 2014 – 2015)
Cả năm: 35 tuần.
 HK1:  18 tuần x 2 tiết/ tuần = 36 tiết
 HK2: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34 tiết
Học kỳ I
Tiết Nội dung
1                      Lý thuyết: Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1)
2                      - ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và 1-2, 1-2 đến hết); đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra, vào lớp.
- Bài TD: Học 3 động tác: Vươn thở, tay, ngực.
3                      - ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng.
Bài TD: Ôn 3 động tác (vươn thở, tay, ngực); học 2 động tác : chân, bụng.
- Chạy bền: Chạy vòng số 8
4                      - ĐHĐN:  Giậm chân tại chỗ, đi đều - đứng lại
- Bài TD:  Ôn 5 động tác (vươn thở, tay, ngực, chân, bụng); học 2 động tác : vặn mình, phối hợp.
5                      - ĐHĐN:  Ôn một số kỹ năng đã học (do GV chọn); học: đi đều, đi đều vòng phải (trái).
- Bài TD:  Ôn 7 động tác (vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp)
- Chạy bền:  chơi trò chơi: hai lần hít vào, hai lần thở ra, chạy vòng số 8.
6                      - ĐHĐN:  Một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn)
- Bài TD:  ôn 7 động tác ; học 2 động tác : nhảy, điều hoà
7                      - ĐHĐN:  Một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn)
- Bài TD:  ôn 9 động tác (Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp,nhảy, điều hoà)
- Chạy bền:  Chạy vòng số 8
8                      - ĐHĐN:  Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái); đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Bài TD:  Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác
9                      - ĐHĐN:  Đi đều - đứng lại, đi đèu vòng phải (trái); đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Bài TD:  Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác
- Chạy bền:  Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc,
10               ` - ĐHĐN:  Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái) hoặc nội dung do GV chọn.
- Bài TD:  Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác
11                 - ĐHĐN:  Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái); hoặc một số nội dung thực hiện còn yếu (do GV chọn)
- Bài TD:  Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác
- Chạy bền:  chạy trên địa hình tự nhiên, học một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
12                 - ĐHĐN:  Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm sốl đi đều vòng phải (trái); đổi chân khi đi đều sai nhịp hoặc nội dung do GV chọn
- Bài TD:  Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác có thể kiểm tra thử
13                 - Bài TD:  Kiểm tra
14                 - ĐHĐN:  Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái) và một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn)
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
15                 - ĐHĐN:  Đi đều - đứng lại . đi đều vòng phải (trái) và một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn).
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
16                 Lý thuyết: Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 2)
17                 - ĐHĐN:  Một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn )
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
18                 - ĐHĐN:  tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều - đứng laị hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn )
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
19                 - ĐHĐN:  tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều - đứng lại; đi đều vòng phải (trái) hoặc kiểm tra thử (do GV chọn)
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
20                 - ĐHĐN:  Kiểm tra
21 - 31 - TTTC: thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
32 - TTTC: Kiểm tra
33 - 36 Ôn tập, kiểm tra học kì I, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT. 
  Học kì II
37 -Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang, trò chơi" Nhảy ô tiếp sức".
- Chạy nhanh: Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát ;
- Trò chơi: Chạy tiếp sức.
38 - Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang, trò chơi" Nhảy ô tiếp sức".
- Chạy nhanh: Ôn động tác đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát ; Trò chơi (do GV chọn)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
39 - Bật nhảy: Ôn động tác Đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang; Học: Đà một bước đá lăng.
- Chạy nhanh: Ôn động tác đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát ; Trò chơi "Chạy tiếp sức chuyển vật".
40 - Bật nhảy: Ôn động tác Đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang,  đà một bước đá lăng.
Học mới: Đà một bước giậm nhảy - đá lăng.
-Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ hoặc trò chơi (do GV chọn);
-Học: Chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
41` -Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn).
- Học: Bật xa.
- Chạy nhanh: Ôn tập, trò chơi (Do GV chọn). - Học: Chạy nâng cao đùi.
42 - Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và tập phát triển sức mạnh chân.
- Chạy nhanh: Chạy nhanh: Ôn tập, trò chơi (do GV chọn); Học: đứng tại chỗ đánh tay, di chuyển sang chạy nhanh 20 - 30m.
Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
43 - Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và tập phát triển sức mạnh chân.
Học: Đà ba bước - giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm).
- Chạy nhanh: Ôn tập,  Trò chơi (do GV chọn)
- Học xuất phát chạy nhanh 20 -30m
44 - Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ, đà 3 bước – giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm)
- Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 30m, trò chơi (Do GV chọn)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
45 - Bật nhảy: Một số động tác bổ trợ, đà 3 bước – giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm).
- Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 30m, trò chơi (do GV chọn)
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
46 - Bật nhảy: ôn bật xa tiếp sức; Học: Chạy đà (tự do) - nhảy xa.
- Chạy nhanh: Một số trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (Do GV chọn)
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên. 
47 Bật nhảy: ôn bật xa tiếp sức;  Chạy đà (tự do) - nhảy xa.
- Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 40m, trò chơi (do GV chọn)
48 Bật nhảy: Ôn chạy đà (tự do) - nhảy xa.
- Chạy nhanh: Một số trò chơi và bài tập phát triển tốc độ (do GV chọn)
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
49 - Bật nhảy: ôn chạy đà (tự do) - nhảy xa. 
- Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 50m; trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn)
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên. 
50 Bật nhảy: Trò chơi "nhảy cừu" hoặc (do GV chọn) 
- Chạy nhanh: trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn)
Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
51 - Bật nhảy: ôn động tác đà một bước - đá lăng, trò chơi (do GV chọn) .
- Chạy nhanh: xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 50m. 
52 - Bật nhảy: ôn động tác đà một bước - giậm nhảy đá lăng. 
- Chạy nhanh: trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn)
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
53 Bật nhảy: ôn động tác đà 3 bước - giậm nhảy đá lăng (vào hố cát hoặc đệm) , trò chơi (do GV chọn) .
- Chạy nhanh: xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 50m.
54 - Bật nhảy: Bật xa hoặc trò chơi do GV chọn.
- Chạy nhanh: Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (Do GV chọn)
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
55 - Bật nhảy: Trò chơi "nhảy ô tiếp sức”.
- Chạy nhanh:  xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 50m.
 – Kiểm tra thử
56 - Chạy ngắn
- kiểm tra
57 - Bật nhảy: Trò chơi "nhảy ô tiếp sức" hoặc (do GV chọn)
- Đá cầu: Học tâng cầu bằng đùi
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
58 - Bật nhảy: Bật xa, trò chơi "nhảy ô tiếp sức"
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi.
59 - Bật nhảy: Bật xa, trò chơi "nhảy ô tiếp sức"
- Đá cầu: ôn tâng cầu bằng đùi, học một số động tác bỗ trợ (do GV chọn)
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
60 - Bật nhảy: Chạy đà (tự do) - nhảy xa, trò chơi do GV chọn.
- Đá cầu: ôn tâng cầu bằng đùi, học: tâng cầu bằng má trong bàn chân.
61 - Bật nhảy: Bật nhảy, có thể kiểm tra thử do GV chọn.
- Đá cầu: ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
62 Bật nhảy: Kiểm tra
63 Đá cầu: ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân. Học: chuyển cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2 người.
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
64 - Đá cầu: Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người;
 Học: chuyền cầu theo nhóm 3 người
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên. 
65 - Đá cầu: ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người; Học: chuyền cầu theo nhóm 3 người, có thể kiểm tra thử do GV chọn.
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
66 Đá cầu: Kiểm tra
67 - 70 Ôn tập, kiểm tra cuối học kì II,  kiểm tra tiêu chuẩn RLTT- kiểm tra chạy bền.
 
NGƯỜI GỢI Ý PPCT
 
                                                       PHAN CHÍ HOÀNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC
 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC LỚP 7
 (Thực hiện từ năm học 2014 – 2015)
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
HK1:   18 tuần x 2 tiết/ tuần = 36 tiết
HK2:   17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34 tiết
 
Học kỳ I
Tiết Nội dung
1                 Lý thuyết: Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 1)
2                 - ĐHĐN:  ôn tập hợp hàng dọc, đóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái - phải, quay đằng sau.
- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông..
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng "thở dốc" và cách khắc phục, một số động tác thư giãn, thả lõng.
3                 - ĐHĐN:  Như nội dung tiết 2, điểm số số từ 1 đến hết và điểm số 1-2 … 1-2. đến hết; Học: Biến đổi đội hình 0-2-4.
- Chạy nhanh:             Trò chơi "Chạy tiếp sức chuyển vật", một số động tác bổ trợ bài tập phát triển sức nhanh. (do GV chọn)
4                 - ĐHĐN:  Tập hợp hàng dọc, đóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái - phải, quay đằng sau., biến đổi đội hình 0-2-4.
- Chạy nhanh: Ôn luyện tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.
- Chạy bền:  Học phân phối sức khi chạy, Chạy trên địa hình tự nhiên.
5                 Lý thuyết: Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 2)
6                 - ĐHĐN:        + Ôn: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy.
- Chạy nhanh:             + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông, đứng vai hướng chạy xuất phát.
7                 - ĐHĐN: ôn: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng trái, vòng phải.
- Chạy nhanh:             Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông, đứng vai hướng chạy xuất phát.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. giới thiệu hiện tượng đau "sóc" và cách khắc phục. 
8                 - ĐHĐN:  đi đều  - đứng lại, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Chạy nhanh: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông;
Học: ngồi xổm - xuất phát.
9                 - ĐHĐN:  ôn đi đều đứng lại, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải, đổi chân đi đều sai nhịp, biến đổi đội hình 0-2-4
- Chạy nhanh: ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông. học: ngồi xổm - xuất phát.
- Chạy bền:  Học cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ, Chạy trên địa hình tự nhiên.
10             - ĐHĐN:  ôn một số kỹ năng HS thực hiện còn yếu (Do GV chọn) ; học: biến đổi đội hình 0-3-6-9.
- Chạy nhanh: ôn đứng vai hướng chạy - xuất phát, ngồi - xuất phát.
học: tư thế sẵn sàng - xuấtphát.
11             - ĐHĐN:  ôn một số kỹ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn) ; biến đổi đội hình 0-3-6-9, biến đổi đội hình 0-2-4.
- Chạy nhanh: ôn đứng vai hướng chạy - xuất phát, ngồi - xuất phát,
Học: tư thế sẵn sàng - xuất phát
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
12             - ĐHĐN:  ôn biến đổi đội hình 0-3-6-9 biến đổi đội hình 0-2-4.
- Chạy nhanh: ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, tư thế sẵn sàng - xuất phát. Học: chạy đạp sau
13             - ĐHĐN:  ôn đi đều đứng lại , đổi chân khi đi đều sai nhịp hoặc một số kỹ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn)
- Chạy nhanh: ôn tư thế sẵn sàng - xuất phát, chạy đạp sau; Học: xuất phát cao - chạy nhanh 40m
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
14             - ĐHĐN:  Luyện tập nâng cao kỹ năng đã học hoặc kiểm tra thử (Do GV chọn)
- Chạy nhanh: ôn trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn) tư thế sẵn sàng - xuất phát, xuất phát cao - chạy nhanh 30m
15             - ĐHĐN:  kiểm tra
16             - Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh 30m
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.  
17             - Chạy nhanh: Trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh (do GV chọn)
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV. 
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
18             - Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh 30m - 40m
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV. 
19             - Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh 30m - 40m
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV. 
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
20             - Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh 30m - 40m
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV. 
21              - Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi "ai nhanh hơn" hoặc do GV chọn.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV. 
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
22             - Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh 30m - 50m
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV. 
23             - Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh 30m - 60m hoặc có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV. 
24             - Chạy nhanh: Kiểm tra
25  - 31 - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV. 
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
32 - TTTC: Kiểm tra.
33 - 36 ôn tập, kiểm tra học kì I, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT.
  Học kì II
37 - Bài TD:  Học 2 động tác : vươn thở, tay
- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước - sau trò chơi "nhảy cừu".
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
38 - Bài TD:  ôn 2 động tác, vươn thở, tay: học 2 động tác : chân, lườn
- Bật nhảy: ôn động tác đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang, trò chơi "nhảy ô tiếp sức".
39 - Bài TD:  ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn
- Bật nhảy: ôn động tác đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang, trò chơi "bật xa tiếp sức".
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
40 - Bài TD:  ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn (chú ý biên độ nhịp điệu)
- Bật nhảy: ôn động tác đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang, đà một bước giậm nhảy vào hố cát.
41 - Bài TD:  ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn
- Bật nhảy: ôn động tác đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang, đà một bước giậm nhảy vào hố cát.
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
42 - Bài TD:  ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn; học 2 động tác: bụng, phối hợp.
- Bật nhảy: ôn động tác đà một bước giậm nhảy đá lăng, đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát. trò chơi (do GV chọn) 
43 - Bài TD:  ôn 6 động tác đã học.
- Bật nhảy: ôn động tác đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát;
Học: trò chơi "khéo vướng chân".
44 - Bài TD:  ôn 6 động tác đã học. Học 2 động tác : thăng bằng, nhảy.
- Bật nhảy: ôn động tác đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát; trò chơi "khéo vướng chân".
45 - Bài TD:  ôn 8 động tác đã học. Học động tác điều hoà
- Bật nhảy: ôn chạy đà (tự do) nhảy xa; Học động tác: Nhảy "bước bộ" trên không.
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
46 - Bài TD:  Luyện tập nâng cao chất lượng bài thể dục 9 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hoà.
- Bật nhảy: ôn chạy đà (tự do), nhảy xa, nhảy "bước bộ" trên không; trò chơi "nhảy vào vòng tròn tiếp sức".
47 - Bài TD:  Luyện tập nâng cao chất lượng bài thể dục 9 động tác: có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
- Bật nhảy: ôn chạy đà (tự do), nhảy xa kiểu "ngồi"
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
48 - Bài TD:  Kiểm tra
49 - Bật nhảy: trò chơi "nhảy vào vòng tròn tiếp sức” hoặc do GV chọn.
Học: chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm).
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
50 - Bật nhảy: ôn chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà. trò chơi: Lò cò tiếp sức hoặc (do GV chọn)
- Đá cầu: ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm). Học Tư thế chuẩn bị và di chuyển (bước trượt ngang, bước trượt chếch)
51 - Bật nhảy: ôn đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát, chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà
- Đá cầu: ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm). Học: tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
52 - Bật nhảy: ôn chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà.
Học: bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật trên cao, trò chơi "nhảy vượt rào tiếp sức".
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm). Học: tâng cầu bằng mu bàn chân.
53 - Bật nhảy: ôn chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà.
Học: chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm). tâng cầu bằng mu bàn chân. Học: chuyền cầu bằng mu bàn chân.
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
54 - Bật nhảy: ôn chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà.
Học: chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân chuyền cầu bằng mu bàn chân.
Học: Phát cầu thấp chân, chính diện bằng mu bàn chân .Một số điểm trong luật đá cầu "sân, lưới, nội dung thi đấu". 
55 - Bật nhảy: ôn chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà.
chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân phát cầu thấp chân, chính diện bằng mu bàn chân (do GV chọn) Học: Một số điểm trong luật đá cầu (thời gian cho cuộc thi)
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
56 - Bật nhảy: ôn chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà.
chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầubằng mu bàn chân phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân (do GV chọn) ; Đấu tập. ,
57 - Bật nhảy: Ôn bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật ở trên cao, trò chơi "nhảy vượt rào tiếp sức" hoặc do GV chọn.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân phát cầu thấp chân, chính diện bằng mu bàn chân (do GV chọn)
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
58 - Bật nhảy: ôn chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật ở trên cao, trò chơi "nhảy vượt rào tiếp sức" hoặc do GV chọn.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân phát cầu thấp chân, chính diện bằng mu bàn chân. Đấu tập.
59 - Bật nhảy: ôn chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật ở trên cao,   hoặc do GV chọn.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân phát cầu thấp chân, chính diện bằng mu bàn chân. Đấu tập.
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
60 - Bật nhảy: ôn chạy đà "tự do" nhảy xa, nhảy "bước bộ" trên không ; trò chơi "nhảy vào vòng tròn tiếp sức” hoặc do GV chọn.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầubằng mu bàn chân phát cầu thấp chân, chính diện bằng mu bàn chân. Kiểm tra thử - Đấu tập.
61 Đá cầu: Kiểm tra
62 - Bật nhảy: ôn nhảy "bước bộ trên không", chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu ngồi, trò chơi "nhảy vào vòng tròn tiếp sức” hoặc do GV chọn.
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
63 - Bật nhảy: ôn nhảy "bước bộ trên không", chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu ngồi, trò chơi "lò cò chọi gà".
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
64 - Bật nhảy: ôn nhảy "bước bộ trên không", chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu ngồi, trò chơi "nhảy vượt rào tiếp sức".
- Chạy bền:  Chạy trên địa hình tự nhiên.
65 - Bật nhảy: ôn nhảy "bước bộ trên không", chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu ngồi, có thể kiểm tra thử, trò chơi "nhảy vượt rào tiếp sức".
hoặc (do GV chọn)
66 - Bật nhảy: Kiểm tra
67 - 70 Ôn tập, kiểm tra học kì II, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT.
Kiểm tra: - Chạy bền.
 
 
NGƯỜI GỢI Ý PPCT
 
                                                        PHAN CHÍ HOÀNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC
                  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC LỚP 8
 (Thực hiện từ năm học 2014 – 2015)
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
 
HỌC KỲ I
 
TIẾT NỘI DUNG
Tiết 1 -Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh(Mục 1)
Tiết 2 -ĐHĐN: Ôn đi đều, đổi chân khi đi đều sai nhịp hoặc do GV chọn
-Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đầu đùi, chạy đạp sau, một số trò chơi phát triển sức nhanh hoặc do GV chọn; Học khái niệm về chạy cự ly ngắn
Tiết 3 -ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghĩ, quay trái, quay phải, quay đằng sau. Đội hình 0-2-4. Học chạy đều - đứng lại
-Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỷ thuật: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đầu đùi, chạy đạp sau, một số trò chơi.
-Chạy bền: Chạy dích dắc tiếp sức. Một số dọng tác hồi tĩnh sau khi chạy.
Tiết 4 -ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghĩ, quay trái, quay phải, quay đằng sau. Đội hình 0-2-4. Học chạy đều - đứng lại.
-Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỷ thuật: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đầu đùi, chạy đạp sau, một số trò chơi.
Tiết 5 -ĐHĐN: Ôn một số kỷ năng thực hiện còn yếu(do GV chọn). Đội hình 0-2-4; 0-3-6-9; chạy đều - đứng lại hoặc do GV chọn.
-Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỷ thuật; Trò chơi phát triển sức nhanh(Do GV chọn).
-Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức; cách kiểm tra mạch, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe.
Tiết 6 -ĐHĐN: Ôn và nâng cao  một số kỷ năng ĐHĐN: Đi đều, đổi chân khi đi đều sai nhịp; Chạy đều  - đứng lại
-Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỷ thuật( Do GV chọn); Trò chơi "Chạy tốc độ cao" xuất phát cao chạy nhanh 30-60m
Tiết 7 -ĐHĐN: Kiểm tra
Tiết 8 -Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh(Mục 2)
Tiết 9 -Bài TD: Học từ nhịp 1-8(Nam và Nữ)
-Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỷ thuật( Do GV chọn); Trò chơi "Chạy đuổi" hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng(60m)
-Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
Tiết 10 -Bài TD: Ôn từ nhịp 1-8(Nam và Nữ)
-Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỷ thuật( Do GV chọn); Trò chơi "chạy tiếp sức" hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp – chạy lao - chạy giữa quãng(60m)
Tiết 11 -Bài TD: Ôn từ nhịp 1-8(Nam và Nữ)
-Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỷ thuật( Do GV chọn); Trò chơi do GV chọn; Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng(60m)
-Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
Tiết 12 -Bài TD: Ôn từ nhịp 1-8(Nam và Nữ)
-Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỷ thuật( Do GV chọn); Trò chơi "Lò cò tiếp sức" hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng(60m). Học chạy về đích và cách đánh đích.
Tiết 13 -Bài TD: Ôn từ nhịp 1-8(Nam và Nữ). Học từ nhịp 9-17
-Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỷ thuật; Trò chơi "Lò cò tiếp sức" hoặc do GV chọn; Tập luyện hoàn chỉnh: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - chạy về đích và cách đánh đích(60m)
-Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
Tiết 14 -Bài TD: Ôn từ nhịp 1-17(Nam và Nữ)
-Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỷ thuật( Do GV chọn); Trò chơi "Lò cò tiếp sức" hoặc do GV chọn; Tập luyện hoàn chỉnh các giai doạn kỷ thuật chạy ngắn.
Tiết 15 -Bài TD: Ôn từ nhịp 1-17(Nam và Nữ). Học từ nhịp 17-25
-Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỷ thuật; Trò chơi "Lò cò tiếp sức" hoặc do GV chọn; Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỷ thuật chạy ngắn
-Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
Tiết 16 -Bài TD: Ôn từ nhịp 1-25(Nam và Nữ)
-Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỷ thuật và phát triển sức nhanh do GV chọn. Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỷ thuật chạy ngắn.
Tiết 17 -Bài TD: Ôn từ nhịp 1-25(Nam và Nữ). Học từ nhịp 26-35
-Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỷ thuật và phát triển sức nhanh do GV chọn. Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỷ thuật chạy ngắn.
-Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 18 -Bài TD: Ôn từ nhịp 1-35(Nam và Nữ)
-Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỷ thuật và phát triển sức nhanh do GV chọn. Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỷ thuật chạy ngắn.
Tiết 19 -Bài TD: Ôn từ nhịp 1-35(Nam và Nữ).
-Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỷ thuật và phát triển sức nhanh do GV chọn. Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỷ thuật chạy ngắn.
-Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
 
Tiết 20 -Bài TD: Ôn từ nhịp 1-35(Nam và Nữ)
-Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỷ thuật và phát triển sức nhanh do GV chọn. Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỷ thuật chạy ngắn.
Tiết 21 -Bài TD: Ôn từ nhịp 1-35(Nam và Nữ)
-Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỷ thuật và phát triển sức nhanh do GV chọn. Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỷ thuật chạy ngắn.
-Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 22 -Bài TD: Ôn từ nhịp 1-35(Nam và Nữ)
-Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỷ thuật và phát triển sức nhanh do GV chọn. Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỷ thuật chạy ngắn.
Tiết 23 -Bài TD:  Kiểm tra
Tiết 24 -Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, kỷ thuật di chuyển.
-Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi:lò cò tiếp sức; Tập luyện
hoàn thiện kĩ thuật chạy cự ly ngắn
-Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 25 -Chạy ngắn: Kiểm tra
Tiết 26 -Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, Bằng má trong bàn chân, kỷ thuật di
chuyển. Học đỡ cầu bằng ngực
-Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 27 -Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, Bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu
bàn chân, đỡ cầu bằng ngực, Học: Một số điểm trong luật đá cầu (Phát cầu)
Tiết 28 Đá cầu: Ôn tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, một số điểm trong luật đá cầu,
đấu tập
Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 29 Đá cầu: Ôn tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, Học: Một số chiến thuật thi đấu
đơn, đấu tập
Tiết 30 Đá cầu: Ôn tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, Học: Một số chiến thuật thi đấu
đơn, đấu tập
Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 31 Đá cầu: Ôn tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, Học: Một số chiến thuật thi đấu
đơn, đấu tập và chuẩn bị kiểm tra.
Tiết 32 - Đá cầu:   Kiểm tra: tâng cầu; đỡ cầu bằng ngực
Tiết
33-36
- Ôn tập và kiểm tra học kỳ I, kiểm tra Tiêu chuẩn RLTT (GV chọn 2 nội
dung kiểm tra hoặc cho HS bốc thăm)
 
HỌC KỲ II
 
Tiết 37 -Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy xa) đã học ở lớp 6,7(GV chọn)
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
Tiết 38 -Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi "lò cò tiếp sức" hoặc do GV
chọn; Giới thiệu kỷ thuật chạy đà, tập chạy đà(cách đo đà, điều chỉnh đà,
chạy đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy)
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
-Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 39 -Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi "lò cò tiếp sức" hoặc do GV
chọn; Giới thiệu kỷ thuật giậm nhảy(đi hoặc chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy)
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
Tiết 40 -Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi "lò cò tiếp sức" hoặc do GV
chọn; Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không.
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
-Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 41 -Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi "lò cò tiếp sức" hoặc do GV
chọn,Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. Học: kỷ thuật trên
không và tiếp đất(hố cát hoặc đệm)
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
Tiết 42 -Nhảy xa: trò chơi và một số động tác bổ trợ, hoàn thiện kỷ thuật nhảy xa
kiểu "ngồi"
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
-Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 43 -Nhảy xa: Như nội dung tiết 42(Trọng tâm giai đoạn chạy đà và giậm nhảy)
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
Tiết 44 -Nhảy xa: Ôn và hoàn thiện kỷ thuật nhảy xa kiểu "ngồi"
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
-Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 45 -Nhảy xa: Luyện tập chạy đà giậm nhảy đầu chạm vật trên cao, chạy đà
giậm nhảy vượt chướng ngại vật.
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
Tiết 46 -Nhảy xa: Luyện tập chạy đà giậm nhảy đầu chạm vật trên cao, chạy đà
giậm nhảy vượt chướng ngại vật.
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
-Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 47 -Nhảy xa: Ôn và hoàn thiện kỷ thuật nhảy xa kiểu "ngồi"
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
Tiết 48 -Nhảy xa: trò chơi phát triển sức mạnh của chân. hoàn thiện kỷ thuật nhảy
xa kiểu "ngồi"
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
-Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 49 -Nhảy xa: trò chơi phát triển sức mạnh của chân. hoàn thiện kỷ thuật nhảy
xa kiểu "ngồi"
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
Tiết 50 -Nhảy xa: trò chơi phát triển sức mạnh của chân. hoàn thiện kỷ thuật nhảy
xa kiểu "ngồi"
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
-Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 51 -Nhảy xa: trò chơi phát triển sức mạnh của chân. hoàn thiện kỷ thuật nhảy
xa kiểu "ngồi"
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
Tiết 52 -Nhảy xa: Kiểm tra
Tiết 53 -Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) đã học lớp 6,7( GV chọn)
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
-Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 54 -Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) đã học lớp 6,7(GV chọn)
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
Tiết 55 -Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (do GV chọn). Học: Kỷ thuật chạy
đà(xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều
chỉnh đà).
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
Tiết 56 -Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (do GV chọn). Kỷ thuật chạy đà(xác
định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà).
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
-Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 57 -Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (do GV chọn). Học: Kỷ thuật giậm
nhảy (xác định điểm giậm nhảy). Đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
Tiết 58 -Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (do GV chọn). chạy đà -đặt chân vào
điểm giậm nhảy- giậm nhảy đá lăng; Học: Giai đoạn qua xà và tiếp cát(nhảy
cao kiểu bước qua)
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
-Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 59 -Nhảy cao: Ôn đà 3-5 giậm nhảy đá lăng - qua xà và tiếp đất
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
Tiết 60 -Nhảy cao: tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỷ thuật nhảy cao kiểu bước
qua và nâng cao thành tích
-TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của GV
-Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 61 -TTTC: Kiểm tra
Tiết 
62-65
-Nhảy cao: tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỷ thuật nhảy cao kiểu bước
qua và nâng cao thành tích, có thể kiểm tra thử
-Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
 
                                                                                                                NGƯƠI GỢI Ý
 
 
                                                                                                              VÕ QUỐC TUẤN
 
 

Tác giả bài viết: Thân Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: p/p

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG